Nedeľa 30.6.

Nedeľa 6. týždňa po Päťdesiatnici

Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov