Ornament

Tropár, 6. hlas Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“

Kondák, 4. hlas Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“

Prokimen, 3. hlas Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch. Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Pričasten Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

Ornament