V stredu na šiestej hodinke:

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (10,12 – 20)

Keď Pán doplní celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, navštívim pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a nadutú hrdosť jeho očí. Lebo hovorí: „Silou svojej ruky som to urobila svojou múdrosťou, lebo som rozumný; odstránil som hranice národov, ich poklady som ukoristil a sťa obor som zvrhol tých, čo sedeli na tróne. Moja ruka našla ako hniezdo bohatstvo národov a ako sa zhrabujú opustené vajcia, zhrabol som ja celú krajinu a nebolo, kto by krídlom strepotal a ústa otvoril a spišťal.“ Či sa môže vypínať sekera nad toho, čo ňou hýbe? Či sa môže vyvyšovať píla nad toho, kto ju ťahá? Akoby prút hýbal tými, čo ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je drevom. Preto pošle Pán, Vládca zástupov, na jeho silákov suchoty a pod jeho pýchou bude pražiť ako požiar oheň. Svetlo Izraela bude ohňom, jeho Svätý plameňom. I bude horieť a strávi jeho tŕnie a bodľač v jeden deň. Nádheru jeho lesa a hája znivočí od vrcholu až po koreň, že bude, ako kto hynie horúčkou. Zvyšok stromov jeho lesa bude maličký, že to chlapček spočíta. V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránení Jakubovho domu nebudú viac opierať o toho, kto ich bije, lež úprimne sa budú opierať na Pána, Svätého Izraela.

V stredu na liturgii vopredposvätených darov:

Čítanie z knihy Genezis (7,6 – 9)

Noe mal šesťsto rokov, keď bola potopa vôd na zemi. I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába. Aj z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch, samec a samica, do korába s Noemom, ako mu prikázal Pán.

Čítanie z Knihy prísloví (9,12 – 18)

Synu, ak si skúsený, sám pre seba si skúsený, ak si posmievač, len ty sám budeš znášať trest.“ Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní. Vysedá predo dvermi svojho príbytku na stolci v meste vysoko, by pozývala vôkolidúcich, čo mieria priamo, kam im treba ísť. „Kto je hlúpy, nech zabočí sem!“ A tomu, kto je bez rozumu, hovorí: „Ukradnutá voda je sladšia a pokútny chlieb je chutnejší!“ Ale nevie, že sú tam tiene (a že) jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia. Z cudzieho prameňa nepi, aby si žil dlhý čas a pridalo sa ti k rokom života.