Nedeľa 17.10.

Nedeľa 21. týždňa po Päťdesiatnici

Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky