Ornament

Tropár, 1. hlas Zástupy nebeských anjelov zostúpili na zem. – S veľkou radosťou sa prizerajú, – ako presvätá Matka prináša do chrámu chlapčeka, – Prvorodeného zo všetkého stvorenia, – a spievajú s nami pieseň prípravy na sviatok.

Kondák, 6. hlas Ako Slovo bol si u Otca neviditeľný, – ale teraz ťa vidíme v tele. – Zázračne si sa narodil z Panny – a dávaš sa vložiť do náručia staručkého kňaza. – Pokloňme sa nášmu pravému Bohu.

Prokimen, 7. hlas Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho. Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Aleluja, 4. hlas Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Pričasten Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament