Vzájomné zmierenie

Na samotný začiatok sv. štyridsiatnice (veľkého pôstu) sa môže po ukončení pôstnej večierne na Syropôstnu nedeľu vykonať odprosenie. Kňazi a ľud navzájom prosia jeden druhého o odpustenie. Vzájomné zmierenie je prvým krokom v duchovnej obnove, ktorá bude prebiehať počas veľkopôstnych dní.

Po prepustení sa kňaz ukloní veriacim, hovoriac:

K: Požehnajte a odpustite mne hriešnemu, ctihodní bratia a sestry, čím som zhrešil v tento deň a po všetky dni svojho života slovom, skutkom alebo myšlienkou i všetkými svojimi zmyslami duševnými i telesnými.

Ľ: Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, ctihodný otče.

Potom všetci prítomní spoločne sa poklonia kňazovi a prosia o odpustenie, hovoriac:

Ľ: Požehnaj a odpusť, ctihodný otče, mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň i po všetky dni svojho života slovom, skutkom alebo myšlienkou i všetkými svojimi zmyslami duševnými aj telesnými.

~~K: B~~oh svojou milosťou nech vám odpustí vaše hriechy a zmiluje sa nad vami.

Potom kňaz hovorí:
~~K: P~~rosme za nášho svätého Otca, veľkňaza všeobecnej cirkvi, (povie meno), rímskeho pápeža.

Ľ: Nech ho Boh spasí a zmiluje sa nad ním.

~~K: P~~rosme za tých, čo spravujú našu krajinu.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za nášho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno).

Ľ: Nech ho Boh spasí a zmiluje sa nad ním.

~~K: P~~rosme za nášho otca biskupa (povie meno).

Ľ: Nech ho Boh spasí a zmiluje sa nad ním.

~~K: P~~rosme za všetkých katolíckych biskupov.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za zakladateľov tohto svätého chrámu.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za našich duchovných otcov i za všetkých našich bratov a sestry v Kristovi.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za vyslaných a za tých, ktorí sú na odchode.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za tých, ktorí nám dobre robia.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za tých, čo nás nenávidia, aj za tých, čo nás milujú.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za oslobodenie prenasledovaných.

Ľ: Nech ich Boh oslobodí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za cestujúcich.

Ľ: Nech ich Boh sprevádza na ich cestách.

~~K: P~~rosme za chorých a trpiacich.

Ľ: Nech ich Boh pozdvihne a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za zarmútených a väznených.

Ľ: Nech ich Boh navštívi a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za všetkých pravoverných kresťanov.

Ľ: Nech ich Boh spasí a zmiluje sa nad nimi.

~~K: P~~rosme za hojnosť plodov zeme.

Ľ: Nech Boh rozmnoží plody zeme.

~~K: S~~pomeňme si na všetkých horlivých predstavených.

Ľ: Nech si Boh na nich spomenie a daruje im pokoj.

~~K: S~~pomeňme si na zakladateľov tohto svätého chrámu.

Ľ: Nech si Boh na nich spomenie a daruje im pokoj.

~~K: S~~pomeňme si na našich predkov.

Ľ: Nech si Boh na nich spomenie a daruje im pokoj.

~~K: S~~pomeňme si na našich otcov, bratov a sestry.

Ľ: Nech si Boh na nich spomenie a daruje im pokoj.

~~K: S~~pomeňme si na zabitých pri obrane katolíckej viery.

Ľ: Nech si Boh na nich spomenie a daruje im pokoj.

~~K: S~~pomeňme si na tu pochovaných a zapísaných i na všetkých zosnutých pravoverných kresťanov.

Ľ: Večná im pamiatka.

~~K: N~~a príhovor našich svätých otcov, Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Amen.