Nedeľa 26.3.

Nedeľa 5 týždňa Veľkého pôstu – pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
Ukončuje sa sviatok Zvestovania
Veľký pôst