enter image description here enter image description here Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše ne právosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 69

Bože, príď mi na pomoc; * Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. – Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život. – Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle. – Nech ustúpia a zapýria sa tí, * čo mi hovoria: „Tak mu treba.“ – No nech jasajú a radujú sa z teba tí, * čo ťa hľadajú, – a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“ tí, * čo tvoju spásu milujú. – No ja som úbožiak a bedár; * Bože, ponáhľaj sa ku mne. – Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, * Pane, nemeškaj.

Nasleduje Veľký kajúci kánon svätého Andreja Krétskeho.

Pieseň 1.

Irmos: Stal sa mi pomocníkom ochrancom, na moju spásu. * On je môj Boh, budem ho oslavovať, * on je Boh môjho otca, budem ho vyvyšovať, * lebo sa veľmi preslávil.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy všetkých, * zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, * a ako milosrdný daruj mi slzy dojatia.

Padám pred tebou Ježišu, * zhrešil som proti tebe. * Očisť ma, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov * a ako milosrdný daruj mi slzy dojatia.

Nevolaj ma na súd a nenos tam moje skutky, * nevyšetruj moje slová * a nežiadaj odčinenie mojich hnutí, * ale vo svojom zľutovaní prehliadni moje hriechy * a zachráň ma, Všemohúci.

Je čas pokánia * a ja prichádzam k tebe, svojmu Stvoriteľovi: * zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, * a ako milosrdný daruj mi slzy dojatia.

Premárnil som v hriechu duchovné bohatstvo, * som pustý: bez nábožných dobrodení. * Avšak hladný volám: * Pane, darca milosrdenstva spas ma.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Priklonila si sa ku Kristovým božským zákonom, * zanechala si neudržateľné hnutia rozkoší * a pristúpila si k nemu, * zotrvávajúc vo všetkom dobrom * dosiahla si každú jednu z čností.

Sláva, Trojičník: Nadprirodzená Trojica, tebe sa klaniame ako Jedinosti, * zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, * a ako milosrdná daruj mi slzy dojatia.

I teraz, Bohorodičník: Bohorodička, nádej a záštita tých, ktorí ťa ospevujú, * zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov * a ako č istá Vládkyňa * ma prijmi, keď sa kajám.

Pieseň 2.

Irmos: Hľaďte, hľaďte, ja som Boh, * ktorý kedysi na púšti svojmu ľudu dával mannu ako dážď * a vode dal vytrysknúť zo skaly, * svojou jedinečnou pravicou a silou.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Zabil som muža a to ma zranilo, * zabil som mládenca a to ma dobilo, * volal Lámech s plačom. * A ty sa, moja duša, netrasieš, že si pošpinila svoje telo * a poškvrnila svoju myseľ?

Zaumienila si si svojimi žiadosťami * postaviť vežu a vztýčiť pevnosť, duša, * ale Budovateľ zadržal tvoje plány * a zvrhol na zem tvoje chytráctva.

Ako som len napodobnil Lamecha, dávneho vraha! * Pôžitkárskymi hnutiami som zabil dušu ako muža, * myseľ ako mládenca, * a telo ako svojho brata, * podľa vraha Kaina.

Kedysi Pán zoslal dážď ohňa od Pána na hnevbudiacu neprávosť * a spálil Sodomčanov. * A ty, duša, zapálila si pekelný oheň, * v ktorom máš byť spálená.

Zranil som sa a dotĺkol, * hľa, nepriateľské strely, ktoré zranili moju dušu a moje telo. * Hľa, moje podliatiny, hnisavé rany a zamračená tvár, * tak kričia údery mojich svojvoľných vášní.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Bola si ponorená do priepasti zloby * a vystrela si svoje ruky, Mária, k milosrdnému Bohu. * A on, ktorý všemožne hľadal tvoje obrátenie, * ako k Petrovi ľudomilne vystrel k tebe * svoju božskú ruku.

Sláva, Trojičník: Bezpočiatočná, nestvorená Trojica a nedeliteľná Jedinosť, * kajám sa, prijmi ma, zhrešil som, zachráň ma. * Som tvoje stvorenie, neprehliadni ma, ušetri ma * a zachráň pred ohnivým odsúdením.

I teraz, Bohorodičník.: Prečistá Vládkyňa, Bohorodička, * nádej tých, ktorí sa k tebe utiekajú, * prístav búrkou zmietaných. * Svojimi modlitbami urob toho, ktorý je Milosrdný, * Stvoriteľ a tvoj Syn, * milosrdným aj voči mne.

Pieseň 3.

Irmos: Upevni na kameni svojich prikázaní, Pane, * moje pohnuté srdce, * lebo ty jediný si Svätý a Pán.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Pripodobnila si sa, duša, dávnej Hagare, Egypťanke, * svojím rozhodnutím si sa zotročila * a porodila si nového Izmaela, pohŕdanie.

Spoznala si, moja duša, Jakubov rebrík, * viditeľný od zeme po nebo. * Prečo si teda rázne nestúpala hore v zbožnosti?

Medzi ľuďmi napodobňuj Božieho kňaza, * osamelého kráľa, Kristovu podobu, * jeho život v pokoji.

Obráť sa, zastonaj nešťastná duša, * ešte skôr než príde deň konca života. * Ešte skôr než Pán zatvorí dvere (svadobnej) siene.

Neobracaj sa späť, duša, nebuď soľným stĺpom. * Nech ťa zastraší obraz Sodomy, * zachráň sa hore v Segore.

Vládca, neodvrhni prosby tých, ktorí ťa ospevujú. * Ale zľutuj sa nad nimi, Milovník človeka, * a daruj odpustenie tým, ktorí ťa s vierou prosia.

Sláva, Trojičník: Jednoduchá a nestvorená Trojica, * bezpočiatočná Prirodzenosť, v trojici hypostáz ospevovaná. * Spas nás, ktorí sa s vierou klaniame tvojej moci.

I teraz, Bohorodičník: Podivuhodný zázrak! * Nadčasového Syna z Otca si v čase porodila, nepoznajúc muža, * kojila si ho a Pannou si zostala.

Pieseň 4.

Irmos: Prorok Habakuk začul o tvojom príchode a preľakol sa, * počul, že sa chceš narodiť z Panny a zjaviť sa ľuďom, * a volal: Počul som správu o tebe * a preľakol som sa. * Sláva tvojej moci, Pane.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Čas môjho života je krátky, * naplnený bolesťou a zlobou. * Ale prijmi ma v pokání a pozvi ma k poznaniu, * aby som sa nestal ziskom ani pokrmom pre cudzinca, * ty sám, Spasiteľu, zľutuj sa nado mnou.

Zaodetý kráľovskou dôstojnosťou, * vencom a purpurom, * spravodlivý muž s veľkým majetkom, * prekypujúci bohatstvom a stádami, * náhle schudobnel, * prišiel o bohatstvo a kráľovskú slávu, * a stal sa chudákom.

Hoci bol spravodlivý a bezúhonný nad všetkých, * neunikol pred úkladmi a sieťami ľstivého. * Čo urobíš, úbohá duša, milujúca hriech, * keď čosi neočakávané postihne teba?

Teraz som povýšenecký vo svojej reči, * krutý v srdci, a je to prázdnota a márnosť. * Neodsúď ma spolu s farizejom, * ale radšej mi daruj pokoru mýtnika * a pripočítaj ma k nemu, * jediný milosrdný a spravodlivý Sudca.

Zhrešil som a potupil som nádobu svojho tela, * viem to, Milosrdný. * Ale prijmi ma v pokání a pozvi ma k poznaniu, * aby som sa nestal ziskom ani pokrmom pre cudzinca, * ty sám, Spasiteľu, zľutuj sa nado mnou.

Pre vášne som sa sám sebe stal idolom * a škodil som tým svojej duši, Milosrdný. * Ale prijmi ma v pokání a pozvi ma k poznaniu, * aby som sa nestal ziskom ani pokrmom pre cudzinca, * ty sám, Spasiteľu, zľutuj sa nado mnou.

Nepočúval som tvoj hlas, * neposlúchal som tvoje zákonodarné Písmo. * Ale prijmi ma v pokání a pozvi ma k poznaniu, * aby som sa nestal ziskom ani pokrmom pre cudzinca, * ty sám, Spasiteľu, zľutuj sa nado mnou.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Bola si zvedená do hlbiny veľkých nemiestností, * ale neudržali ťa. * Najlepšou myšlienkou si sa rozbehla nahor k dokonalej čnosti, * ktorú si preslávne ukázala skutkami, * čím si, Mária, vzbudila údiv anjelov.

Sláva, Trojičník: Oslavujem ťa ako Boha, * ty jediné trojičné Božstvo, * nedeliteľné v bytnosti a nezliate v osobách, * v jednom kraľovaní a na spoločnom tróne, * a volám ti slávnu pieseň, * na výsostiach trikrát spievanú.

I teraz, Bohorodičník: Rodíš a pritom zotrvávaš v panenstve, * v tele i duši ostávaš pannou. * Ten, čo sa narodil, obnovuje zákony prirodzenosti, * rodí nerodiace lono. * Tam, kde Boh chce, podriaďuje sa prirodzený poriadok, * lebo on koná všetko, čo chce.

Pieseň 5.

Irmos: Od noci bdiem a prosím, * Milovník človeka, naplň ma svetlom, * usmerni aj mňa k svojim povelom * a nauč ma, Spasiteľu, * konať tvoju vôľu.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Napodobňuj zhrbenú ženu, duša, * poď a padni k Ježišovým nohám, aby ťa narovnal * a mohla si chodiť priamo po Pánových cestách.

Hoci si hlbokou studňou, Vládca, * nech mi vytryskne voda z tvojho vnútra, * aby som ako Samaritánka pil a nebol smädný, * lebo z teba pramenia rieky života.

Nech sa mi moje slzy stanú jazerom Siloe, Vládca Pane, * aby som si aj ja mohol obmyť zreničky srdca * a mohol duchovne vidieť teba, * nadvečné Svetlo.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Plná jedinečnej túžby, * želala si si pokloniť sa Drevu života * a bolo ti to dané. * Urob aj mňa hodným slávy zhora.

Sláva, Trojíčník: Oslavujeme ťa; Trojica, * ako jedného Boha: * svätý, svätý, svätý si, Otec, Syn a Duch, jednoduchá Bytnosť, * jedinosť, ktorej sa večne klaniame.

I teraz, Bohorodičník: Z teba, Neporušená, * Matka bez muža a Panna, * obliekol sa do mojej prirodzenosti Boh, Tvorca vekov, * a zjednotil so sebou prirodzenosť človeka.

Pieseň 6.

Irmos: Volal som z celého srdca k milosrdnému Bohu, * on ma začul z najhlbšieho pekla * a vyviedol môj život z rozkladu.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Ja som tá kráľovská drachma, Spasiteľu, * ktorú si kedysi stratil. * Zapáľ však sviecu, svojho Predchodcu, Slovo, * hľadaj a nájdi svoj obraz.

Vstaň a ako Jozue napadni Amaleka, * telesné vášne Gabaonitov, * čiže ľstivé myšlienky, * a navždy zvíťaz nad nimi.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Aby si uhasila plameň vášní, Mária, * rozpaľovaná v duši, vždy si ronila kvapky sĺz. * Daruj aj mne, svojmu služobníkovi, tento dar.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Svojím dôsledným životom na zemi, matka, * získala si nebeskú bezvášnivosť. * Preto pros, aby tvojimi modlitbami boli zbavení vášní tí, * čo ťa ospevujú.

Sláva, Trojičník: Som jednoduchá, nedeliteľná Trojica, rôzna v Osobách, * a som Jedinosť prirodzenosťou zjednotená; * tak hovorí Otec, Syn a Božský Duch.

I teraz, Bohorodičník: Tvoje lono nám zrodilo Boha, * ktorý prijal obraz podľa nás. * Jeho ako Stvoriteľa všetkých pros, Bohorodička, * aby sme tvojimi modlitbami boli ospravedlnení.

Kondák, hl. 6.:

Duša moja, duša moja, vstaň! Prečo spíš? * Blíži sa koniec a máš byť prečo znepokojená! * Vzpriam sa teda, nech ťa ušetrí Kristus Boh, * ktorý je všade a všetko napĺňa.

Pieseň 7.

Irmos: Zhrešili sme, konali sme neprávosti * a krivdy pred tebou, * nezachovali sme, ani sme nekonali to, čo so nám prikázal. * Ale neodvrhni nás navždy, Bože otcov.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Moje dni vyprchali ako sen vstávajúceho. * Preto ako Ezechiáš slzím na svojej posteli, * aby sa mi pridalo k rokom života. * Lenže aký Izaiáš sa postaví pred teba, duša, * ak nie sám Boh všetkých?

Padám pred tebou a ako slzy ti prinášam svoje slová: * Zhrešil som ako ani smilnica nehrešila, * konal som neprávosti ako nikto iný na zemi. * Ale zľutuj sa, Vládca, * nad svojím stvorením a zavolaj ma.

Tvoj obraz som pochoval, * porušil som tvoj príkaz, * zamračila sa všetka moja krása * a vášňami bola uhasená moja svieca, Spasiteľu, * ale zľutuj sa nado mnou a daruj mi radosť, * ako to spieva Dávid.

Obráť sa, kajaj sa, odkry skryté, * hovor vševidiacemu Bohu: * Poznáš moje tajomstvá, jediný Spasiteľu, * ale ty sám sa zmiluj nado mnou vo svojom milosrdenstve, * ako to spieva Dávid.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Volala si k prečistej Božej matke * a ako prvé si odhodila zúrivosť naliehavo dorážajúcich vášní, * zahanbiac hroziaceho nepriateľa. * Daruj teraz pomoc v trápení aj mne, * svojmu služobníkovi.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Krista, ktorého si si zamilovala, * po ktorom si zatúžila a kvôli ktorému si si pôstom vysušila telo, * pros teraz, prepodobná, za jeho služobníkov, * aby bol voči všetkým nám milosrdný * a daroval pokojné rozpoloženie všetkým, * čo si ho ctia.

Sláva, Trojičník: Trojica jednoduchá, nedeliteľná a jednobytná, * jediná prirodzenosť, Svetlá a Svetlo, * tri Svätosti a jediná Svätosť; * takto ospevujeme Boha, Trojicu. * Ospevuj a oslavuj, duša, * Život a Životy, Boha všetkých.

I teraz, Bohorodičník: Ospevujeme ťa, zvelebujeme ťa a klaniame sa ti, Bohorodička, * lebo si porodila Jediného Krista, Boha nedeliteľnej Trojice, * a ty sama si nám, čo sme na zemi, * otvorila nebesá.

Pieseň 8.

Irmos: Nebeské vojská ho oslavujú, * chvejú sa pred ním cherubíni a serafíni. * Aj ty, všetko, čo dýchaš, * všetko tvorstvo, ospevuj ho, dobroreč mu * a vyvyšuj ho po všetky veky.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Ako myro ti vylievam na hlavu sklenicu sĺz, Spasiteľu, * a volám k tebe ako smilnica hľadajúca milosrdenstvo. * Prinášam ti prosbu a prosím, * aby som prijal odpustenie.

Hoci nikto nezhrešil proti tebe tak, ako ja, * ty prijmi aj mňa, milosrdný Spasiteľu, * keď sa v bázni kajám a s láskou volám: * Pred tebou jediným som zhrešil. * Zmiluj sa nado mnou, Milosrdný.

Ušetri svoje stvorenie, Spasiteľu, * a ako Pastier hľadaj to, čo sa stratilo. * Predíď zblúdeného a vytrhni ho vlkovi, * urob ma ovečkou v stáde svojich oviec.

Keď zasadneš, Sudca, ako milosrdný, * a ukážeš svoju strašnú slávu, Spasiteľ, * keď sa rozpáli pec a všetci sa budú báť tvojho neznesiteľného súdu* aká bázeň vtedy padne na nás!

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Matka nezapadajúceho Svetla ťa osvietila * a rozviazala ťa zo zatemnenia vášní. * Preto Mária, keď si vošla do duchovnej milosti, * osvieť tých, ktorí ťa verne ospevujú.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Keď v tebe Boží Zosima uvidel nový zázrak, * skutočne užasol. * Videl totiž, matka, anjela v tele, * celý sa naplnil úžasom * a ospevoval Krista naveky.

Sláva, Trojičník: Bezpočiatočný Otče, * spolu bezpočiatočný Synu, * dobrotivý Utešiteľu, spravodlivý Duchu. * Rodič Božieho Slova, * Slovo bezpočiatočného Otca, * živý a budujúci Duchu; * Svätá Trojica a Jedinosť, * zmiluj sa nado mnou.

I teraz, Bohorodičník: Ako z purpurovej látky sa v tvojom lone, Prečistá, * utkal duchovný plášť Emanuela, jeho telo. * Preto ťa velebíme naozaj ako Bohorodičku.

Pieseň 9.

Irmos: Neopísateľný pôrod z panenského počatia, * neporušený plod matky bez muža! * Božie narodenie totiž obnovuje prirodzenosť, * preto ťa vo všetkých pokoleniach * pravoverne velebíme ako Matku, Božiu nevestu.

Predspev: Zmiluj sa nado mnou, Bože, * zmiluj sa nado mnou.

Buď ku mne milosrdný, zachráň ma a zmiluj sa, Synu Dávidov, * ktorý si slovom uzdravil posadnutých, * povedz mi láskavé slovo, aké si povedal zločincovi: * Amen, hovorím ti, budeš so mnou v raji, * keď prídem do svojej slávy.

Zločinec ťa ohováral, zločinec ti dobrorečil, * a obaja spolu viseli na kríži. * Dobrotivý, aj mne otvor dvere svojho slávneho kráľovstva, * ako si ich otvoril svojmu vernému zločincovi, * čo ťa spoznal ako Boha.

Tvorstvo ťa videlo ukrižovaného a spolu sa chvelo, * hory a kamene sa rozpadali, * zem sa triasla a peklo bolo obnažené. * Svetlo cez deň potemnelo, * keď ťa, Ježiš, videlo pribitého na kríž.

Nepýtaj odo mňa hodnotné plody pokánia, * lebo moja sila vo mne sa vyčerpala. * Daruj mi však stále skrúšené srdce a duchovnú chudobu, * aby som ti práve tieto priniesol ako príjemnú obetu, * jediný Spasiteľu.

Sudca môj, ty do mňa vidíš; * keď opäť prídeš s anjelmi súdiť celý svet, * zhliadni na mňa svojím láskavým okom, * ušetri ma a zľutuj sa, Ježišu, nado mnou, * ktorý som zhrešil viac než celé ľudské pokolenie.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Anjelské zástupy i ľudské zhromaždenia * si udivila svojím zvláštnym životom, * žila si nehmotne a prekonala si prirodzenosť, * a takto, akoby nehmotnými nohami, Mária, * si vstúpila do Jordánu a prešla si ho.

Predspev: Prepodobná matka Mária, * pros Boha za nás.

Márii: Urob Stvoriteľa láskavým k tým, čo ťa chvália, prepodobná matka, * aby sa vyslobodili z nepríjemností * a trápení útočiacich zo všetkých strán, * aby sme, vyslobodení z nástrah, * bez prestania velebili Pána, ktorý ťa oslávil.

Predspev: Prepodobný otec Andrej, * pros Boha za nás.

Andrejovi: Ctihodný Andrej, trojblažený otče, pastier Kréty, * neprestávaj sa modliť za tých, čo ťa ospevujú, * aby sme boli všetci, čo si verne ctíme tvoju pamiatku, * vyslobodení z hnevu a trápenia, z rozkladu * a nespočetných hriechov.

Sláva, Trojičník: Jednobytná Trojica, trojhypostázna Jedinosť, ospevujeme ťa * a oslavujeme Otca, * velebíme Syna * a klaniame sa Duchu, jedinej prirodzenosti, * pravému Bohu, Životu * a nekonečnému živému kráľovstvu.

I teraz, Bohorodičník: Prečistá Bohorodička, zachovaj svoje mesto, * lebo keď v tebe verne kraľuje, v tebe sa aj upevňuje, * keď víťazí s tebou, víťazí nad každým pokušením, * berie do zajatia vojsko a ukončuje poddanstvo.

Potom obidva zbory spolu:

Irmos: Neopísateľný pôrod z panenského počatia, * neporušený plod matky bez muža! * Božie narodenie totiž obnovuje prirodzenosť, * preto ťa vo všetkých pokoleniach * pravoverne velebíme ako Matku, Božiu nevestu.

Potom prednášame tieto žalmy:

Žalm 4

Bože, ty spravodlivosť moja, * vypočuj ma, keď volám o pomoc. – V súžení si mi uľavil.* Zmiluj sa nado mnou a vypočuj moju modlitbu. – Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? * Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá? – Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; * Pán ma vypočuje, keď k nemu zavolám. – Hneváte sa, ale nehrešte; * uvažujte vo svojom srdci, – rozjímajte na svojich lôžkach * a upokojte sa. – Obetujte pravú obetu * a dôverujte Pánovi. – Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“ * Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. – Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, * než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím. – V pokoji sa ukladám a usínam, * lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

Žalm 6

Pane, nekarhaj ma vo svojom hneve, * netrestaj ma vo svojom rozhorčení. – Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, * uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. – Aj dušu mám už celkom zdesenú. * Ale ty, Pane, dokedy...? – Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. * Spas ma, veď si milosrdný. – Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. * A kto ťa môže chváliť v podsvetí? – Už ma vyčerpalo vzlykanie, * lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču, slzami máčam svoju posteľ. – Od náreku sa mi oko zahmlilo * a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol. – Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť, * lebo Pán vypočul môj hlasný plač. – Pán moju prosbu vypočul, * Pán prijal moju modlitbu. – Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne, * a zahanbení nech sa ihneď stratia.

Žalm 12

Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? * Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? – Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ? * Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou? – Zhliadni na mňa a vypočuj ma, Pane, Bože môj, * daj svetlo mojim očiam, – aby som v smrti nezaspal, * aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho.“ – Aby tí, čo ma sužujú, * nezajasali, že som upadol. – Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, * moje srdce sa teší z tvojej pomoci. – Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami, * a spievam menu Pána najvyššieho. Zhliadni na mňa a vypočuj ma, Pane, Bože môj, * daj svetlo mojim očiam, – aby som v smrti nezaspal, * aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho.“

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 24

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, * tebe dôverujem, Bože môj: – Nech nie som zahanbený * a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. – Veď nik, čo dúfa v teba, * nebude zahanbený. – Ale nech sú zahanbení tí, * čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. – Ukáž mi, Pane, svoje cesty, * a pouč ma o svojich chodníkoch. – Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň. – Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. – Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, * ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. – Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom. – Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách. – Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, * čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. – Pre tvoje meno, Pane, * odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. – Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? * Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. – Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša * a jeho potomstvo bude dedičom zeme. – Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, * a zjaví im svoju zmluvu. – Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, * veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. – Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, * lebo som sám a úbohý. – Uľav mi v úzkosti srdca * a vytrhni ma z mojich tiesní. – Pozri na moju pokoru a na moje trápenie, * a odpusť mi všetky priestupky. – Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli * a nenávidia ma ukrutne. – Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; * nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe. – Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, * veď sa pridŕžam teba. – Bože, vysloboď Izraela * zo všetkých jeho súžení.

Žalm 30

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; * vysloboď ma, veď si spravodlivý. – Nakloň ku mne svoj sluch, * ponáhľaj sa a zachráň ma. – Buď mi skalou útočiska, * opevneným hradom mojej spásy. – Veď ty si moja sila a moje útočisko, * pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. – Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, * lebo ty si moja sila. – Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; * ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. – Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly; * ale ja dúfam v Pána. – Plesám a teším sa, že si milosrdný, * lebo si zhliadol na moju poníženosť. – Spoznal si tieseň mojej duše a nevydal si ma do rúk nepriateľa: * moje nohy si postavil na šíre priestranstvo. – Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení; * od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje. – Život sa mi v strastiach míňa * a roky v nárekoch. – Biedny som a slabnem, * a chradnú mi kosti. – Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú, * susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. – Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. * Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy, som sťa odhodená nádoba. – Veru čujem, ako ma mnohí hania: * hrôza zo všetkých strán. – Spolčujú sa proti mne * a radia sa o tom, ako ma zabiť. – Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: * „Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj osud.“ – Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov * a prenasledovateľov. – Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom * a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. – Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba; * nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v podsvetí. – Nech onemejú pery úlisné, * ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti v pýche a v pohŕdaní. – Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, * a vyhradil si ju bohabojným. – Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, * pred zrakom ľudí. – Záclonou svojej tváre ich kryješ * pred zúrivosťou ľudu. – V stánku ich chrániš * pred svárlivými jazykmi. – Pane, buď zvelebený, * že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste. – Už som si v strachu hovoril: * „Odvrhnutý som spred tvojich očí.“ – No ty si vypočul moju hlasitú modlitbu, * keď som volal k tebe. – Milujte Pána, * všetci jeho svätí. – Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, * čo si počínajú pyšne. – Vzmužte sa a majte srdce statočné, * vy všetci, čo dúfate v Pána.

Žalm 90

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, – povie Pánovi: „Ty si moje útočisko a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj.“ – Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného moru. – Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. * Jeho pravda je štítom a pancierom, – nebudeš sa báť nočnej hrôzy * ani šípu letiaceho vo dne, – ani moru, čo sa tmou zakráda, * ani nákazy, čo pustoší na poludnie. – I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, * teba nezasiahne. – Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. – Lebo tvojím útočiskom je Pán, * za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. – Nestihne ťa nijaké nešťastie * a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, – lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. – Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu o kameň. – Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * leva i draka rozšliapeš. – Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. – Keď ku mne zavolá, ja ho vy- počujem * a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. – Obdarím ho dlhým životom * a ukážem mu svoju spásu.

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

A prednášame verše (najlepšie striedavo dve skupiny ľudu, napr. ľavá a pravá strana v chráme):

S nami Boh, * čujte všetky národy * a kajajte sa, * lebo s nami Boh.

Čujte všetky diaľavy zeme, * lebo s nami Boh.

Mocní sveta, kajajte sa, * lebo s nami Boh.

Hoci sa znova vzopriete, znova premožení budete, * lebo s nami Boh.

Každý váš zlý zámer zničí Pán, * lebo s nami Boh.

Hovorte reči a neobstoja, * lebo s nami Boh.

Vašich namyslených rečí sa nezľakneme a vašich hrozieb sa báť nebudeme, * lebo s nami Boh.

Vážte si Pána a bojte sa ho, * lebo s nami Boh.

On posvätí všetkých, čo v neho dúfajú, * lebo s nami Boh.

My v neho dúfame a budeme spasení, * lebo s nami Boh.

Ja i dietky, čo mi dal, * lebo s nami Boh.

Ľud, čo prebýva v temnotách, uzrie veľké svetlo, * lebo s nami Boh.

Vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari Slnko, * lebo s nami Boh.

Lebo chlapček narodil sa nám a syn je nám daný, * lebo s nami Boh.

Bude kniežatstvo na jeho pleci, * lebo s nami Boh.

Prináša dokonalý pokoj, * lebo s nami Boh.

Jeho meno je anjel veľkej rady, * lebo s nami Boh.

On je zázračný radca, * lebo s nami Boh.

Mocný Boh, vládca, knieža pokoja, * lebo s nami Boh.

Otec budúceho veku, * lebo s nami Boh.

Sláva: Lebo s nami Boh.

I teraz: Lebo s nami Boh.

S nami Boh, * čujte všetky národy * a kajajte sa, * lebo s nami Boh.

A hneď nasledujúce tropáre.

Deň sa minul, ďakujem ti, Pane, a modlím sa k tebe, aby som večer i noc bez hriechu prežil. Spasiteľu, spas ma.

Sláva: Deň sa minul, oslavujem ťa, Vládca, a modlím sa k tebe, aby som večer i noc bez hriechu prežil. Spasiteľu, spas ma.

I teraz: Deň sa už minul, ospevujem ťa, Svätý, a modlím sa k tebe, aby som večer i noc bez hriechu prežil. Spasiteľu, spas ma.

Duchovné bytosti cherubínov ospevujú ťa hlasnými spevmi. * Šestorokrídle živé bytosti, serafíni, ne prestajne ťa hlasne zvelebujú. * Všetky voje anjelov ťa trojsvätými piesňami vychvaľujú. * Pred všetkým si ty, Otec, bezpočiatočného máš Syna * a rovnakej cti hodného Ducha života nosíš v sebe, javíš sa ako nerozdielna Trojica. * Presvätá Panna, Matka Božia, a vy, očití svedkovia Slova a služobníci, * zbory prorokov a mučeníkov, a všetky zbory, ktorí už máte nesmrteľný život, * za všetkých nás sa vrúcne modlite, aby sme sa zbavili zvodov zlého ducha a zaspievali ti anjelskú pieseň: * Svätý, svätý, svätý, trojsvätý Pane, zmiluj sa nad nami a spas nás. Amen.

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, * Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. * I v jedného Pána Ježiša Krista, * jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; * Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, * splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. * On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. * A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. * Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, * bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. * A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. * A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. * I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca [i Syna]. * Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. * V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. * Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov * a očakávam vzkriesenie mŕtvych * a život budúceho veku. Amen.

A hneď:

Presvätá Vládkyňa Bohorodička, * pros Boha za nás hriešnych. To sa prednáša 3x a ostatné 2x.

Všetky nebeské mocnosti svätých anjelov i archanjelov, * proste Boha za nás hriešnych.

Svätý Ján, prorok, predchodca a krstiteľ nášho Pána Ježiša Krista, * pros Boha za nás hriešnych.

Svätí slávni apoštoli, proroci a mučeníci, a všetci svätí, * proste Boha za nás hriešnych.

Naši prepodobní a bohonosní otcovia, pastieri a učitelia ľudstva, * proste Boha za nás hriešnych.

Tu sa spomína i svätý chrámu, prípadne aj iní svätí či blahoslavení.

Neporaziteľná a neobsiahnuteľná, božská moc úctyhodného a životodarného Kríža, * neopusť nás hriešnych.

Bože, buď milostivý nám hriešnym.

Bože, očisť naše hriechy * a zmiluj sa nad nami.

Trojsväté až po Otče náš:

Ak je sviatok, prednášame tropár sviatku; ak nie, v pondelok a v stredu večer tieto tropáre, 2. hlas:

Daj svetlo mojim očiam, Kriste Bože, * aby som v smrti nezaspal, * aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho.“

Verš: Zhliadni na mňa a vypočuj ma, * Pane, Bože môj.

Daj svetlo mojim očiam, Kriste Bože, * aby som v smrti nezaspal, * aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho.“

Sláva: Buď zástancom mojej duše, Bože, * lebo kráčam medzi veľkými nástrahami, * zbav ma ich a spas ma, Dobrotivý, * veď miluješ človeka.

I teraz: bohorodičník: Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov,* ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, * veď mnoho zmôže modlitba Matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. * Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, * lebo ten, ktorý sa rozhodol aj trpieť za nás, * je milosrdný a má moc zachrániť.

V utorok a vo štvrtok večer iné tropáre, 8. hlas:

Ty vidíš usilovnosť mojich neviditeľných nepriateľov, Pane, * a neprehliadaš bezmocnosť môjho hriešneho tela, Stvoriteľ môj. * Preto do tvojich rúk porúčam svojho ducha, * pokry ma krídlami tvojej dobroty, * aby som neusnul v smrti, a moje duchovné oči osvieť, * aby som nasledoval tvoje božské slová. * Zodvihni ma z lôžka v čase milosti, * aby som ťa oslavoval, * veď ty jediný si dobrý a miluješ človeka.

Verš: Zhliadni na mňa a vypočuj ma, * Pane, Bože môj.

Veru, hrozný je tvoj súd, Pane, * anjeli budú pred tebou stáť a ľudia budú prichádzať, * knihy sa otvoria a skutky sa vyjavia, * myšlienky už nebudú utajené. * Aký výrok si vypočujem ja, počatý v hriechoch? * Kto zhasí môj plameň, kto mi osvieti tmu, ak nie ty, Pane? * Zmiluj sa nado mnou, veď miluješ človeka.

Sláva: Daruj mi slzy, Bože, * ako kedysi žene hriešnici. * Dopraj mi skropiť tvoje nohy,* ktoré ma navrátili z klamnej cesty. * Daj, aby som ti prinášal čistý život sťa voňavé myro, * ktoré sa získava pokáním. * Aby som aj ja počul tvoj vytúžený hlas: * „Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji!“

I teraz: bohorodičník: Keď mám v tebe nezahanbiteľnú nádej, * Bohorodička, zachránim sa. * Ak som získal tvoju pomoc, Prečistá, nebojím sa. * Zaženiem svojich nepriateľov a zvíťazím nad nimi. * Oblečený jedine do tvojej ochrany * ako do brnenia a do tvojej všemohúcej pomoci * prosím a spievam: „Vládkyňa, zachráň ma vo svojich modlitbách * a zodvihni ma z pochmúrneho spánku * silou Božieho Syna, * ktorý si z teba vzal telo, aby som ťa oslavoval.“

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Modlitba svätého Bazila Veľkého

Pane, Pane, ty si nás zbavil každej strely, ktorá nás ohrozuje cez deň, zbav nás i každého útoku, ktorý nám hrozí v noci. Prijmi večernú žertvu našich rúk. Dovoľ nám prežiť nočný čas bez priestupku, osloboď nás od pokúšania zla a zbav nás každého zármutku a strachu, ktoré na nás zosiela diabol. Daruj našim dušiam túžbu po pokání a naše myšlienky upriam k výroku, ktorý si vypočujeme na tvojom hroznom a spravodlivom súde. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a umŕtvi naše pozemské údy, aby sme boli aj počas nočného spánku osvietení pohľadom na tvoje rozhodnutia. Odním od nás všetky hrôzostrašné prízraky a hriešne túžby. Zodvihni nás v čase modlitby, upevnených vo viere a úspešných v napĺňaní tvojich prikázaní. Láskou a dobrotou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. – Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. – Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. – Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, – aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde. – Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. – Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. – Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. – Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. – Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. – Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. – Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. – Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. – Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. – Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. – Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. – Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa. – Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. – Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. – Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Žalm 101

Pane, vypočuj moju modlitbu * a moje volanie nech dôjde k tebe. – Neskrývaj svoju tvár predo mnou; * v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. – Kedykoľvek ťa budem vzývať, * čím skôr ma vypočuj. – Lebo moje dni sa tratia ako dym * a kosti mám rozpálené sťa pahreba. – Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, * takže zabúdam jesť svoj chlieb. – Od samého náreku * som iba kosť a koža. – Som ako pelikán na púšti, * ako kuvik uprostred zrúcanín. – Nemôžem spať * a som ako osamelý vrabec na streche. – Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, * preklínajú ma tí, čo zúria proti mne. – Veď popol jedávam ako chlieb * a nápoj miešam so slzami; – to pre tvoj hnev a výčitky, * lebo ty si ma najprv vyzdvihol, a potom odsotil. – Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, * a ja schnem sťa tráva. – Ale ty, Pane, trváš večne, * a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie. – Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, * aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas. – Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene * a ľútostia nad jeho troskami. – Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania * a tvojej slávy všetci zemskí králi; – lebo Pán vystaví Sion * a zjaví sa vo svojej sláve. – Zhliadne na modlitbu núdznych * a nepohrdne ich prosbami. – Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce * a obnovený ľud oslávi Pána. – Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne * a z nebies pozerá na zem; – čuje nárek zajatých * a odsúdeným na smrť vracia slobodu, –aby na Sione hlásali meno Pánovo * a v Jeruzaleme jeho slávu, – keď sa tam zídu vospolok národy * a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. – Cestou mi sily podlomil * a skrátil moje dni. – Hovorím: „Bože môj, neber ma v polovici mojich dní; * tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie. – Na začiatku si stvoril zem, * aj nebesia sú dielom tvojich rúk. – Ony sa pominú, ale ty zostaneš; * rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa. – Ale ty ostávaš vždy ten istý * a tvoje roky sú bez konca. – Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí * a ich potomstvo bude pevné pred tebou.“

Modlitba Manassesa, židovského kráľa

Pane, všemocný Bože našich otcov, Abraháma, Izáka i Jakuba, a ich spravodlivého potomstva. Ty si stvoril nebo i zem so všetkou nádherou, more si zviazal slovom svojho príkazu, priepasť si zatvoril a zapečatil si ju svojím hrozným a slávnym menom, ktorého sa všetci boja, a pred ním majú bázeň tváre tvojich mocností. Veď nevýslovná je veľkoleposť tvojej slávy a nedá sa strpieť hnev, ktorý hrozí hriešnikom z tvojho rozhorčenia. No nesmierny a nekonečný je prísľub tvojho milosrdenstva. Lebo ty si najvyšší Pán, dobrosrdečný, veľmi trpezlivý a milosrdný, ty si sa kajal za ľudskú zlobu. Ty, Pane, vo svojej veľkej dobrote si sľúbil pokánie a od- pustenie tým, ktorí zhrešili, a vo svojej veľkej štedrosti darúvaš pokánie hriešnikom, aby boli spasení. Ty sám, Pane, Bože mocností, si nežiadal pokánie od spravodlivých, Abraháma, Izáka a Jakuba, ktorí nezhrešili pred tebou, ale žiadaš pokánie odo mňa hriešneho, pretože som zhrešil viac, ako je morského piesku. Rozmnožili sa moje neprávosti, Pane, rozmnožili sa moje neprávosti a nie som hodný zodvihnúť oči a vidieť nebeské výšiny, pretože veľká je moja nespravodlivosť. Zhrbený som od množstva železných pút, nemôžem zodvihnúť hlavu a nevidím oslobodenie. To preto, že som nahneval tvoje rozhorčenie a konal som pred tebou zlo, neplnil som tvoju vôľu a nechránil som tvoje príkazy. Teraz skláňam kolená srdca, lebo potrebujem tvoju dobrotivosť. Zhrešil som, Pane, zhrešil som a poznám svoje neprávosti, ale prosím a modlím sa, odpusť mi, Pane, odpusť mi a nezahub ma s mojimi neprávosťami ani naveky nepamätaj na moje nepriateľstvo a zlo a neodsúď ma do hlbín zeme. Veď ty si, Bože, Boh kajúcnikov, na mne zjav všetku svoju dobrotu, spas ma nehodného vo svojom veľkom milosrdenstve a budem ťa chváliť po všetky dni svojho života, lebo teba ospevujú všetky nebeské mocnosti a tvoja je sláva na veky vekov. Amen.

Trojsväté až po Otče náš:

Potom tieto tropáre, 6. hlas:

Zmiluj sa, Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami, * lebo nijakú inú obranu nemáme, * len túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my hriešni prednášame: * „Zmiluj sa nad nami.“

Sláva: Pane, zmiluj sa nad nami, * veď v teba dúfame. * Nehnevaj sa veľmi na nás * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. * Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich rúk * a vzývame tvoje meno.

I teraz: Požehnaná Bohorodička, * otvor nám bránu milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, * veď ty si záchrana kresťanského rodu.

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

A modlitbu:

Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, jednorodený Synu, Ježišu Kriste a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, svojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 69

Bože, príď mi na pomoc; * Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. – Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život. – Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle. – Nech ustúpia a zapýria sa tí, * čo mi hovoria: „Tak mu treba.“ – No nech jasajú a radujú sa z teba tí, * čo ťa hľadajú, – a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“ tí, * čo tvoju spásu milujú. – No ja som úbožiak a bedár; * Bože, ponáhľaj sa ku mne. – Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, * Pane, nemeškaj.

Žalm 142

Pane, vypočuj moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, * pre svoju spravodlivosť ma vypočuj. – A svojho služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou. – Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, * do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho. – Duch sa mi zmieta v úzkostiach; * v hrudi mi srdce meravie. – Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem o dielach tvojich rúk. – Vystieram k tebe ruky,* za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. – Rýchlo ma vypočuj, Pane, * lebo už klesám na duchu. – Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu. – Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, * lebo sa spolieham na teba. – Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham k tebe. – Pred nepriateľmi ma zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam. – Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý Duch. – Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; * pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti. – Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, * zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník.

Sláva Bohu na nebi a mier na zemi. V ľuďoch dobrá vôľa. Chválime ťa, velebíme ťa. Klaniame sa ti, oslavujeme ťa. Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebeský, Bože, Otče, všemohúci Vládca, Pane náš a jednorodený Synu, Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože. Baránok Boží, Syn Otca, ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán, Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen. Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a na veky. Pane, bol si naše útočisko z pokolenia na pokolenie. Riekol som: Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa prehrešil proti tebe. Pane, k tebe sa utiekam. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú. Ráč nás, Pane, v túto noc zachrániť od hriechu. Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba. Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svojim pravdám. Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, nepohŕdaj dielom svojich rúk. Tebe patrí chvála, tebe patrí pieseň. Tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, patrí sláva teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Trojsväté až po Otče náš:

Žalm 150

Žalm spievame nahlas a úctivo na 6. hlas

Pane mocný, buď vždy s nami, * lebo iného pomocníka * okrem teba v súžení nemáme. * Pane mocný, zostaň s nami. (2x) opakovať po každom verši

Verš 1: Chváľte Pána v jeho svätyni, * chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Verš 2: Chváľte ho za jeho činy mohutné; * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

Verš 3: Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou.

Verš 4: Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Verš 5: Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, * chváľte ho jasavými cimbalmi; * všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Potom všetci tento verš: Chváľte Pána v jeho svätyni, * chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Sláva: 6. hlas: Pane, keby sme nemali tvojich svätých, ktorí za nás prosia, * a tvoju dobrotivosť, ktorá nás miluje, * ako by sme ťa smeli, Spasiteľ, ospevovať? * Veď teba oslavujú bez prestania anjeli, * ty skúmaš srdcia, zmiluj sa nad našimi dušami.

I teraz: 6. hlas: Som naplnený množstvom mojich hriechov, * prečistá Bohorodička, * a k tebe sa utiekam, lebo potrebujem záchranu. * Navštív moju chorú dušu * a pros svojho Syna a nášho Boha, * aby ma obdaroval odpustením zlých skutkov, * veď ty jediná si požehnaná.

Presvätá Bohorodička, * neopusť ma v čase môjho života, * nenechaj ma napospas ľudskej pomoci, * ale ty sama zastaň sa a zmiluj sa nado mnou.

Všetku svoju nádej skladám v teba, Matka Božia, * vezmi ma pod svoju ochranu.

Pane, zmiluj sa. (40x)

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, a tvoja tvár nech žiari nad nami.

Ľud: Amen.

Nasledujú tri veľké poklony s modlitbou svätého Efréma:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Poklona.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Poklona.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Poklona.

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (Malá poklona.)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (Malá poklona.)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (Malá poklona.)

A znova celú modlitbu svätého Efréma s jednou veľkou poklonou na jej konci.

Trojsväté až po Otče náš:

Č itateľ: Pane, zmiluj sa. (6x)

Ľud: Pane, zmiluj sa. (6x)

Prosebná modlitba k presvätej Bohorodičke

Nepoškvrnená, nevinná, neporušená, prečistá Panna, Božia nevesta, Vládkyňa, ty si priniesla ľuďom Boha Slovo svojím preslávnym pôrodom a zjednotila si padlú prirodzenosť nášho pokolenia s nebom; beznádejných jediná nádej a pomocnica porazených, rýchla zástankyňa tých, ktorí sa k tebe utiekajú a útočisko všetkých kresťanov. Neodkláňaj sa odo mňa hriešneho a poškvrneného nečistými myšlienkami, slovami a skutkami, sám som sa stal nepotrebným, bol som sluhom slastí, nedbalosti a lenivosti. No ty, Matka Boha milujúceho ľudí, zmiluj sa z lásky k človeku nado mnou hriešnym a márnotratným, a prijmi moju modlitbu, ktorú ti prinášajú hriešne ústa, a pros svojho Syna a nášho Vládcu i Pána. Objím ho svojím materinským objatím, aby aj mne otvoril láskavé milosrdenstvo svojej dobroty, aby prehliadol moje nespočetné hriechy, aby ma obrátil na pokánie a aby som pevne plnil jeho príkazy. Vždy sa ma zastaň, lebo si milostivá a milosrdná, dobrotivá a horlivá zástankyňa i pomocnica v tomto čase. Odožeň pluky protivníkov a veď ma k spáse. V čase môjho odchodu ochráň moju hriešnu dušu a odožeň ďaleko od nej temné obrazy zlých démonov; a keď príde hrozný deň spravodlivého súdu, zbav ma večných múk a urob ma dedičom nevýslovnej slávy tvojho Syna a nášho Boha. Nech ju dosiahnem, Vládkyňa moja, presvätá Bohorodička, tvojím prostredníctvom a ochranou. Milosťou i láskou k ľuďom, tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorému patrí všetka sláva, česť a poklona s jeho Otcom, ktorý nemá počiatku, spolu s presvätým, dobrým a životodarným jeho Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Modlitba k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi

A daruj nám, Vládca, odoberajúcim sa na odpočinok, pokoj pre dušu i telo, ochráň nás od temného hriešneho spánku a od každej temnej nočnej slasti. Utíš búrku hriechov, uhas páliace strely zlého, ktorými nám chce škodiť, umenši túžby nášho tela a uspi všetky viditeľné pozemské márnosti. A daruj nám, Pane, triezvy rozum a čistú myseľ, zdržanlivé srdce, pokojný spánok, uchránený od rôznych podôb satana. Zodvihni nás v čase modlitby, upevnených v tvojich prikázaniach. Nech stále pamätáme na tvoje rozhodnutia. Daruj nám milosť celonočnej oslavy, aby sme ospevovali, požehnávali a slávili tvoje prečestné a veľkolepé meno Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Preslávna vždy Panna, Bohorodička, prijmi naše modlitby a prines ich svojmu Synovi a nášmu Bohu, nech kvôli tebe spasí naše duše.

Moja nádej je Otec, moje útočisko je Syn a náš ochranca je Svätý Duch, Svätá Trojica, sláva tebe.

Potom tieto tropáre, 6. hlas:

Zmiluj sa, Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami, * lebo nijakú inú obranu nemáme, * len túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my hriešni prednášame: * „Zmiluj sa nad nami.“

Sláva: Pane, zmiluj sa nad nami, * veď v teba dúfame. * Nehnevaj sa veľmi na nás * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. * Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich rúk * a vzývame tvoje meno.

I teraz: Požehnaná Bohorodička, * otvor nám bránu milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, * veď ty si záchrana kresťanského rodu.

Potom nasleduje ekténia:

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

Prosme, aby naše mesto (alebo obec, alebo svätý dom) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa a vzájomného nepriateľstva. Nech náš milostivý, blahosklonný, láskavý, dobrý a človeka milujúci Boh odvráti od nás všetok svoj hnev, ktorý si zaslúžime, a nech nás zbaví svojho budúceho spravodlivého rozhorčenia a zmiluje sa nad nami.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (12x)

Zvolanie:

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme, i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Vo svätú a veľkú Štyridsiatnicu namiesto prepustenia kňaz prednáša nasledujúcu modlitbu, pričom my sa skloníme až k zemi:

Vládca, nekonečne láskavý Pane Ježišu Kriste, Bože náš, na prosby prečistej a slávnej našej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny; mocou úctyhodného a životodarného Kríža; pod ochranou úctyhodných nebeských beztelesných mocností; na prosby ctihodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána; svätých slávnych a všechválnych apoštolov (alebo svätého apoštola a evanjelistu meno i ostatných svätých slávnych a všechválnych apoštolov); našich svätých otcov a veľkých učiteľov celého sveta i svätiteľov: Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho; našich otcov svätých alexandrijských arcibiskupov Atanáza a Cyrila; nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša, lýcijskomyrského divotvorcu; svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov; svätého apoštolom rovného veľkého kniežaťa Vladimíra; svätého hieromučeníka Jozafáta: svätých hieromučeníkov Pavla a Vasiľa, prešovských biskupov; svätého hieromučeníka Teodora, mukačevského biskupa; svätého hieromučeníka Metoda, michalovského igumena; svätých slávnych mučeníkov víťazných v dobrom boji; našich prepodobných a bohonosných otcov Antona a Teodóza Pečerskýc a ostatných našich prepodobných a bohonosných otcov (i matiek); svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny; svätého meno, (ktorého je chrám); svätého meno, (ktorého pamiatku si pripomíname) a všetkých svätých, láskavo vypočuj našu modlitbu, daruj nám odpustenie našich previnení, ukry nás v tôni svojich perutí, zažeň od nás každého nepriateľa a násilníka, Pane, zachovaj náš život v pokoji, zmiluj sa nad nami i nad svojím svetom a spas naše duše, veď ty si dobrý a láskavý k ľuďom.

Ľud: Amen.

Predstavený sa skloní pred bratmi alebo kňazmi a prosí o odpustenie:

Požehnajte ma, úctyhodní otcovia a bratia (i sestry) a odpustite mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc) i po všetky dni svojho života slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými svojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

A všetci bratia spolu odpovedajú: Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, úctyhodný otče.

Potom sa všetci bratia spoločne skláňajú pred predstaveným alebo kňazom a prosia o odpustenie:

Požehnaj, úctyhodný otče, a odpusť mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc) a po všetky dni svojho života slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými svojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

Predstavený alebo kňaz odpovedá: Boh nech vám svojou milosťou odpustí vaše hriechy a zmiluje sa nad vami všetkými.

Po odprosení prednáša predstavený alebo kňaz: Modlime sa za nášho svätého otca, veľkňaza všeobecnej Cirkvi meno, rímskeho pápeža.

Ľud: Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za tých, čo spravujú našu krajinu.

Ľud: Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu meno.

Ľud: Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za nášho bohumilého otca biskupa meno.

Ľud: Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za všetkých katolíckych biskupov.

Ľud: Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za šľachetných zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu).

Ľud: Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Ľud: Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov (i sestry) v Kristovi.

Ľud: Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslaných a za tých, ktorí sú vzdialení.

Ľud: Boh nech ich ochraňuje a zmiluje sa nad nimi. Modlime sa za našich dobrodincov.

Ľud: Boh nech im to vynahradí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo tomto svätom dome).

Ľud: Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za tých, ktorí nás nenávidia, a za tých, ktorí nás milujú.

Ľud: Boh nech im odpustí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslobodenie zajatých.

Ľud: Boh nech ich vyslobodí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za cestujúcich.

Ľud: Boh nech ich sprevádza na ich ceste.

Modlime sa za chorých a trpiacich.

Ľud: Boh nech ich pozdvihne a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za zarmútených a väznených.

Ľud: Boh nech ich navštívi a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za všetkých pravoverných kresťanov.

Ľud: Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za hojnosť plodov zeme.

Ľud: Boh nech rozmnoží plody zeme.

Spomeňme si na zbožných predstaviteľov našej vlasti.

Ľud: Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu).

Ľud: Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na našich rodičov a príbuzných.

Ľud: Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na našich zosnulých otcov a bratov (i sestry).

Ľud: Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na tých, ktorí zahynuli pri obrane katolíckej viery.

Ľud: Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na tu pochovaných a zapísaných i na všetkých pravoverných kresťanov.

Ľud: Večná im pamiatka!

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.