Nedeľa 3.3.

Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk