Prokimen, 7. hlas: V bázni slúžte Pánovi * a radujte sa pred ním s chvením.

Verš: Prečo sa búria pohania a ľudia sa priúčajú márnosti?