Ornament

26. novembra

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 30-31).

Čítanie z rečí nášho otca, svätého Bernarda, opáta (Sermo III, 10): Anjel si pozorne všíma Pannu a ľahko si môže domyslieť, o čom premýšľa vo svojom vnútri. Potešuje ju, keďže je ustráchaná a do jej pochybností vnáša istotu, volá ju familiárne po mene a dobrotivo sa ju usiluje presvedčiť, aby sa nebála: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Tu nie je žiadne klamstvo, nič falošné tu nenájdeš. Neboj sa žiadneho podvodu, žiadnej pasce. Nie som človek, som duch. Som posol Boha, nie satana. Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Keby si len vedela, ako veľmi sa tvoja pokora páči Najvyššiemu, aká si vznešená v jeho očiach, nebola by si taká zdržanlivá v rozhovore s anjelom a nebála by si sa jeho pozdravu. Veď prečo by si sa mala považovať za nehodnú anjelskej milosti, keď si našla milosť u Boha? Našla si to, čo si hľadala, našla si to, čo sa nikomu pred tebou nepodarilo nájsť, našla si milosť u Boha. Akú milosť? Pokoj medzi Bohom a ľuďmi, zničenie smrti a obnovenie života. To je tá milosť, ktorú si našla u Boha. A toto je znak pre teba: Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. Vidíš, múdra Panna, že zo samého mena prisľúbeného Syna je zjavné, aká veľká a mimoriadna je milosť, ktorú si našla u Boha. Dáš mu meno Ježiš. A iný evanjelista uvádza aj dôvod, prečo práve také meno, keď to anjel vysvetľuje slovami: lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov (Mt 1, 21).

Stichira, 6. hlas: Poslal Boh archanjela Gabriela, * aby Panne zvestoval počatie Syna Božieho. * Cestou do Nazareta premýšľal a žasol nad zázrakom: * Ako je možné, aby sa Boh narodil z Panny, * keď nebesá nebies ho nemôžu objať? * Nebo mu je trónom a zem podnožkou. * A on chce prebývať v lone Panny? * Mocní cherubíni a slávni serafíni neodvážia sa naňho pozerať. * Od Panny však čaká jediné slovo, * aby z nej mohol prijať telo. * Mám prísny rozkaz Boží, prečo teda váham? * Prečo nepozdravím Pannu: * Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. * Buď pozdravená, Prečistá, * raduj sa, panenská Nevesta, Matka Života. * požehnaný je plod tvojho lona.

Sláva: I teraz:, 8. hlas: Veseľte sa, nebesia, raduj sa, zem! * Večný Syn Boží, čo nemá počiatok, * čo tróni spolu s Otcom, vo svojej dobrote a láske k ľuďom * so súhlasom Otcovým a s jeho požehnaním * stáva sa zdrojom spásy. * Prijíma telo v lone Panny, * ktorú Svätý Duch pripravil a posvätil. * Ó, div nad divy, Boh sa stáva človekom! * Nekonečný sa dáva lonom obmedziť * a Večný sa rodí v čase. * nadovšetko slávne je panenské počatie * spolu s dobrovoľným ponížením. * Aké to úžasné tajomstvo! * Boh sa počal, vtelil a stal sa tvorom, * keď anjel panne zvestoval počatie: * Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. * Prichádza plný milosrdenstva.

Ornament