Ornament

1. antifóna

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj Kráľ, – a tvoje meno velebiť navždy a naveky. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Ty si môj Kráľ a môj Boh, – ty pomáhaš Jakubovi. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Nech tvoji svätí rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva – a o tvojej moci nech hovoria. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. antifóna

Tlieskajte, všetky národy, – jasajte Bohu hlasom radostným. Spas nás, Synu Boží, čo kraľuješ v sláve, tebe spievame: Aleluja.

Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, – nad celou zemou veľký Kráľ. Spas nás, Synu Boží, čo kraľuješ v sláve, tebe spievame: Aleluja.

Boh kraľuje nad národmi, – Boh sedí na svojom svätom tróne. Spas nás, Synu Boží, čo kraľuješ v sláve, tebe spievame: Aleluja.

3. antifóna

Zdvihnite brány, svoje hlavice a vyvýšte sa brány prastaré, – lebo má vstúpiť Kráľ slávy. Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš:

Kto je ten Kráľ slávy? – Pán zástupov, to je ten Kráľ slávy. Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš:

Tvoj trón, Bože, trvá naveky – a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš:

Vchod

Ja som ustanovil svojho Kráľa – na svojom svätom vrchu Sione.

Tropár, 4. hlas Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš, – zbavilo nás vlády temnosti – a priviedlo nás do kráľovstva tvojej lásky. – Pane, ty si bol vždy, aj teraz si. – Zjavuješ sa nám ako Vládca, – nech ti je večná sláva.

Kondák, 7. hlas Klaňajme sa nesmrteľnému Vládcovi vekov, – jedinému premúdremu Kristu Bohu. – Padnime pred ním a volajme: – „Tebe bola daná moc, sláva a vláda. – Všetky národy sú ti podriadené. – Tvoja moc je večná a tvoje kráľovstvo sa nerozpadne.“ – Nad nami sa ujal vlády – večný Vládca, Kristus.

Prokimen, 3. hlas

Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte, – Kráľovi nášmu spievajte.

Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Vyvoleného z ľudu som povýšil.

Verš: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z tvojej spásy.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, nad celým svetom – panujúceho Krista Kráľa.

Irmos, 2. hlas

Boh a Vládca, Syn večného Otca, – prijal telo z Panny a nám sa zjavil. – Vrátil zrak slepým a zhromaždil rozptýlených. – Preto aj my zvelebujme Bohorodičku, – ktorú všetci oslavujú.

Pričasten

Pán je náš Sudca, náš Zákonodarca. – Pán je náš Kráľ. On nás spasí. Aleluja.

Ornament