Nedeľa 25.07.

Nedeľa 9. týždňa po Päťdesiatnici

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky