Ornament Jeréj: Blahosloveno carstvo, Otca, i Syna, i svjataho Ducha, nyňi i prisno, i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Mirna jektenija

Diakon: Mirom Hospodu pomolimsja.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: O svyšňim miri, i spaseniji duš našich, Hospodu pomolimsja.

O miri vseho mira, bjahostojaniji svjatych Božijich cerkvej, i sojedineniji vsich, Hospodu pomolimsja.

O svjaťim chrami sem, i s viroju, blahohovinijem i strachom Božijim vchoďaščich v oň, Hospodupomolimsja.

O Svjaťijšem Vselensťim Archijereji našem (imja rek), Papi Rimsťim, Hospodu pomolimsja.

O preosvjaščenňijšem Archijepiskopi i Mitropoliťi našem kir (imja rek), o bohoľubivim Jepiskopi našem kir (imja rek), čestňim presviterstvi, vo Chrisťi dijakonstvi, o vsem pričťi i ľudech, Hospodu pomolimsja.

O prederžaščich vlastech našich i o vsem vojinstvi, Hospodu, pomolimsja.

O hraďi sem (O vesi sej, O svjaťij obiteli sej), vsjakom hraďi, straňi, i viroju živuščich v nich, Hospodu pomolimsja.

O blahorastvoreniji vozduchov, o izobiliji plodov zemnych i vremeňich mirnych, Hospodu pomolimsja.

O plavajuščich, putešestvujuščich, neduhujuščich, stražduščich, pľinennych, i o spaseniji ich, Hospodu pomolimsja.

O izbavitisja nam ot vsjakija skorbi, hňiva i nuždy, Hospodu pomolimsja.

Zastupi, spasi, pomiluj i sochrani nas, Bože, Tvojeju blahodatiju.

Presvjatuju, prečistuju, preblahoslovennuju, slavnuju Vladyčicu našu Bohorodicu i prisnoďivu Mariju, so vsimi svjatymi pomjanuvše, sami sebe i druh druha, i ves život naš Christu Bohu predadim.

Lík: Tebi, Hospodi.

Jeréj: Jako podobajet Tebi vsjakaja slava, česť i poklonenije, Otcu, i Synu, i svjatomu Duchu, nyňi i prisno, i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Antifon 1.

Povsednevny

1. Blaho jesť ispovidatisja Hospodevi, – i píti ímeni Tvojemú, Výšnij. – Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás.

2. Vozviščáti zaútra mílosť Tvojú – i ístinu tvojú na vsjáku nóšč. – Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás.

3. Jáko práv Hospóď Bóh náš, – i ňísť neprávdy v ném. – Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás.

Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, – i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. – Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás.

Izobrazíteľny

1. Blahosloví, dušé mojá Hóspoda – i vsjá vnútrenňaja mojá, – ímja svjatóje Jehó. – Blahoslovén jesí Hóspodi.

2. JeLíko otstojat vostocy ot zapad, – událil jésť ot nás – bezzakónija náša. – Blahoslovén jesí Hóspodi.

3. Blahoslovíte Hóspoda – vsjá ďilá jehó, – na vsjákom mísťi vladýčestvija jehó. – Blahosloví dušé mojá Hóspoda.

Jektenija malaja

Diakon: Páki i páki mírom Hóspodu pomolímsja.

Lík: Hóspodi, pomíluj.

Diakon: Zastupí, spasí, pomíluj i sochraní nás, Bóže, Tvojéju blahodátiju.

Lík: Hóspodi, pomíluj.

Jeréj: Presvjatúju, prečístuju, preblahoslovénnuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, sámi sebé i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Lík: Tebí, Hóspodi.

Jeréj: Jáko Tvojá deržáva, i Tvojé jésť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá, i Sýna, i svjatáho Dúcha, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lík: Amíň.

Antifon 2.

Povsednevny

1. Hospoď vocarisja, v ľipotu oblečesja, – oblečésja Hospóď v sílu i prepojásasja. – Molítvami svatých Tvojích, – Spáse, spasí nás.

2. Ibo utverdí vselénnuju, – jáže ne podvížitsja. – Molítvami svatých Tvojich, – Spáse, spasí nás.

3. Sviďínija Tvojá uvírišasja ziló: – dómu Tvojemú podobájet svjatýňa, Hóspodi, v dolhotú dníj. – Molítvami svatých Tvojích, – Spáse, spasí nás.

Izobrazíteľny

1. Chvalí dušé mojá Hóspoda: – voschvaľú Hóspoda v živoťí mojém, – pojú Bóhu mojemú, dóndeže jésm.

2. Ne naďíjtesja na kňázi, – na sýny čelovíčeskija, – v níchže ňísť spasénija.

3. Vocarítsja Hospóď vo vík, – Bóh tvój Sióne – v ród i ród.

Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, – i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň.

Jedinoródnyj Sýne i Slóve Bóžij, bezsmérten sýj, i izvólivyj spasénija nášeho rádi voplotítisja ot svjatýja Bohoródicy i prisnoďívy Maríji, nepre-ložno vočelovičivyjsja, raspnyjsja že Christe Bože, smertiju smerť popravyj, jedin syj svjatyja Trojcy, sproslavľajemyj Otcu, i svjatomu Duchu, spasi nas.

Jektenija malaja

Diakon: Paki i paki mirom Hospodu pomolimsja.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Zastupi, spasi, pomiluj i sochrani nas Bože Tvojeju blahodatiju.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Presvjatuju, prečistuju, preblahoslovennuju, slavnuju Vladyčicu našu Bohorodicu i prisnoďivu Mariju, so vsimi svjatymi pomjanuvše, sami sebe i druh druha, i ves život naš Christu Bohu predadim.

Lík: Tebi, Hospodi.

Jeréj: Jako blah i čelovikoľubec Boh jesi, i Tebi slavu vozsylajem, Otcu, i Synu, i Svjatomu Duchu, nyňi i prisno, i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Antifon 3.

Povsednevny

1. Prijdite, vozradujemsja Hospodevi, – vosklíknem Bóhu, Spasíteľu nášemu. – Spasí ny, Sýne Bóžij, – vo svjatých Díven sýj, pojúščyja Tí: Allilúja.

Pripív o usópšich:

Spasí ny, Sýne Bóžij, – za upókoj prestávšichsja (ilí prestávšahosja, ilí prestávšejsja) pojúščija Tí: Allilúja.

2. Predvarím licé Jehó vo ispovídaniji, – i vo psalmích vosklíknem Jemú. – Spasí ny, Sýne Bóžij, – vo svjatých Díven syj, pojúščyja Tí: Allilúja.

3. Jáko Bóh vélij Hospóď, – i Cár vélij po vséj zemlí. – Spasí ny, Sýne Bóžij, – vo svjatých Díven syj, pojúščyja Ti: Allilúja.

Blaženstva

Vo cárstviji Tvojém: jehdá príjdeši, pomjaní nás Hóspodi.

Blažéni níščiji Dúchom, jáko ťích jésť cárstvo nebésnoje.

Blažéni pláčuščiji, jáko tíji uťíšatsja.

Blažéni krótcyji, jáko tíji nasľíďat zémľu. Blaženi alčuščiji i žažduščiji pravdy, jako tiji nasyťatsja.

Blaženi milostiviji, jako tiji pomilovani budut.

Blaženi čistiji serdcem, jako tiji Boha uzrjat.

Blaženi mirotvorcy, jako tiji synove Božiji narekutsja.

Blaženi izhnani pravdy radi, jako ťich jesť carstvo nebesnoje.

Blaženi jeste, jehda ponosjat vam, i izženut, i rekut vsjak zol hlahol na vy lžušče, mene radi.

Radujtejsja i veselitesja, jako mzda vaša mnoha na nebesich.

Malyj vchod

Diakon: Premudrosť, prosti.

Lík: Prijdite poklonimsja, i pripadem ko Christu: Spasi ny, Syne Božij:

V nediľu: Voskresyj iz mertvych:

V prazdniky Bohorodicy: Molitvami Bohorodicy:

V tyždňu: Vo svjatych diven syj:

Za usopšych: Za upokoj prestavšichsja (ili prestavšahosja, ili prestavšejsja):

pojuščyja ti: Alliluja.

Tropar, kondak i bohorodičen

Jeréj: Jako svjat jesi Bože naš, i Tebi slavu vozsylajem, Otcu i Synu i Svjatomu Duchu, nyňi i prisno

Diakon: i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Lík: Svjatyj Bože, svjatyj Kripkij, svjatyj Bezsmertnyj pomiluj nas (3x).

Apostol

Diakon: Voňmim!

Jeréj: Mir vsim.

Diakon: Premudrosť, voňmim!

Lík: Prokimen.

Čtenije svjataho apostola.

Jeréj: Mir ti!

Diakon: Premudrosť, voňmim!

Lík: Alliluja (3x) so stichi.

Jevanhelie

Diakon: Premudrosť prosti, uslyšim svjataho Jevanhelija.

Jeréj: Mir vsim!

Lík: I duchovi tvojemu.

Diakon: Ot (imja rek) svjataho Jevanhelija čtenije.

Lík: Slava Tebi, Hospodi, slava Tebi.

Jeréj: Voňmim!

Lík po pročténii jevanhelija: Slava Tebi, Hospodi, slava Tebi.

Jektenija suhubaja

Diakon: Rcem vsi ot vseja duši, i ot vseho pomyšlenija našeho rcem.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Hospodi, Vsederžiteľu, Bože otec našich, molimtisja, uslyši i pomiluj.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Pomiluj nas Bože, po velicij milosti Tvojej, molimtisja, uslyši i pomiluj.

Lík: Hospodi, pomiluj (3x).

Diakon: Ješče molimsja o Svjaťijšem Vselensťim Archijereji našem (imja rek), Papi Rimsťim, i o preosvjaščenňijšem Archijepiskopi i Mitropoliťi našem kir (imja rek), i o bohoľubivim Jepiskopi našem kir (imja rek), o služaščich i posluživšich vo svjaťim chrami sem, i o otcich našich duchovnych, i vsej vo Chrisťi braťiji našej.

V monastyrich

Ješče molimsja o Svjaťijšem Vselensťim Archijereji našem (imja rek), Papi Rimsťim, i o preosvjaščenňijšem Archijepiskopi i Mitropoliťi našem kir (imja rek), o bohoľubivim Jepiskopi našem kir (imja rek), i o vsečestňijšich otcich našich Protoarchimandriťi (imja rek), Archimandriťi (imja rek), Protoihumeňi (imja rek) i Ihumeňi (imja rek), o služaščich i posluživšich vo svjaťij obiteli sej, i o otcich našich duchovnych, i vsej vo Chrisťi bratiji našej.

Lík: Hospodi, pomiluj (3x).

Diakon: Ješče molimsja o prederžaščich vlastech našich i o vsem voinstvi.

Lík: Hospodi, pomiluj (3x).

Diakon: Ješče molimsja o predstojaščich ľudech, ožidajuščich ot Tebe veLíkija i bohatyja milosti, za tvorjaščich nam milostyňu, i za vsja pravovirnyja christijany.

Lík: Hospodi, pomiluj (3x).

Jeréj: Jako milostiv i čelovikoľubec Boh jesi, i Tebi slavu vozsylajem, Otcu i Synu i svjatomu Duchu, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Ašče že o usopšich prinošenije, jeréj hlaholet:

Pomiluj nas Bože po velicij milosti Tvojej, molimtisja, uslyši i pomiluj.

Lík: Hospodi, pomiluj (3x).

Ješče molimsja o upokojeniji duš usopšich rabov Božijich (imja rek), i o ježe prostitisja im vsjakomu prehrišeniju, voľnomu že i nevoľnomu.

Lík: Hospodi, pomiluj (3x).

Jako da Hospoď Boh učinit dušy ich, iďiže pravedniji upokojajutsja.

Lík: Hospodi, pomiluj (3x).

Milosti Božija, carstva nebesnaho, i ostavlenija hrichov ich, u Christa bezsmertnaho Carja i Boha našeho prosim.

Lík: Podaj, Hospodi.

Diakon: Hospodu pomolimsja.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Jeréj: Bože duchov i vsjakija ploti, smerť popravyj, i dijavola uprazdnivyj, i život miru Tvojemu darovavyj: sam, Hospodi, upokoj dušy usopšich rab Tvojich (imja rek), v misťi svitľi, v misťi zlačňi, v misťi pokojňi, otňuduže otbiže bolizň, pečaľ i vozdychanije: vsjakoje sohrišenije soďijanoje imi slovom, ili ďilom, ili pomyšlenijem, jako blah i čelovikoľubec Boh prosti, jako ňisť čelovik iže živ budet, i ne sohrišit: Ty bo jedin kromi hricha, pravda Tvoja pravda vo viki, i slovo Tvoje istina.

Jako Ty jesi voskresenije i život i pokoj usopšich rab Tvojich (imja rek), Christe Bože naš, i tebi slavu vozsylajem, so beznačaľnym Tvojim Otcem, i presvjatym i blahim i životvorjaščim Tvojim Duchom, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Jektenija o ohlašennych

Diakon: Pomolitesja, ohlašenniji, Hospodevi.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Virniji, o ohlašennych pomolimsja, da Hospoď pomilujet ich.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Ohlasit ich slovom istiny.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Otkryjet im jevanhelije pravdy.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Sojedinit ich svjaťij svojej, soborňij i apostoľsťij cerkvi.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Spasi, pomiluj, zastupi i sochrani ich, Bože, Tvojeju blahodatiju.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Ohlašenniji, hlavy vaša Hospodevi priklonite.

Lík: Tebi, Hospodi.

Jeréj: Da i tiji s nami slavjat prečestnoje i veLíkoľipoje imja Tvoje, Otca, i Syna, i Svjataho Ducha, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Diakon: Jelicy ohlašenniji, izydite: ohlašeniji, izydite: jelicy ohlašenniji, izydite: da nikto ot ohlašennych, jelicy virniji, paki i paki mirom Hospodu pomolimsja.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Zastupi, spasi, pomiluj i sochrani nas Bože, Tvojeju blahodatiju.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Premudrosť.

Jeréj: Jako podobajet Tebi vsjakaja slava, česť i poklonenije, Otcu, i Synu, i svjatomu Duchu, nyňi i prisno, i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Diakon: Paki i paki mirom Hospodu pomolimsja.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Zastupi, spasi, pomiluj i sochrani nas Bože, Tvojeju blahodatiju.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Premudrosť.

Jeréj: Jako da pod deržavoju Tvojeju vsehda chranimi, Tebi slavu vozsylajem, Otcu i Synu, i svjatomu Duchu, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

VeLíkij vchod

Iže Cheruvimy tajno obrazujušče, i životvorjaščej Trojci trisvjatuju pisň pripivajušče, vsjakoje nyňi žitejskoje otložim popečenije.

Diakon: Vsich vas pravovirnych christijan da pomjanet Hospoď Boh vo carstviji svojem, vsehda, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Jeréj: Svjaťijšaho, vselenskaho Archijereja naše ho (imja rek), Papu Rimskaho, i preosvjaščenňijšaho Archijepiskopa i Mitropolita našeho kir (imja rek), i bohoľubivaho Jepiskopa našeho kir (imja rek), ves svjaščeničeskij, dijakonskij i inočeskij čin, prederžaščija vlasti naša i vse vojinstvo, blahorodnych i prisnopominajemych ktitorej i blahoďitelej svjataho chrama seho i vsich vas pravovirnych christijan da pomjanet Hospoď Boh vo carstviji svojem, vsehda, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Lík: Jako da Carja vsich podimem, anheľskimi nevidimo dorinosima činmi. Alliluja (3x).

Diakon: Ispolnim molitvu našu Hospodevi.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: O predložennych čestnych darich Hospodu pomolimsja.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Jeréj: Ščedrotami jedinorodnaho Syna Tvojeho, s nimže blahosloven jesi so presvjatym i blahim i životvorjaščim Tvojim Duchom, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Jeréj: Mir vsim!

Lík: I duchovi Tvojemu.

Diakon: Vozľubim druh druha, da jedinomyslijem ispovimy.

Lík: Otca i Syna i svjataho Ducha, Trojcu jedinosuščnuju i nerazďiľnuju.

Diakon: Dveri! Dveri! Premudrostiju. Voňmim!

Lík: Viruju vo jedinaho Boha Otca, vsederžiteľa, – tvorcá nébu i zemlí, vídimym že vsim i nevídimym. – I vo jedínaho Hóspoda Isúsa Christá Sýna Bóžija – jedinoródnaho, íže ot Otcá roždénnaho préžde vsích vik. – Svíta ot svíta, Boha ístinna ot Boha ístinna, – roždénna, nesotvorénna, jedinosúščna Otcú, ímže vsja býša. – Nás rádi čelovik, i nášeho rádi spasénija sšédšaho s nebés, – i voplotívšahosja ot Dúcha svjáta, i Maríji Ďívy, i vočelovíčšasja. – Raspjátaho že za ný priPontijsťim Pilaťi, – i stradávša i pohrebénna, i voskrésšaho v tréťij deň po pisánijem. – I vozšédšaho na nebesá, i siďáščaho odesnúju Otcá, – i páki hrjadúščaho so slávoju sudíti živým i mértvym, jehóže cárstviju ne búdet koncá. – I v Dúcha Svjatáho, Hóspoda životvorjáščaho, – íže ot Otcá i Sýna ischoďáščaho. – Iže so Otcém i Sýnom spoklaňájema i soslávima, hlahólavšaho Proróki. – Vo jedínu, svjatúju, sobórnuju i apóstolskuju Cérkov. – Ispovíduju jedíno kreščénije vo ostavlénije hrichóv. – Čáju voskresénija mértvych. I žízňi búduščaho víka. Amíň.

Diakon: Stáňim dóbri, stáňim so stráchom, vóňmim, svjatóje voznošénije v míri prinosíti.

Lík: Mílosť míra, žértvu chvalénija.

Anafora

Jeréj: Blahodáť Hóspoda nášeho Isúsa Christá, i ľubý Bóha i Otcá, i pričástije svjatáho Dúcha, búdi so vsími vámi.

Lík: I so dúchom tvojím.

Jeréj: Horí imíjim serdcá.

Lík: Imamy ko Hóspodu.

Jeréj: Blahodarím Hóspoda.

Lík: Dostojno i pravedno jesť, poklaňatisja Otcu i Synu i svjatomu Duchu, Trojci jedinosuščňij i nerazďilňij.

Jeréj: Pobidnuju pisň pojušče, vopijušče, vzyvajušče i hlahoľušče.

Lík: Svjat, svjat, svjat Hospoď Savaoth: ispolň nebo i zemľa slavy Tvojeja, osanna vo vyšnich: blahosloven hrjadyj vo imja Hospodne, osanna v vyšnich.

Jeréj: Dade svjatym svojim učenikom i apostolom, rek: priimite, jadite, sije jesť ťilo moje, ježe za vy lomimoje vo ostavlenije hrichov.

Lík: Amiň.

Jeréj: Dade svjatym svojim učenikom i apostolom rek: Pijte ot neja vsi, sija jesť Krov moja, novaho zavita, jaže za vy i za mnohi izlivajemaja vo ostavlenije hrichov.

Lík: Amiň.

Jeréj: Tvoja ot Tvojich, Tebi prinosjašče, o vsich i za vsja.

Lík: Tebe pojem, Tebe blahoslovim, Tebi blahodarim, Hospodi, i molimtisja Bože naš.

Jeréj: Izrjadno so presvjatoju, prečistoju, preblahoslovennoju, slavnoju Vladyčiceju našeju Bohorodiceju i prisnoďivoju Marijeju.

Vmisto Dostojno na boľšich prazdnikach predpisanny Veličanija abo Irmosy.

O Tebi radujetsja, Blahodatnaja, vsjakaja tvar, Anheľskij sobor i čelovičeskij rod, osvjaščennyj Chrame, i Raju slovesnyj, ďivstvennaja pochvalo: iz nejaže Boh voplotisja, i mladenec bysť, prežde vik syj Boh naš: ložesna bo Tvoja prestol sotvori, i črevo Tvoje prostranňije nebes soďila: o Tebi radujetsja, Blahodatnaja, vsjakaja tvar, slava Tebi.

Jeréj: V pervych pomjani, Hospodi, Svjaťijšaho vselenskaho Archijereja našeho (imja rek), Papu Rimskaho, i preosvjaščenňijšaho Archijepiskopa i Mitropolita našeho kir (imja rek), bohoľubivaho Jepiskopa našeho kir (imja rek), ichže daruj svjatym Tvojim cerkvam, v miri, cilych, čestnych, zdravych, dolhodenstvujuščich, pravo pravjaščich slovo Tvojeja istiny.

Lík: I vsich i vsja.

Jeréj: I dažď nam jediňimi usty i jediňim serdcem slaviti i vospivati prečestnoje i veLíkoľipoje imja Tvoje, Otca i Syna i svjataho Ducha, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Jeréj: I da budut milosti veLíkaho Boha i Spasa našeho Isusa Christa, so vsimi vami.

Lík: I so duchom tvojim.

Prositeľnaja jektenija

Diakon: Vsja svjatyja pomjanuvše, paki i paki mirom Hospodu pomolimsja.

Lík po kojemždo prošeniji: Hospodi, pomiluj.

O prinesennych i osvjaščennych čestnych darich, Hospodu pomolimsja.

Jako da čelovikoľubec Boh naš, prijem ja vo svjatyj i prenebesnyj i myslennyj svoj žertvennik, vo voňu blahouchanija duchovnaho, voznisposlet nam božestvennuju blahodať i dar svjataho Ducha, pomolimsja.

O izbavitisja nam ot vsjakija skorbi, hňiva i nuždy, Hospodu pomolimsja.

Zastupi, spasi, pomiluj i sochrani nas, Bože, Tvojeju blahodatiju.

Dne vseho soveršenna, svjata, mirna i bezhrišna, u Hospoda prosim.

Lík po kojemždo prošeniji: Podaj, Hospodi.

Anhela mirna, virna nastavnika, chraniteľa duš i ťiles našich, u Hospoda prosim.

Proščenija i ostavlenija hrichov i prehrišenij našich, u Hospoda prosim.

Dobrych i poleznych dušam našym i mira mirovi, u Hospoda prosim.

Pročeje vremja života našeho v miri i pokajaniji skončati, u Hospoda prosim.

Christijanskija končiny života našeho, bezboľizneny, nepostydny, mirny i dobraho otvita na strašňim sudišči Christovi, prosim.

Sojedinenije viry i pričastije svjataho Ducha isprosivše, sami sebe i druh druha i ves život naš Christu Bohu predadim.

Lík: Tebi, Hospodi.

Jeréj: I spodobi nas Vladyko, so derznovenijem, neosuždenno smiti prizyvati Tebe nebesnaho Boha Otca, i hlaholati.

Lík: Otče naš, iže jesi na nebesich, da svjatitsja imja Tvoje, da priidet carstvije Tvoje, da budet voľa Tvoja, jako na nebesi i na zemli. Chľib naš nasuščnyj dažď nam dnes: i ostavi nam dolhi naša, jakože i my ostavľajem dolžnikom našym: i ne vvedi nas vo iskušenije: no izbavi nas ot lukavaho.

Jeréj: Jako Tvoje jesť carstvo, i sila, i slava, Otca, i Syna, i svjataho Ducha, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Jeréj: Mir vsim.

Lík: I duchovi tvojemu.

Diakon: Hlavy vaša Hospodevi priklonite.

Lík: Tebi, Hospodi.

Jeréj: Blahodatiju i ščedrotami i čelovikoľubijem jedinorodnaho Syna Tvojeho, s nimže blahoslo-ven jesi, so presvjatym i blahim i životvorjaščim Tvojim Duchom, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Diakon: Voňmim!

Jeréj: Svjataja, svjatym.

Lík: Jedin svjat, jedin Hospoď, Isus Christos, vo slavu Boha Otca, amiň.

Lík: Viruju, Hospodi, i ispoviduju, jako Ty jesi voistinnu Christos, Syn Boha živaho, prišedyj v mir hrišnyja spasti, ot nichže pervyj jesm az. Večeri tvojeja tajnyja dnes, Syne Božij, pričastnika mja prijmi; ne bo vrahom Tvojim tajnu povim, ni lobzanija Ti dam jako Juda, no jako razbojnik ispovidajusja Tebi. Pomjani mja, Hospodi, jehda prijdeši vo carstviji Tvojem. Pomjani mja, Vladyko, jehda prijdeši vo carstviji Tvojem. Pomjani mja, Svjatyj, jehda prijdeši vo carstviji Tvojem. Da ne v sud ili vo osuždenije budet mňi pričastije svjatych Tvojich tain, Hospodi, no vo iscilenije duši i ťila. Bože milostiv, budi mňi hrišnomu. Bože, očisti hrichi moja i pomiluj mja. Bez čisla sohrišich, Hospodi, prosti mja.

Lík pojet Pričasten.

Diakon: So strachom Božijim i viroju pristupite.

Lík: Blahosloven hrjadyj vo imja Hospodne, Boh Hospoď i javisja nam.

I pristupajut choťaščiji pričaščatisja.

Po pričaščeniji jeréj svjatoju čašeju blahoslovľajet ľudi:

Spasi Bože ľudi Tvoja, i blahoslovi dostojanije Tvoje.

Lík: Viďichom svit istinnyj, prijachom Ducha nebesnaho, obritochom viru istinnuju, nerazďiľňij Trojci poklaňajemsja, Ta bo nas spasla jesť.

Jeréj: Vsehda nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň. Da ispolňatsja usta naša chvalenija Tvojeho Hospodi, jako da pojem slavu Tvoju, jako spodobil jesi nas pričastitisja svjatym Tvojim, božestvennym, bezsmertnym i životvorjaščym Tajnam. Sobľudi nas Bože vo Tvojej svjatyni, ves deň poučatisja pravďi Tvojej. Alliluja (3x).

Diakon: Prosti prijimše božestvennych, svjatych, prečistych, bezsmertnych, nebesnych i životvorjaščich, strašnych Christovych Tain, dostojno blahodarim Hospoda.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Zastupi, spasi, pomiluj i sochrani nas Bože, Tvojeju blahodatiju.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Diakon: Deň ves soveršen, svjat, miren i bezhrišen isprosivše, sami sebe i druh druha, i ves život naš Christu Bohu predadim.

Lík: Tebi, Hospodi.

Jeréj: Jako Ty jesi osvjaščenije naše, i Tebi slavu vozsylajem, Otcu i Synu i svjatomu Duchu, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Jeréj: S mirom izydem.

Lík: O imeni Hospodni.

Diakon: Hospodu pomolimsja.

Lík: Hospodi, pomiluj.

Jeréj: Blahoslovľajaj blahoslovjaščyja Ťa Hospodi, i osvjaščajaj na Ťa upovajuščyja, spasi ľudi Tvoja, i blahoslovi dostojanije Tvoje, ispolnenije cerkve Tvojeja sochrani, osvjati ľubjaščyja blahoľipije domu Tvojeho: Ty ťich vosproslavi božestvennoju Tvojeju siloju, i ne ostavi nas upovajuščich na Ťa. Mir mirovi Tvojemu daruj, cerkvam Tvojim, jerejem, prederžaščym vlastem našym, i vsim ľudemTvojim. Jako vsjako dajanije blaho, i vsjak dar soveršen svyše jesť, schoďaj ot Tebe Otca svitov: i Tebi slavu, i blahodarenije, i poklonenije vozsylajem, Otcu, i Synu, i svjatomu Duchu, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň. Budi imja Hospodne blahoslovenno ot nyňi i do vika (3x).

Jeréj: Blahoslovenije Hospodne na vas, Tohoblahodatiju i čelovikoľubijem, vsehda, nyňi i prisno i vo viki vikov.

Lík: Amiň.

Jeréj: Slava Tebi Christe Bože, upovanije naše, slava Tebi.

Lík: Slava: I nyňi: Hospodi pomiluj (3x), blahoslovi.

Jeréj: Voskresyj iz mertvych, Christos istinnyj Boh naš, molitvami prečistyja svojeja Matere, iže vo svjatych Otca našeho Vasilija Velikaho, archijepiskopa Kesariji Kappadokijskija, i svjataho (jehože jesť chram, i jehože jesť deň) i vsich svjatych pomilujet i spaset nas, jako blah i čelovikoľubec.

Lík: Amiň.