Ornament Ornament Kňaz: Požehnaný Boh náš [v každom čase,] teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov, zmiluj sa nad nami.)

Ľud: Amen.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. – Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. – Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. – Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, – aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde. – Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. – Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. – Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. – Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. – Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. – Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. – Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. – Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. – Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. – Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. – Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. – Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa. – Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. – Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. – Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Kánon, 6. hlas

1. pieseň

On morskou vlnou zakryl kedysi * prenasledovateľa a mučiteľa. – Teraz ho zemou zakryli * deti zachránených. – Ale my ako devy * spievajme Pánovi, lebo sa veľmi preslávil.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Pane, Bože môj, rozlúčkový spev * a nadhrobnú pieseň ti zaspievam. * Svojím pochovaním môjmu životu otvoril si dvere, * a smrťou smrť a podsvetie si usmrtil.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Hore si na tróne a dole v hrobe, * bytosti nadsvetské aj podzemské, * uvažujú o tom, Spasiteľ môj, a chvejú sa pre tvoje usmrtenie. * Je nad sily rozumu ťa vidieť mŕtveho, Pôvodca života.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Aby si svojou slávou všetko naplnil, * zostúpil si do hlbín zeme. * neskryla sa pred tebou moja prirodzenosť od Adama; * bol si pochovaný a mňa porušeného obnovuješ, Milujúci človeka.

On morskou vlnou zakryl kedysi * prenasledovateľa a mučiteľa. – Teraz ho zemou zakryli * deti zachránených.– Ale my ako devy * spievajme Pánovi, lebo sa veľmi preslávil.

3. pieseň

Ty si na vodách pevne zavesil celú zem; * a keď ťa tvorstvo vidí visieť na Lebečnom, * pojal ho veľký úžas, * a volalo: Nik nie je svätý, okrem teba, Pane.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Obrazy svojho pochovania ukázal si a videnia rozmnožil; * Teraz si svoje tajomstvá bohoľudsky objasnil * aj tým, čo sú v podsvetí, * a volajú: Nik nie je svätý, okrem teba, Pane.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Rozprestrel si dlane a zjednotil si oddávna vzdialených. * Obliekol si sa, Spasiteľ, do plátna a hrobu, * a uvoľnil si okovy zajatcov, * ktorí volajú: Nik nie je svätý okrem teba, Pane.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Hrobom a pečaťami, Neobsiahnuteľný, dal si sa uväzniť, * lebo svoju moc zjavil si v skutkoch * bohočinne tým, čo ti spievajú: * Milujúci človeka, nik nie je svätý okrem teba, Pane.

Ty si na vodách pevne zavesil celú zem; * a keď ťa tvorstvo vidí visieť na Lebečnom, * pojal ho veľký úžas, * a volalo: Nik nie je svätý, okrem teba, Pane.

Pane, zmiluj sa. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Sedalen, 1. hlas

Tvoj hrob, Spasiteľu, vojaci strážili, * zamreli oslnení zjavením anjela, * ktorý zvestoval ženám vzkriesenie. * Oslavujeme ťa, víťaza nad porušením, * padáme pred tebou, vzkrieseným z hrobu, * pred naším jediným Bohom.

Sláva i teraz, 1. hlas

Tvoj hrob, Spasiteľu, vojaci strážili, * zamreli oslnení zjavením anjela, * ktorý zvestoval ženám vzkriesenie. * Oslavujeme ťa, víťaza nad porušením, * padáme pred tebou, vzkrieseným z hrobu, * pred naším jediným Bohom.

4. pieseň

Tvoje božské poníženie sa na kríži * predvídal Habakuk, žasol a volal: * Ty si preťal silu mocných, Dobrotivý, * pripojac sa k väzňom podsvetia, ako všemocný.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Dnes si posvätil siedmy deň, * ktorý si kedysi požehnal odpočinutím od diela. * Všetko prevádzaš a nanovo tvoríš, * keď svätíš sobotu, Spasiteľ môj, a sám sa obnovuješ.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Násilím silnejšieho, * ktorý ťa pokoril, tvoja duša od tela * oddelila sa a trhala obe putá, * smrti aj podsvetia, Slovo, tvojou mocou.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Keď ťa podsvetie stretlo, * roztrpčilo sa. Videlo zbožšteného človeka, * doráňaného údermi, hoci má plnosť moci, * a hrozným spôsobom zahynulo.

Tvoje božské poníženie sa na kríži * predvídal Habakuk, žasol a volal: * Ty si preťal silu mocných, Dobrotivý, * pripojac sa k väzňom podsvetia, ako všemocný.

5. pieseň

Tvoje bohozjavenie, Kriste, * stalo sa nám z tvojej milosti; * Izaiáš videl jeho nevečerné svetlo * a v nočnom bdení volal: * Mŕtvi budú vzkriesení * a vstanú tí, čo sú v hroboch, * a všetci zrodení zo zeme sa zaradujú.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Obnovuješ pozemšťanov, * keď si sa, Stvoriteľ, stal časťou zeme, * pohrebné plátno a hrob zjavujú, * Slovo, tvoje tajomstvo. * Ctihodný člen veľrady * vykonáva radu toho, čo ťa zrodil, * a mňa v tebe veľkolepo znovustvoril.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Smrťou smrteľné * a pochovaním porušiteľné premieňaš. * Robíš nesmrteľným to, čo je bohumilé, * robíš neporušiteľným to, čo si prijal. * Tvoje telo totiž, Vládca, * nevidelo rozklad, ani tvoja duša * neostala opustená ako cudzinec v podsvetí.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Prišiel si z manželsky neskúsenej, * a prebodli ti rebrá, Tvorca môj; * urobil si ju obnovením Evy, * keď si stal Adamom; * nadprirodzene si usnul prirodzeným spánkom * a život si prebudil zo sna * a porušenia ako Všemocný.

Tvoje bohozjavenie, Kriste, * stalo sa nám z tvojej milosti; * Izaiáš videl jeho nevečerné svetlo * a v nočnom bdení volal: * Mŕtvi budú vzkriesení * a vstanú tí, čo sú v hroboch, * a všetci zrodení zo zeme sa zaradujú.

6. pieseň

Zajali, * ale neudržali * Jonáša útroby veľryby, * lebo zobrazoval teba, * ktorý si trpel a dal sa pochovať. * Ako zo svadobnej komnaty * vyšiel z morského zvera * a volal na stráže: * Chránite márnosť a klamstvo, * a milosť ste si nechali ujsť!

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Trhali ťa, * ale neodtrhol si sa * Slovo, od tela, ktoré si prijal; * Hoci sa aj zboril * tvoj chrám v čase utrpenia * predsa ostalo celým spojenie * tvojho božstva a tvojho človečenstva. * V oboch si jediný, Syn, * Božie Slovo, Boh a človek.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Človekovražedným, * nie však bohovražedným * bol Adamov hriech, * Hoci aj trpela * zemská prirodzenosť tvojho tela, * božstvo ostalo bezstrastným. * Porušiteľné si u seba zmenil na neporušenosť; * a svojím vzkriesením si ukázal * prameň neporušeného života.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Vládne, * ale nie naveky, * podsvetie nad ľudským rodom; * dal si sa uložiť do hrobu, Mocný, * a životodarnou rukou * kľúče smrti si rozhádzal * a zvestoval si tým, čo tam od vekov spali, * skutočné vzkriesenie, * lebo si sa stal, Spasiteľu, prvorodeným z mŕtvych.

Zajali, * ale neudržali * Jonáša útroby veľryby, * lebo zobrazoval teba, * ktorý si trpel a dal sa pochovať. * Ako zo svadobnej komnaty * vyšiel z morského zvera * a volal na stráže: * Chránite márnosť a klamstvo, * a milosť ste si nechali ujsť!

Pane, zmiluj sa. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Kondák, 6. hlas

Pán, čo zatvoril podsvetie, * aj sám skutočne zomrel. * Do plátna s myrhou ho zavinuli * a jeho, nesmrteľného, v hrobe uložili. * Prišli ženy, aby ho natreli voňavými masťami, * a v bolestných slzách volali: * „Je to požehnaná sobota, * lebo po nej vstane Kristus, ** ten, čo tri dni v hrobe odpočíval.“

Ikos:

Ten, v ktorom spočíva všetko, vystúpil na kríž. * Všetko tvorstvo narieka, keď ho vidí nahého visieť na dreve. * Slnko skrylo lúče a hviezdy odložili jas, * zem sa vo veľkej bázni zachvela, * more sa dalo na útek a rozpadli sa kamene. * Mnohé hroby sa otvorili a vstali telá svätých mužov. * Podsvetie dolu stená a Židia sa radia, ako ohovoriť Kristovo vzkriesenie. * Ženy však volajú: * Táto Sobota je tou nad všetky požehnanou, * v nej Kristus, ktorý usnul, vstane po troch dňoch.

7. pieseň

Nevýslovný zázrak! * Ten, čo v peci zachránil * úctyhodných mladíkov z plameňov, * Mŕtvy do hrobu bez dychu sa ukladá; * na spásu nás, ktorí spievame: Osloboditeľu Bože, ty si blahoslavený.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Zranilo sa podsvetie, * keď do srdca prijalo * zraneného kopijou do srdca. * Vzdychá, ničené * božským ohňom * na spásu nás, ktorí spievame: Osloboditeľu Bože, ty si blahoslavený.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Bohatý je hrob, * lebo pojal do seba * akoby spiaceho Tvorcu, * stal sa božskou * pokladnicou života, * na spásu nás, ktorí spievame: Osloboditeľu Bože, ty si blahoslavený.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Podľa zákona zosnutých * pochovanie do hrobu * podstupuje Život všetkých. * a ukazuje hrob * ako prameň vzkriesenia, * na spásu nás, ktorí spievame: Osloboditeľu Bože, ty si blahoslavený.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Jediné, * či v podsvetí, * v hrobe alebo v raji, * Kristovo bolo božstvo, * nedeliteľné, s Otcom a Duchom, * na spásu nás, ktorí spievame: Blahoslavený si, Bože Záchranca.

Nevýslovný zázrak! * Ten, čo v peci zachránil * úctyhodných mladíkov z plameňov, * Mŕtvy do hrobu bez dychu sa ukladá; * na spásu nás, ktorí spievame: Osloboditeľu Bože, ty si blahoslavený.

8. pieseň

V strachu žasni, nebo, * nech sa pohnú * základy zeme! * Hľa, radí sa k mŕtvym, * ten, ktorý žije na výsostiach, * a stáva sa hosťom malého hrobu. * Deti, dobrorečte mu, * kňazi, ospevujte ho, * ľudia, vyvyšujte ho po všetky veky!

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Prečistý chrám bol zborený, * avšak padnutú * dvíha svätyňu;. * K prvému Adamovi druhý, * ktorý žije na výsostiach, * zišiel až do väzníc podsvetia. * Deti, dobrorečte mu, * kňazi, ospevujte ho, * ľudia, vyvyšujte ho po všetky veky!

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Skončila odvaha učeníkov, * výnimkou však je * Arimatejský Jozef. * Keď videl mŕtveho a nahého * Boha, ktorý je nad všetkými, * pýta si ho, pochováva a volá: * Deti, dobrorečte mu, * kňazi, ospevujte ho, * ľudia, vyvyšujte ho po všetky veky!

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Ó, divy nové! * Ó, dobrotivosť! * Ó, nevýslovná zhovievavosť! * Dobrovoľne sa dáva zapečatiť pod zemou * ten, ktorý žije na výsostiach, * a ako podvodníka – ohovárajú Boha. * Deti, dobrorečte mu, * kňazi, ospevujte ho, * ľudia, vyvyšujte ho po všetky veky!

Verš: Chválime, dobrorečíme, klaniame sa Pánovi, ospevujeme a vyvyšujeme ho po všetky veky.

V strachu žasni, nebo, * nech sa pohnú * základy zeme! * Hľa, radí sa k mŕtvym, * ten, ktorý žije na výsostiach, * a stáva sa hosťom malého hrobu. * Deti, dobrorečte mu, * kňazi, ospevujte ho, * ľudia, vyvyšujte ho po všetky veky!

9. pieseň

Neoplakávaj ma, Matka, * keď vidíš v hrobe, z tvojho lona * bez muža počatého syna. * Lebo ja vstanem * a oslávim sa, * a povýšim so slávou * navždy ako Boh * tých, čo ťa s vierou a láskou velebia.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

V tvojom neobyčajnom narodení * vyhla som sa bolestiam nadprirodzene, * a stala som sa blaženou, bezpočiatočný Synu. * Teraz ťa však, Bože môj, *vidím bez dychu mŕtveho, * a meč žiaľu * kruto ma zraňuje. * Ale vstaň, aby som bola zvelebená.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Dovoľujem zemi prikryť ma, * ale ľakajú sa brány podsvetia, * keď ma vidia odetého, matka, * krvavým * odevom odplaty. * Nepriateľov som totiž krížom * porazil ako Boh, * vstanem opäť a zvelebím ťa.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe..

Nech sa raduje tvorstvo, * nech sa veselia všetci zrodení na zemi, * Nepriateľ Hádes bol zajatý. * Ženy s myrom * nech idú v ústrety! * Oslobodzujem Adama, * otca všetkých, i Evu, * a na tretí deň vstanem.

Neoplakávaj ma, Matka, * keď vidíš v hrobe, z tvojho lona * bez muža počatého syna. * Lebo ja vstanem * a oslávim sa, * a povýšim so slávou * navždy ako Boh * tých, čo ťa s vierou a láskou velebia.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Tropár, 2. hlas

Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, * vtedy si Hádes usmrtil žiarou božstva, * keď si aj zosnulých z priepastí pozdvihol, * všetky nebeské mocnosti volali: ** Darca Života, Kriste, Bože náš – Sláva tebe!

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva, i teraz: )

Diakon: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Pane, zmiluj sa. (3x)

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo svätom dome ), za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa.(3x), požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie sa zo svojej vôle nechal položiť do hrobu a zišiel do podsvetia, skrze modlitby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného a životodarného Kríža, svätých slávnych a všechválnych apoštolov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (trikrát) Pane, požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Ornament