Ornament

23. novembra

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária (Lk 1, 26- 27).

Čítanie z rečí nášho otca, svätého Bernarda, opáta (Sermo II, 17): Je napísané: „A meno panny bolo Mária.“ Povedzme niečo o tomto mene, ktoré sa prekladá ako „morská hviezda“ a ktoré sa veľmi hodí k Panne Márii. Je veľmi vhodné, že sa Panna prirovnáva k hviezde, lebo tak ako hviezda vydáva svoj lúč bez toho, žeby utrpela nejakú ujmu, tak aj Panna porodila Syna bez toho, aby bola porušená jej celistvosť. Lúč neuberá nič z jasu hviezdy, a ani Syn neberie Matke jej integritu. To ona je tá vznešená hviezda, čo vzišla z Jakuba, ktorej lúč osvecuje celý vesmír, lúč, ktorého jas sa trblieta na nebi a preniká hlbiny, rozlieva sa po celej zemi, zohrieva nielen telá, ale ešte viac mysle, dáva silu cnostiam a oslabuje neresti. To ona je jediná a žiarivá hviezda, ktorá nevyhnutne vychádza nad mohutné a šíre more, skveje sa zásluhami a žiari príkladmi. A preto nech si ktokoľvek, ak v ustavičnej nestálosti tohto života vnímaš, že sa zmietaš viac medzi búrkami, než by si kráčal po zemi, upri svoj zrak na svetlo tejto Hviezdy, ak nechceš, aby ťa roztrhali víchry. Nasledujúc jej príklady sa nestratíš; keď ju budeš vzývať, nestratíš nádej; až ju budeš nosiť vo svojej mysli, nedopustíš sa omylu.

Kondák: Tebe, Bohorodička, mocná Vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Ikos: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, v údive stál a takto ju pozdravil:

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza! Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie! Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama! Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina! Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské! Raduj sa, nádherný trón kráľovský! Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru!

Raduj sa, Zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje! Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval! Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie! Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Ornament