Ornament

Tropár, 5. hlas Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

Kondák, 3. hlas Nerozumne som opustil slávny otcovský dom. – Ľahkomyseľne som premárnil bohatstvo, – ktoré mi otec odovzdal. – Teraz vo svojom nešťastí volám: – „Dobrotivý otče, zhrešil som proti tebe. – Zhliadni na moje slzy a urob ma jedným zo svojich nájomníkov.“

Prokimen, 5. hlas Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky. Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

Aleluja, 5. hlas Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Ornament