Ornament Ornament

Bratia, ustavične za všetko ďakujte Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jeden druhému v Božej bázni. Ženy, podriaďujte sa svojim manželom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou Cirkvi a Spasiteľom tela. Ale ako sa Cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy svojim manželom vo všetkom. Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus si zamiloval Cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvätil, očisťujúc ju kúpeľom vody a slovom.

Ornament