Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 41, 4b-14

V tomto čase, púšte v ktorej osobitným spôsobom nachádzame studnicu milosti, ktorá nás privádza k odkrývaniu pravdy o našom srdci, myšlienkach, rozhodnutiach či každodenných pohnútkach v našej osobnej realite sme pozvaní k novej úvahe nad našimi vzťahmi. A to práve nad textom, ktorý sa v mysli každého čitateľa ma javiť ako veľmi konkrétny a osobitý a to práve pre našu a to ani zdanlivo a reálne menšiu osobitosť a konkrétnosť či ľudskú výnimočnosť. Práve v tomto našom, osobnom nám Boh dovoľuje a dáva možnosť spoznávať a nanovo odkrývať seba samých cez Božiu konkrétnu priazeň k nám. Je pravdou, že spoznanie tejto reality v čase pokánia a odkrývania pravdy v nás samých, môže za určitých okolnosti vytvárať dojem strachu či neistoty z nás samých, kým v skutočnosti sme respektíve, koho alebo čoho nositeľmi sa v každodennosti stávame. A tak, sa otvárajú rôzne otázky a vnútorné duchovné boje sebapodceňovania či obviňovania, ktoré vyústia k obviňovaniu a neprijímaniu samých seba či pravdivosti, ktorou sa chce Boh sprítomňovať v našej každodennosti. A to práve svojou vôľou a nádhernou iniciatívou. Práve do týchto neistôt je potrebné vniesť jasnú a konkrétnu definíciu. Aká iná definícia, by to mala byť, ako práve tá, ktorá je nositeľkou slova, toho slova, ktoré v sebe nesie život a svetlo nádeje teda slova Boha. Slovo, ktoré je ubezpečením vyvolenia a presvedčenia mať odvahu, dovoliť konať v sebe aj cez našu osobitosť veľké Božie diela v nás a tých, ktorí sú v nás, cez naše myšlienky, slova a skutky. A to práve v hľadaní lásky, pochopenia, sebaprijatia, poslušnosti, vernosti či odpustenia. Práve tých konkrétnosti, ktoré sprítomňujú vyvolenie jediného a pravého Boha. Toto slovo je aj dnes veľmi konkrétne. A je aj povzbudzujúce a to práve tým, že sa sprítomňuje aj prostredníctvom tých, ktorí sa v odkrývaní pravdy stavali nástrojom odkrývania a sprítomňovania večnej, Božej pravdy a konkrétnosti. Prorok Izaiáš nás do tohto deja našich konkrétnosti vťahuje aj prostredníctvom týchto slov: "Ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol."

Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou“ Iz 41.9b-10

Svätý Cyril Alexandrijský k tejto státi pridáva reflexiu aj pre kontúry života, v ktorých sa objavuje duch pohanských sklonov mohli, by sme dnes vnímať duch našich negácii všetkého a všetkých čo je predovšetkým dielom konkrétnosti pravého Boha. Ubezpečuje a poučuje nás práve o impulze jediného a pravého Boha, ktorému je všetko podriadené s neochvejnou pevnosťou.

Neochvejnosť, múdrosť a odvážnosť je venovaná tým, ktorí majú a sú ochotní mať podiel na ohlasovaní prejavov Božej lásky a priazne.

Čo viac si priať v tomto čase pravdy v nás. Nebáť sa, neobzerať sa a kráčať v ústrety tomu, ktorý vedie pravicou, k záchrane a vyslobodeniu nášho Ja, našej osobitosti a našej každodennosti.

o. Tomáš Fischer