Ornament

Tropár, 2. hlas Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.

Kondák, 8. hlas Ako svoje prvotiny, Pane, – prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný milosrdenstva.

Prokimen, 8. hlas

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi – a plesajte.

Verš: Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament