Ornament Ornament Kňaz: Požehnaný Boh náš [v každom čase,] teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov, zmiluj sa nad nami.)

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK ŽALM 5; v UTOROK A PIATOK ŽALM 89; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU ŽALM 100.

Žalm 5

Pane, počuj moje slová, * všimni si moje vzdychanie.

Pozoruj moju hlasitú prosbu, * môj kráľ a môj Boh.

Veď ku tebe, Pane, sa modlím, * za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.

Ty nie si Boh, * ktorému by sa páčila neprávosť,

zlý človek nepobudne pri tebe, * ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.

Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, * ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.

Od vraha a podvodníka * sa odvracia Pán s odporom.

No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu * a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, * urovnaj svoju cestu predo mnou.

Lebo v ich ústach úprimnosti niet, * ich srdcia sú plné zrady;

ich hrtan je ako otvorený hrob, * na jazyku samé úlisnosti.

Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; * vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili.

Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, * a naveky nech jasajú.

Chráň ich a nech sa radujú v tebe, * čo tvoje meno milujú.

Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, * ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

Žalm 89

Pane, stal si sa nám útočišťom * z pokolenia na pokolenie.

Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, * ty, Bože, si od vekov až naveky.

Človeka vraciaš do prachu * a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“

Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, * a ako jedna nočná stráž.

Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; * sú ako bylina v rozpuku:

ráno kvitne a rastie, * večer vädne a usychá.

Hynieme vskutku pre tvoj hnev * a desí nás tvoje rozhorčenie.

Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak * a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.

V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni * a naše roky plynú ako vzdych.

Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov * a ak sme pri sile, osemdesiat.

No zväčša sú len trápením a trýzňou, * ubiehajú rýchlo a my odlietame.

Kto pozná silu tvojho hnevu * a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?

A tak nás nauč rátať naše dni, * aby sme našli múdrosť srdca.

Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? * Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

Hneď zrána nás naplň svojou milosťou * a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.

Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, * za roky, keď sme okusovali nešťastie.

Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom * a ich deťom tvoja nádhera.

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; * upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

Žalm 100

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe.

Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; * kedyže prídeš ku mne?

Chcem kráčať v nevinnosti srdca * uprostred svojej čeľade.

Nesprávne predsavzatia si nerobím, * podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.

Skazené srdce sa mi prieči, * zlomyseľníka nechcem znať.

Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. * Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.

Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. * Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

V mojom dome nebude bývať pyšný človek * a luhár neobstojí pred mojimi očami.

Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine * a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Ornament Žalm 91

Dobre je oslavovať Pána * a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

za rána zvestovať tvoju dobrotu * a tvoju vernosť celú noc

na desaťstrunovej harfe a na lutne, * spevom a citarou.

Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou * a plesám nad dielami tvojich rúk.

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, * a aké hlboké tvoje myšlienky!

Nerozumný človek to nevie * a blázon to nechápe.

Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, * večná záhuba ich predsa neminie;

no ty, Pane, * si najvyšší naveky.

Veď to, Pane, tvoji protivníci, * veď to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci.

Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, * mažeš ma žírnym olejom.

Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, * moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, * v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, * úrodní budú a plní sviežosti;

a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý * a neprávosti v ňom niet.

Ornament Žalm 92

Pán kraľuje, velebou sa zaodel; * zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.

Tak upevnil zemekruh, * že sa nezachveje.

Pevný je tvoj trón oddávna, * ty si od vekov.

Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas, * pozdvihujú rieky svoj hukot.

Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje * mocnejší je Pán na výsostiach.

Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; * tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

Ornament Žalm 93

Bože odplaty, Pane, * Bože odplaty, zjav sa.

Povstaň, ty, ktorý súdiš zem, * odplať pyšným, čo si zaslúžili.

Dokedy ešte hriešnici, Pane, * dokedy ešte budú hriešnici jasať?

Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť * a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny?

Pane, šliapu po tvojom ľude * a tvoje dedičstvo týrajú.

Vraždia vdovy a cudzincov * a zabíjajú siroty.

A hovoria si: “Pán to nevidí, * nevie o tom Boh Jakubov.”

Pochopte to, vy, nerozumní v národe, * kedy to porozumiete, hlupáci?

Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul, * alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?

Že by netrestal ten, čo vychováva národy, * čo učí ľud múdrosti?

Pán pozná ľudské myšlienky * a vie, aké sú márne.

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš * a poúčaš o svojom zákone,

aby si mu uľavil v dňoch nešťastných, * kým pre hriešnika nevykopú jamu.

Lebo Pán neodvrhne svoj ľud * a neopustí svoje dedičstvo.

Súd sa zasa navráti k spravodlivosti * a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.

Proti ničomníkom ktože mi pomôže * a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?

Keby mi Pán nebol pomohol, * už by som bol býval v ríši mlčania.

Ledva poviem: “Noha sa mi potkýna,” * hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

A keď sa v mojom srdci kopia starosti, * vzpružuje ma tvoja potecha.

Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia, * čo vysluhuje násilie, a nie zákon?

Na život spravodlivého sa vrhajú * a odsudzujú krv nevinnú.

Mne sa však Pán stal pevnosťou * a skalou útočišťa môj Boh.

On im odplatí za ich neprávosť * a ich vlastnou zlobou ich vyhubí. Vyhubí ich Pán, Boh náš.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 94

Poďte, plesajme v Pánovi, * oslavujme Boha, našu spásu.

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár * a oslavujme ho žalmami.

Lebo Pán je veľký Boh * a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

V jeho moci sú zemské hlbiny * a jemu patria aj nebotyčné štíty.

Jeho je more, veď on ho stvoril, * i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, * kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

Lebo on je náš Boh * a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

Čujte dnes jeho hlas: * “Nezatvrdzujte svoje srdcia. ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti,

kde ma pokúšali vaši otcovia; * skúšali ma, hoci moje skutky videli.

Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie * i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;

tí veru moje cesty neznajú. * Preto som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja.”

Ornament Žalm 95

Spievajte Pánovi pieseň novú; * spievaj Pánovi, celá zem!

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. * Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

Zvestujte jeho slávu pohanom * a jeho zázraky všetkým národom.

Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, * viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, * ale Pán stvoril nebesia.

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, * moc a veleba v jeho svätyni.

Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, * vzdávajte Pánovi slávu a česť,

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. * Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,

klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. * Chvej sa pred ním, celá zem,

hlásajte medzi pohanmi: “Pán kraľuje!” * Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.

Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; * nech more zahučí a čo ho napĺňa,

nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. * I zajasajú všetky stromy lesa

pred tvárou Pána , že prichádza, * že prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a národy podľa svojej pravdy.

Ornament Žalm 96

Pán kraľuje, jasaj, zem; * radujte sa, všetky ostrovy.

Vôkol neho oblaky a mrákavy, * spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

Predchádza ho oheň, * čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

Jeho blesky ožarujú zemekruh: * zem to vidí a chveje sa.

Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, * pred Pánom celej zeme.

Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia * a jeho slávu vidia všetky národy.

Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené * a honosia sa svojimi sochami.

Klaňajte sa mu, * všetci jeho anjeli.

Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú, Pane, * nad tvojimi súdmi.

Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, * nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, * veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

Vychádza svetlo spravodlivému * a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi * a oslavujte jeho sväté meno.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 97

Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné.

Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena.

Pán oznámil svoju spásu, * pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

Rozpamätal sa na svoju dobrotu * a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.

Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.

Na chválu Božiu jasaj, celá zem; * plesajte, radujte sa a hrajte.

Hrajte Pánovi na citare, * na citare a na harfe zunivej.

Za hlaholu trúb a poľníc * jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, * zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

Tlieskajte, rieky, rukami, jasajte s nimi, vrchy, * pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a podľa práva národy.

Ornament Žalm 98

Pán kraľuje, traste sa, národy; * tróni nad cherubmi, chvej sa zem.

Veľký je Pán na Sione, * a vyvýšený nad všetky národy.

Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, * lebo je sväté.

Mocný kráľ spravodlivosť miluje: * ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.

Velebte Pána, nášho Boha, * a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

Mojžiš a Áron, jeho kňazi, * a Samuel, ctiteľ jeho mena,

vzývali Pána a on ich vypočul, * z oblačného stĺpa k nim hovoril.

A zachovávali jeho svedectvo * a prikázania, ktoré im dal.

Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, * Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky.

Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, * lebo svätý je Pán, Boh náš.

Ornament Žalm 99

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. * S plesaním vstupujte pred jeho tvár.

Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, * sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; * chváľte ho a velebte jeho meno.

Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky * a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Ornament Žalm 100

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe.

Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; * kedyže prídeš ku mne?

Chcem kráčať v nevinnosti srdca * uprostred svojej čeľade.

Nesprávne predsavzatia si nerobím, * podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.

Skazené srdce sa mi prieči, * zlomyseľníka nechcem znať.

Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. * Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.

Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. * Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

V mojom dome nebude bývať pyšný človek * a luhár neobstojí pred mojimi očami.

Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine * a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament

Tropár, 6. hlas

Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh.

Verš: Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.

Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh.

Verš: Veď, k tebe, Pane, sa modlím.

Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh.

Sláva, i teraz, bohorodičník:

Ako ťa nazveme, Milostiplná? * Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. * Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. * Pannou, lebo si zostala neporušená. * Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. * Jeho pros za spásu našich duší.

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. (dvakrát)

Vyjasni tvár nad svojím služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. (dvakrát)

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň. (trikrát)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Tropáre, 4. hlas

Rýchlo ma predíď, Kriste, Bože náš, * kým sa nestaneme služobníkmi nepriateľov, * ktorí sa ti rúhajú a trápia nás. * Svojím krížom vyhub tých, čo povstávajú proti nám, * nech pochopia, čo dokáže viera pravoverných; * na príhovor Bohorodičky, * jediný milujúci človeka.

Sláva:

Vodca k múdrosti a darca rozumnosti, * vychovávateľ nerozumných a ochranca chudobných; * upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. * Otcovo slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, * veď už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: * „Milosrdný, zmiluj sa nado mnou padlým.“

I teraz:

Hlasne ospevujme preslávnu Božiu Matku, * svätejšiu ako svätí anjeli. * Srdcom i ústami vyznávajme, že je Bohorodička, * lebo skutočne porodila vteleného Boha, * a neprestajne sa modlí za naše duše.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (40x)

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

(ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen. )

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

A znovu celú modlitbu svätého Efréma s jednou veľkou poklonou na jej konci:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

A modlitba:

Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých. Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Pane, požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Ornament