Ornament

Tropár, 6. hlas Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – Z mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života.

Kondák, 4. hlas Teraz nastal čas práce. – Súd je už predo dvermi. – Začnime prísny pôst. – Obetujme Bohu svoje almužny – a v kajúcich slzách volajme: – „Viac je našich hriechov ako piesku morského.“ – Ale ty, náš Stvoriteľ, ich odstráň, – aby sme mohli prijať veniec nesmrteľnej slávy.

Bohorodičník, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 5. hlas

Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky.

Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva, v tôni Všemohúceho sa zdržiava.

Verš: Povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.”

Namiesto Dôstojné

Z teba, Milostiplná:

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Ornament