Nedeľa 16.10.

Nedeľa 19. týždňa po Päťdesiatnici

Svätý mučeník Longín Stotník