Ornament Ornament

Bratia, milujte svoje manželky, ako aj Kristus si zamiloval Cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvätil, očisťujúc ju kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá, veď kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Pán Cirkev, pretože sme údmi jeho tela, z jeho tela a z jeho kostí. Preto človek opustí svojho otca i matku a pripúta sa ku svojej manželke a budú dvaja jedným telom. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého.

Ornament