Ornament Tropár, 8. hlas Hĺbkou svojej múdrosti všetko riadiš s láskou k človeku – a dávaš každému, Tvorca jediný, čo je osožné. – Daruj, Pane, odpočinutie duši svojho služobníka (alebo duši svojej služobnice alebo dušiam svojich služobníkov), – lebo svoju nádej vkladal (alebo vkladala alebo vkladali) do teba, – nášho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu.

Kondák, 8. hlas Medzi svätými, Kriste, – dušu svojho služobníka (alebo dušu svojej služobnice alebo duše svojich služobníkov) obdaruj pokojom. – Tam, kde niet bolesti, trápenia ani stonu, – iba život nekonečný.

Bohorodičník, 8. hlas Ty si naša hradba, ty si prístav náš. – Ty si vítaná orodovnica u Boha, – ktorého si porodila, panenská Bohorodička, – záchrana veriacich.

Prokimen, 6. hlas Duše ich budú – prebývať v šťastí. Verš: K Tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Aleluja, 6. hlas Verš: Blažení, ktorých si si vyvolil a prijal k sebe, Pane. Verš: A ich pamiatka z pokolenia na pokolenie.

Namiesto Dôstojné Najčistejšia Bohorodička, – Matka nezapadajúceho Slnka, – pros za tých, čo v teba dôverujú. – Upros svojimi modlitbami dobrotivého Boha, – aby doprial miesto nášmu zosnulému (alebo našej zosnulej, alebo našim zosnulým) – tam, kde prebývajú duše spravodlivých – a učinil ho dedičom (alebo ju dedičkou, alebo ich dedičmi) Božieho bohatstva v sieňach spravodlivých – na večnú pamiatku, Nepoškvrnená.

Pričasten Blažení, ktorých si vyvolil a prijal, Pane. – A ich pamiatka z pokolenia na pokolenie. Aleluja.

Ornament