Utorok 16.08.

Poprazdenstvo Zosnutia (do 22. augusta vrátane)

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. Svätý mučeník Diomédes