Ornament Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 4. hlas: Dnes celý svet sa raduje, – lebo na oltári v ohnivom plameni skvie sa srdce Spasi­teľa, – ktoré všetkých volá do božského prístavu, – kde sa hoja bolesti tiel i duší. – Preto aj mňa k sebe pozvi, Spasiteľ, – a nehľaď na moje previnenia.

Sláva: I teraz: ešte raz tropár.

Velebenie: Velebíme ťa, – Kriste, Darca života, – lebo si nás uznal za hodných stať sa účastníkmi štedrôt – tvojho najsvätejšieho Srdca (opakuje sa po každom Verš:i).

Verše:

  1. Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal?

  2. V neho dúfalo moje srdce a pomohol mi.

  3. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

  4. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľud: Prokimen, 4. hlas: Plesaj Pánovi celá zem, – oslavujte jeho meno, hlásajte jeho chválu a slávu.

Verš:: Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni.

Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 11, 27-30).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal svojim učeníkom: „Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

Kňaz: Ježišu, Synu Boha živého, ktorý si odkryl bohatstvá svojho najsvätejšieho Srdca, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom Verši:*

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Srdce Ježišovo, krása najjasnejšia, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, sila nepremožiteľná, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, láska nevýslovná, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, radosť môjho srdca, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, pomoc utrápených, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, čistota panenských duší, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, očisť môj rozum od márnivých myšlienok, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, chráň moje srdce od zlých žiadostí, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, ochranca môjho života, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, nádej v mojej smrti, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, moja útecha na tvojom súde, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Všetkých pozývaš, Ježišu: – Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení – a ja vás posilním. – Preto, keď ospe­vu­jeme tvoju dobrotu, – vrúcne ťa prosíme: – Otvor nám bránu svojho Srdca, – v ktorom spoči­nieme a oslobodíme sa od každého nešťastia, zár­mutku a núdze – a dosiahneme nebeský pokoj.

Verš:: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.

Raduj sa, Srdce preľúbezné, – božská a jediná brána, ktorou vstupujú spasení, – zasväcujeme sa ti a vyznávame, – že nechceme prestupovať tvoje zákony – ani slúžiť diablovi, svetu a nášmu telu. – Chceme slúžiť len tebe jedinému. – Preto ťa prosíme: – Nevylučuj nás zo svojho srdca, – ale milostivo sa zmiluj nad nami.

Verš:: Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Raduj sa, Srdce preľúbezné, – drahocenná perla, čo ozdobuješ prestoly chrámov Pánových. – Tebe odovzdávame celé naše bytie. – Panuj, prosíme, nad nami – a spútaj nás svojou láskou – i pretvor nás na svoj chrám.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, Srdce preľú­bezné, – plameň spaľujúci naše hriechy. – Daj, prosíme, aby naša biedna a úbohá duša, – žasla vidiac tvoje preslávne tajomstvá – a nech ti s vierou a nádejou spieva: – Obdivuhodný si, Ježišu, vo všetkých svojich dielach, – predivný v zjavení svojho Srdca.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, daj, nech sa naše srdcia stanú oltárom tvojej lásky, nech naše ústa zvestujú tvoju preveľkú milosť. Nech naše oči ustavične hľadia do rany tvojho najsvätejšieho Srdca. Nech náš rozum premýšľa o tvojich nepochopiteľných tajomstvách. Nech naša pamäť chráni milé spomienky na tvoje milosrdenstvo. Pane, Bože náš, nech všetko v nás vyznáva nevy­čer­pateľnú lásku tvojho najsvätejšieho Srdca. Lebo je požehnané meno Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a poslu­hujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa, Pane, Bože náš, vypočuj stony, slzy a vzdychy trpiacich a vo svojom milosrdenstve zmiluj sa nad nami.

Zmiluj sa aj nad svojimi služobníkmi, ktorí prichádzajú do tohto svätého chrámu. Vypočuj láskavo ich modlitby a zmiluj sa.

Modlime sa aj za rozšírenie počtu ctiteľov tvojho najsvätejšieho Srdca. Žehnaj im a zmiluj sa.

Prosíme ťa, Pane, aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorode­ného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý nás na našu spásu dovolil na Kríži kopijou prebodnúť svoj bok, aby nám do krajnosti prejavil svoju lásku, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ornament