Ornament

6. decembra

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky” (Lk 1, 54-55).

Čítanie z rečí nášho otca, svätého Leva Veľkého (Sermo 32, 2):

Počúvajme, čo nás učí prorok Dávid: Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a pravda (Ž 24, 10). Spôsob života veriaceho človeka sa má odvíjať podľa vzoru, ako koná sám Boh. Celkom správne totiž Boh chce byť napodobňovaný tými, ktorých stvoril na svoj obraz a podobu (porov. Gn 1, 26). Lebo vznešenosť jeho slávy nedosiahneme skôr, kým v nás nebudú sídliť milosrdenstvo a pravda. Práve týmito dvoma cestami, po ktorých prišiel Pán k tým, čo mali byť spasení, majú sa aj oni ponáhľať v ústrety Spasiteľovi, lebo Božie milosrdenstvo nás robí milosrdnými a jeho pravda – pravdivými. Tak ako spravodlivý duch kráča cestou pravdy, rovnako dobrý duch ide cestou milosrdenstva. No tieto cesty nie sú oddelené, akoby každé z týchto dobier bolo treba hľadať inde a akoby rásť v milosrdenstve bola jedna vec a iné by znamenalo napredovať v pravde. Nemôže byť milosrdný ten, kto sa vzdialil od pravdy, ani spravodlivým nemôže byť nik, komu je cudzie milosrdenstvo. Kto nie je bohatý na obe tieto cnosti, nebude praktizovať ani jednu z nich.

Kondák:

Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, jej nepoškvrnené lono sa stalo úrodnou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse a takto jej spievajú: Aleluja.

Ikos: Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľala sa k Alžbete. Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, zaplesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke:

Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života! Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia! Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milovníkom ľudí! Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!

Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá milosti! Raduj sa, stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia! Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody! Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!

Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb! Raduj sa, zmierenie sveta celého! Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrdenstvo hriešnikom! Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dôveru!

Raduj sa, panenská Nevesta! Ornament