Pondelok 13.09.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha

Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník