Ornament Ornament

Starší preklad Nový preklad
Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo. Nech sa teší nebeské a nech sa veselí pozemské, * lebo svojím ramenom Pán mocný skutok urobil! * Smrť pošliapal smrťou a stal sa prvorodeným zo zosnulých. * Uskutočnil naše vyslobodenie z útrob podsvetia ** a svetu daroval veľké milosrdenstvo.

Ornament