Ornament Ornament

V tých dňoch Pavol a jeho spoločníci odcestovali. Došli sme do Cézarey a vošli sme do domu evanjelistu Filipa – on bol jeden zo siedmich – a ostali sme uňho. Mal štyri dcéry, panny, ktoré prorokovali. A keď sme tam boli viac dní, zostúpil z Judey istý prorok menom Agabus. Keď prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy a ruky a povedal: „Toto hovorí Svätý Duch: Muža, ktorému patrí tento opasok, takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov.“ Keď sme to počuli, prosili sme aj my, aj tamojší, aby nevystupoval do Jeruzalema. Ale Pavol odpovedal: „Čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša.“ A keď sme ho nemohli prehovoriť, prestali sme; povedali sme: „Nech sa stane Pánova vôľa!“

Ornament