Streda 14.04.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež

Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios