Streda 16.06.

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup