Ornament

Tropár, 2. hlas Ako učeník Kristov a jeden z dvanástich apoštolov – svojou neverou upevnil si vieru v Kristovo vzkriesenie. – Dotykom jeho rán presvedčil si sa o jeho utrpení, – chvályhodný apoštol Tomáš. – Aj nám vypros pokoj a hojné milosti.

Kondák, 4. hlas Tomáš, apoštol Kristov a verný služobník, – plný múdrosti a milosti, – v slzách kajúcne volal: – „Pán môj a Boh môj!“

Bohorodičník, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament