OrnamentOrnament Takto sa modlíme namiesto hodiniek, povečeria a polnočnice celý Svetlý týždeň.

Požehnaný Boh náš [v každom čase,] teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Kňaz: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol * a tým, čo sú v hroboch, * život daroval.

Ľud: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol * a tým, čo sú v hroboch, * život daroval. (dvakrát)

Videli sme Kristovo vzkriesenie, pokloňme sa svätému Pánu Ježišovi, jedinému bezhriešnemu. Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme, a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba iného nepoznáme, tvoje meno vyznávame. Poďte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď hľa, krížom prišla radosť do celého sveta. Vždy dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pretrpel ukrižovanie a smrťou premohol smrť. (trikrát)

Ipakoj

Keď Márie prišli včas ráno * a kameň z hrobu našli odvalený,* anjel im vyčítal: * „Prečo hľadáte Boha, odetého večným svetlom, * medzi mŕtvymi ako človeka? * Pozrite si v hrobe plachty! * Choďte a zvestujte svetu, * že Pán vstal a smrť premohol, * lebo je Syn Boží, * ten, čo spasil ľudské pokolenie.

Kondák, 8. hlas

Až do hrobu si zostúpil, nesmrteľný, * a zničil si vládu pekla. * Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. * Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ * Apoštolom si mier daroval * a mŕtvym vzkriesenie.

Tropár

V hrobe si bol telesne, v podsvetí s dušou, veď si Boh, v raji so zločincom a na prestole si bol s Otcom a Duchom, všetko naplňujúci, neobsiahnuteľný Kriste.

Sláva:

Tvoj hrob, Kriste, ukázal sa ako darca života, * skutočne krajší ako raj a svetlejší nad akúkoľvek kráľovskú komnatu, * on je prameň nášho vzkriesenia.

I teraz, bohorodičník

Raduj sa, posvätený božský príbytok Najvyššieho. * Lebo skrze teba, Bohorodička, * bola daná radosť tým, ktorí volajú: * Požehnaná si medzi ženami, * nepoškvrnená vládkyňa.

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva, i teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. (trikrát)

Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (trikrát) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ak sa nemodlí kňaz, namiesto: Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych: prednášame: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.