Nedeľa 24.10.

Nedeľa 22. týždňa po Päťdesiatnici

Svätý mučeník Aretas a spoločníci