Ornament

29. novembra

„Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné” (Lk 1, 36-37).

Pseudo-Chryzostomos: Slovo o Zachariášovom proroctve a Alžbetinom počatí: Zachariáš vraví: „Som starec a moja manželka je v pokročilom veku“ (Lk 1, 18). Teraz, keď ma staroba približuje k hrobu, mám si azda ľahnúť na manželské lôžko a splodiť syna, keď slnko mojej mladosti došlo k svojmu západu? Beh času ma oslabil a Alžbetino lono odumrelo. Po čom to teda poznám? Anjel mu takto odpovedal: „Ja som Gabriel, stojím v službe pred Bohom a bol som poslaný s tebou hovoriť a oznámiť ti túto dobrú zvesť. Pozri, budeš nemý a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neveril mojím slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase“ (Lk 1, 19-20). Keď túžim niečo urobiť, prečo sa na to vypytuješ? Rozhodol som sa priviesť na svet dieťa, prečo skúmaš spôsob? Zbytočne sa dopytuješ na príčiny mojich skutkov. Veď či to nie je tak, že Bohu nie je nič nemožné? Povedz mi: ako sa narodil Izák? Nesplodil ho azda Abrahám – starec – a nenazval azda matkou Sáru, ktorá bola neplodná? Ty, čo očakávaš to isté, prečo neprijímaš moje slová tak, ako ich prijal on? Preto budeš nemý a nebudeš môcť hovoriť, lebo si neuveril mojim slovám. Budeš potrestaný údom, ktorým si hrešil. Lebo čím kto hreší, tým trestaný býva (Múd 11, 16). Preto čakaj, až sa moje slová splnia vo svojom čase, lebo čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.

Kondák: Tebe, Bohorodička, mocná Vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Ikos: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, v údive stál a takto ju pozdravil:

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza! Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie! Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama! Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina! Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské! Raduj sa, nádherný trón kráľovský! Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru!

Raduj sa, Zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje! Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval! Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie! Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame!

Raduj sa, panenská Nevesta! Ornament