Nedeľa 02.05.

Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke

Náš otec svätý Atanáz Veľký