Piatok 22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

Siedmi svätí mladíci z Efezu