Ornament

Tropár, 4. hlas S posvätnou úctou si pripomeňme Kristovo premenenie – a oslávme prípravu na sviatok radostným spevom. – Priblížil sa deň Pánov – a on vystúpil na horu Tábor, – aby nám ukázal slávu svojho božstva.

Kondák, 4. hlas Kristovo premenenie – prežaruje dnes svetlom ľudské pokolenie, – ktoré radostne volá: – „Premieňa sa Kristus, náš drahý Spasiteľ.“

Prokimen, 7. hlas Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý. Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

Aleluja, 1. hlas Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Pričasten Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

Ornament