Ornament

Tropár, 4. hlas Veseľ sa, neúrodná púšť, – naplň sa radosťou. – Prichádza k tebe muž duchovných túžob, – aby ti rozmnožil synov. – Láskavosťou ich vysadí, – sebazaprením ich vychováva k dokonalosti. – Na jeho príhovor, Kriste Bože, – zachovaj náš život v pokoji.

Kondák, 8. hlas Tvoje narodenie, Eutymios, – rozjasnilo celú prírodu. – Aj my pri oslave tvojej pamiatky, spravodlivý, – duchovne sa obohacujeme tvojimi veľkými činmi. – Obohať nimi i naše duše a vypros nám odpustenie hriechov, – aby sme spievali radostne: Aleluja.

Bohorodičník, 8. hlas Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.

Prokimen, 7. hlas V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých. Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 6. hlas Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Pričasten Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament