Ornament Ornament

Kňaz: Sláva svätej, jednopodstatnej, životodarnej a nedeliteľnej Trojici v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (3x)Pane, otvor moje pery, a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. (2x)**

Šesťžalmie

Potom prednášame šesťžalmie, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa iba jeden zo žalmov – ak je radový hlas 1. – Ž 3, 2. hlas – Ž 37, 3. hlas – Ž 62, 4. hlas – Ž 87, 5. hlas – Ž 102, 6., 7., 8. hlas – Ž 142.

Žalm3

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! * Mnohí povstávajú proti mne. – Mnohí o mne hovoria: * „Boh mu nepomáha.“ – Ale ty, Pane, si môj ochranca, * moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. – Hlasne som volal k Pánovi * a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. – A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. * Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. – Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. * Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. – Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári * a hriešnikom si zuby vylámal. – Pane, ty si naša spása. * Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. – A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. * Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.

Žalm 37

Nekarhaj ma, Pane, vo svojom rozhorčení * a netrestaj ma vo svojom hneve, – lebo tvoje šípy utkveli vo mne, * dopadla na mňa tvoja ruka. – Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta, * pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. – Hriechy mi prerástli nad hlavu * a ťažia ma príliš sťa veľké bremeno. – Rany mi zapáchajú a hnisajú * pre moju nerozumnosť. – Zohnutý som a veľmi skľúčený, * smutne sa vlečiem celý deň. – Bedrá mi spaľuje horúčka * a moje telo je nezdravé. – Nevládny som a celý dobitý, * v kvílení srdca nariekam. – Pane, ty poznáš každú moju túžbu; * ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou. – Srdce mi búcha, sila ma opúšťa * i svetlo v očiach mi hasne. – Priatelia moji a moji známi odvracajú sa odo mňa pre moju biedu; * aj moji príbuzní sa ma stránia. – Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla, * a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. – Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje, * ako nemý, čo neotvára ústa. – Podobám sa človekovi, čo nepočuje * a čo nevie obvinenie vyvrátiť. – Pane, pretože v teba dúfam, * ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. – A tak hovorím: „Nech sa už neradujú nado mnou; * a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mňa.“ – Ja, pravda, už takmer padám * a na svoju bolesť myslím ustavične. – Preto vyznávam svoju vinu * a pre svoj hriech sa trápim. – Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší, * ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom. – Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to, * že som konal dobre. – Neopúšťaj ma, Pane; * Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. – Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane, moja spása.– Neopúšťaj ma, Pane; * Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. – Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane, moja spása.

Žalm 62

Bože, ty si môj Boh, * už od úsvitu sa viniem k tebe. – Za tebou prahne moja duša, * za tebou túži moje telo; – ako vyschnutá, pustá zem bez vody, * tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. – Veď tvoja milosť je lepšia než život; * moje pery budú ťa oslavovať. – Celý život ťa chcem velebiť * a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. – Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša * a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. – Na svojom lôžku myslím na teba, * o tebe rozjímam hneď za rána. – Lebo ty si mi pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. – Moja duša sa vinie k tebe, * ujímaš sa ma svojou pravicou. – Tí však, čo chcú môj život zahubiť, * zostúpia do hlbín zeme; – vydaní budú meču napospas, * stanú sa korisťou šakalov. – Kráľ sa však bude tešiť v Bohu, * chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho, lebo budú umlčané ústa klamárov. – O tebe rozjímam hneď za rána. Lebo ty si mi pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

(toto Sláva i teraz... prednášame iba ak sa modlíme všetky žalmy)

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x); bez poklôn

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 87

Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. – Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe. – Moja duša je plná utrpenia * a môj život sa priblížil k ríši smrti. – Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, * majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. – Moje lôžko je medzi mŕtvymi, * som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, – na ktorých už nepamätáš, * lebo sa vymanili z tvojej náruče. – Hádžeš ma do hlbokej priepasti, * do temravy a tône smrti. – Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, * svojimi prívalmi si ma zaplavil. – Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. * Uväznený som a vyjsť nemôžem, aj zrak mi slabne od zármutku. – K tebe, Pane, volám deň čo deň * a k tebe ruky vystieram. – Či mŕtvym budeš robiť zázraky? * A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? – Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote * a na mieste zániku o tvojej vernosti? – Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch * a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? – Ale ja, Pane, volám k tebe, * včasráno prichádza k tebe moja modlitba. – Prečo ma, Pane, odháňaš? * Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? – Biedny som a umieram od svojej mladosti, * vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. – Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil * a zlomili ma tvoje hrozby. – Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava * a zvierajú ma zovšadiaľ. – Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, * len tma je mi dôverníkom. – Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. – Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

Žalm 102

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a celé moje vnútro jeho menu svätému. – Dobroreč, duša moja, Pánovi * a nezabúdaj na jeho dobrodenia. – Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * on lieči všetky tvoje neduhy; – on vykupuje tvoj život zo záhuby, * on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; – on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, * preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. – Pán koná spravodlivo * a prisudzuje právo všetkým utláčaným. – Mojžišovi zjavil svoje cesty * a synom Izraela svoje skutky. – Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne. – Nevyčíta nám ustavične naše chyby * ani sa nehnevá naveky. – Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov * ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. – Lebo ako vysoko je nebo od zeme, * také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. – Ako je vzdialený východ od západu, * tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. – Ako sa otec zmilúva nad deťmi, * tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. – Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; * pamätá, že sme iba prach. – Ako tráva sú dni človeka, * odkvitá sťa poľný kvet. – Ledva ho vietor oveje, už ho niet, * nezostane po ňom ani stopa. – No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči tým, čo sa ho boja, – a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, * tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. – Pán si pripravil trón v nebesiach; * kraľuje a panuje nad všetkými. – Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, * udatní hrdinovia, čo počúvate jeho slová a plníte jeho príkazy. – Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, * jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. – Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.– Všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Žalm 142

Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, * pre svoju spravodlivosť ma vyslyš. – A svojho služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou. – Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, * do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho. – Duch sa mi zmieta v úzkostiach; * v hrudi mi srdce meravie. – Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem o dielach tvojich rúk. – Vystieram k tebe ruky, * za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. – Rýchle ma vyslyš, Pane, * lebo už klesám na duchu. – Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu. – Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, * lebo sa spolieham na teba. – Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham k tebe. – Pred nepriateľmi ma zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam. – Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. – Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; * pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti. – Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, * zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník. – Pre svoju spravodlivosť ma vyslyš * a svojho služobníka na súd nevolaj. – Pre svoju spravodlivosť ma vyslyš * a svojho služobníka na súd nevolaj. – Na správnu cestu * nech ma vedie tvoj dobrý duch.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Kým sa číta šesťžalmie, kňaz sa modlí nasledujúce modlitby:

Prvá modlitba

Dobrorečíme ti, Pane, Bože náš, že si nás zdvihol z nášho lôžka a do našich úst si vložil slová chvály, aby sme sa ti klaňali a vzývali tvoje sväté meno. Prosíme tvoju štedrosť, ktorú si nám v našom živote vždy prejavoval: aj teraz pošli svoju pomoc tým, ktorí stoja pred tvárou tvojej slávy a očakávajú od teba veľké milosrdenstvo. Daj tým, ktorí ti neustále slúžia s bázňou a láskou, aby mohli chváliť tvoju neopísateľnú dobrotu.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Druhá modlitba

Od noci bdie náš duch pred tebou, Bože náš, veď tvoje prikázania sú svetlom na zemi. Nauč nás dosiahnuť spravodlivosť a svätosť v tvojej bázni, lebo oslavujeme teba, nášho živého Boha. Nakloň svoj sluch a vypočuj nás, Pane, a spomeň si po mene na všetkých, čo sa s nami modlia, a zachráň ich svojou mocou. Žehnaj svoj ľud a posväť svoje dedičstvo, daruj pokoj svetu, svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu.

Lebo zvelebujeme a oslavujeme tvoje vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Tretia modlitba

Od noci bdie náš duch pred tebou, Bože, veď tvoje prikázania sú svetlom. Nauč nás, Bože, tvojej spravodlivosti, tvojim príkazom a tvojim ustanoveniam. Osvieť oči našej mysle, aby sme nezaspali v hriechu na smrť. Zažeň každú temnotu z našich sŕdc. Daruj nám slnko spravodlivosti a pečaťou svojho Svätého Ducha zachovaj náš život neohrozený. Upriam naše kroky na cestu pokoja. Daj nám prežiť ráno a deň v radosti, aby sme ti prinášali ranné modlitby.

Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Štvrtá modlitba

Vládca, Bože, svätý a nepochopiteľný, ktorý si prikázal svetlu zažiariť z tmy, ty si nám daroval oddych v nočnom spánku a zobudil si nás, aby sme oslavovali a prosili tvoju dobrotu. Vypočul si nás pre svoju dobrosrdečnosť, prijmi nás, ktorí sa ti klaniame a podľa svojich schopností ďakujeme, a daruj nám všetko, o čo ťa prosíme, potrebné na spásu. Učiň nás synmi svetla a dňa, a dedičmi tvojich večných dobier. Spomeň si, Pane, vo svojom veľkom milosrdenstve na tých, ktorí sa spolu s nami modlia, na všetkých našich bratov, ktorí sú na zemi, na mori a na každom mieste tvojho panovania, ktorí potrebujú tvoju lásku a pomoc. Všetkým udeľ svoje veľké milosrdenstvo. Aby naša duša i telo zostali zachránené a s odvahou oslavovali tvoje obdivuhodné a požehnané meno.

Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Piata modlitba

Poklad dobra, nevysychajúci prameň, svätý Otče, divotvorca, všemocný vševládca, tebe sa všetci klaniame a prosíme ťa vzývajúc tvoje milosrdenstvo a zľutovanie na pomoc a ochranu našej poníženosti. Spomeň si, Pane, na svojich služobníkov a prijmi naše ranné modlitby ako kadidlo pred tebou. Spomeň si, Pane, na tých, čo bdejú a spievajú na slávu tvoju i tvojho jednorodeného Syna a nášho Boha, i tvojho Svätého Ducha. Buď im pomocníkom a zástancom, prijmi ich prosby na svoj nebeský duchovný žertveník.

Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Šiesta modlitba

Ďakujeme ti, Pane Bože našej spásy, že všetko konáš pre dobro nášho života, aby sme vždy hľadeli na teba, Spasiteľa a Dobrodinca našich duší. Veď si nám v uplynulej noci daroval odpočinok a zodvihol si nás z našich lôžok, aby sme sa klaňali tvojmu vznešenému menu. Preto ťa prosíme, Pane, daj nám milosť a silu, aby sme ti mohli dôstojne spievať a neprestajne sa modliť, a tak s bázňou a chvením pracovali na svojej spáse s pomocou tvojho Krista. Spomeň si, Pane, na tých, čo ťa v noci vzývali, vypočuj ich a zmiluj sa nad nimi, a pokor im pod nohy útočiacich neviditeľných nepriateľov.

Lebo ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ našich duší, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Siedma modlitba

Bože a Otče nášho Pána Ježiša Krista, ty si nás zodvihol z nášho lôžka a zhromaždil v čase modlitby. Daj nám milosť, aby sa otvorili naše uši. Prijmi vďakyvzdania podľa našich schopností a nauč nás svojim ustanoveniam, veď sa nevieme modliť, ako treba, ak nás to ty, Pane, nenaučíš skrze svojho Svätého Ducha. Preto ťa prosíme: ak sme doteraz akokoľvek zhrešili, slovom či skutkom, alebo myšlienkou, úmyselne, alebo neúmyselne, ty nám to prepáč a odpusť. Ak budeš hľadieť na neprávosti, Pane, Pane, kto obstojí? Ale u teba je vyslobodenie. Ty jediný si svätý, silný pomocník, ochranca nášho života, teba neustále ospevujeme.

Nech je vždy velebená a oslavovaná vláda tvojho kráľovstva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ôsma modlitba

Pane, Bože náš, vyhnal si z nás nočnú skľúčenosť a prizval si nás svätým hlasom, aby sme i v noci dvíhali svoje ruky a oslavovali ťa za tvojej spravodlivé rozhodnutia. Prijmi naše modlitby, prosby, vyznania i nočné bohoslužby. Daruj nám, Bože, nezahanbiteľnú vieru, pevnú nádej a nepokryteckú lásku. Požehnávaj naše príchody a odchody, skutky, diela, slová a myšlienky. Dožič nám, ktorí ťa chválime, ospevujeme a zvelebujeme, dosiahnuť na začiatku dňa tvoju nevýslovnú dobrotu.

Lebo velebíme tvoje presväté meno a oslavujeme tvoje kráľovstvo Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Deviata modlitba

Pane Bože náš, skrze pokánie si daroval ľuďom odpustenie a ako vzor poznania a vyznania hriechov si nám ukázal pokánie proroka Dávida prinášajúce odpustenie. Upadli sme do mnohých a veľkých hriechov. Ty sám, Vládca, sa zmiluj nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie očisť naše neprávosti. Zhrešili sme proti tebe, Pane, ktorý poznáš tajomstvá ľudských sŕdc. Len ty jediný máš právo odpúšťať hriechy. Srdce čisté si v nás utvoril a upevnil nás mocným Duchom, a oznámil nám radostnú zvesť našej spásy. Neodvrhni nás spred svojej tváre, ale láskavo dovoľ, ako dobrý a ľudomilný, aby sme ti do posledného dychu prinášali obetu spravodlivosti a vďakyvzdávanie na tvojich svätých prestoloch.

Skrze milosrdenstvo a lásku tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Desiata modlitba

Bože, Bože náš, svojím rozhodnutím si utvoril rozumné duchovné mocnosti, prosíme ťa a úpenlivo sa modlíme: prijmi náš chválospev, ktorý ti prinášame s celým tvojím stvorenstvom. A vo svojej dobrote nás naplň hojnými darmi. Veď pred tebou sa skláňa každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, a všetko živé i neživé stvorenstvo ospevuje tvoju neobsiahnuteľnú slávu, lebo ty jediný si živý a nesmierne milosrdný Boh.

Lebo teba chvália všetky nebeské mocnosti a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Jedenásta modlitba

Chválime, oslavujeme, zvelebujeme a ďakujeme ti, Bože našich otcov, že sa pominul tieň noci a znova si nám ukázal denné svetlo. Prosíme tvoju dobrotu: pre svoje veľké milosrdenstvo očisť naše hriechy a prijmi naše prosby, veď sa utiekame k tebe, všemohúcemu a milosrdnému Bohu. V našich srdciach daj zažiariť pravému slnku tvojej spravodlivosti, osvieť náš rozum a zachovaj všetky zmysly, aby sme cez deň šľachetne kráčali po cestách tvojich prikázaní, a tak dosiahli večný život, veď u teba je prameň života. Daj, aby sme boli hodní vychutnať slasť tvojho neprístupného svetla.

Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša veľkú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz:

Modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (po každej prosbe)

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.

Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Boh je Pán a zjavil sa nám, * požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

(ľud po každom verši opakuje na hlas prvého tropára Boh je Pán...)

Verš 1: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Verš 2: Obkľúčili ma nepriatelia zovšadiaľ, * ale v mene Pánovom som ich porazil.

Verš 3: Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove.

Verš 4: Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným. * To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.

Tropár, 1. hlas

Spas ľud svoj, Pane, * a svoje dedičstvo požehnaj, * zbožným vládam daruj víťazstvo nad protivníkmi ** a svoje spoločenstvo ochraňuj svojím krížom. (dvakrát)

Sláva i teraz, tropár, 1. hlas

Spas ľud svoj, Pane, * a svoje dedičstvo požehnaj, * zbožným vládam daruj víťazstvo nad protivníkmi ** a svoje spoločenstvo ochraňuj svojím krížom.

13. katizma

Pane, zmiluj sa. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Žalm 91

Dobre je oslavovať Pána * a ospevovať meno tvoje, Najvyšší; – za rána zvestovať tvoju dobrotu * a tvoju vernosť celú noc – na desaťstrunovej harfe a na lutne, * spevom a citarou. – Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou * a plesám nad dielami tvojich rúk. – Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, * a aké hlboké tvoje myšlienky! – Nerozumný človek to nevie * a blázon to nechápe. – Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, * večná záhuba ich predsa neminie; – no ty, Pane, * si najvyšší naveky. – Veď to, Pane, tvoji protivníci, * veď to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci. – Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, * mažeš ma žírnym olejom. – Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, * moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne. – Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie sťa céder z Libanonu. – Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, * v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. – Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, * úrodní budú a plní sviežosti; – a tak zvestujú, že Pán, moje útočisko, je spravodlivý * a neprávosti v ňom niet.

Žalm 92

Pán kraľuje, velebou sa zaodel; * zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. – Tak upevnil zemekruh, * že sa nezachveje. – Pevný je tvoj trón oddávna, * ty si od vekov. – Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas, * pozdvihujú rieky svoj hukot. – Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje * mocnejší je Pán na výsostiach. – Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; * tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

Žalm 93

Bože odplaty, Pane, * Bože odplaty, zjav sa. – Povstaň, ty, ktorý súdiš zem, * odplať pyšným, čo si zaslúžili. – Dokedy ešte hriešnici, Pane, * dokedy ešte budú hriešnici jasať? – Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť * a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny? – Pane, šliapu po tvojom ľude * a tvoje dedičstvo týrajú. – Vraždia vdovy a cudzincov * a zabíjajú siroty. – A hovoria si: „Pán to nevidí, * nevie o tom Boh Jakubov.” – Pochopte to, vy, nerozumní v národe, * kedy to pochopíte, hlupáci? – Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul, * alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel? – Že by netrestal ten, čo vychováva národy, * čo učí ľud múdrosti? – Pán pozná ľudské myšlienky * a vie, aké sú márne. – Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš * a poúčaš o svojom zákone, – aby si mu uľavil v dňoch nešťastných, * kým pre hriešnika nevykopú jamu. – Lebo Pán neodvrhne svoj ľud * a neopustí svoje dedičstvo. – Súd sa zasa navráti k spravodlivosti * a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční. – Proti ničomníkom ktože mi pomôže * a kto sa ma zastane proti páchateľom zla? – Keby mi Pán nebol pomohol, * už by som bol býval v ríši mlčania. – Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,” * hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota. – A keď sa v mojom srdci kopia starosti, * vzpružuje ma tvoja potecha. – Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia, * čo vysluhuje násilie, a nie zákon? – Na život spravodlivého sa vrhajú * a odsudzujú krv nevinnú. – Mne sa však Pán stal pevnosťou * a skalou útočiska môj Boh. – On im odplatí za ich neprávosť * a ich vlastnou zlobou ich vyhubí. Vyhubí ich Pán, Boh náš.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 94

Poďte, plesajme v Pánovi, * oslavujme Boha, našu spásu. – Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár * a oslavujme ho žalmami. – Lebo Pán je veľký Boh * a nad všetkými bohmi veľký kráľ. – V jeho moci sú zemské hlbiny * a jemu patria aj nebotyčné štíty. – Jeho je more, veď on ho stvoril, * i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. – Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, * kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. – Lebo on je náš Boh * a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. – Čujte dnes jeho hlas: * „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, – kde ma pokúšali vaši otcovia; * skúšali ma, hoci moje skutky videli. – Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie * i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom; – tí veru moje cesty neznajú. * Preto som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja.”

Žalm 95

Spievajte Pánovi pieseň novú; * spievaj Pánovi, celá zem! – Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. * Zvestujte jeho spásu deň čo deň. – Zvestujte jeho slávu pohanom * a jeho zázraky všetkým národom. – Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, * viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. – Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, * ale Pán stvoril nebesia. – Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, * moc a veleba v jeho svätyni. – Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, * vzdávajte Pánovi slávu a česť, – vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. * Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, – klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. * Chvej sa pred ním, celá zem, – hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!” * Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy. – Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; * nech more zahučí a čo ho napĺňa, – nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. * I zajasajú všetky stromy lesa – pred tvárou Pána , že prichádza, * že prichádza súdiť zem. – Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a národy podľa svojej pravdy.

Žalm 96

Pán kraľuje, jasaj, zem; * radujte sa, všetky ostrovy. – Vôkol neho oblaky a mrákavy, * spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. – Predchádza ho oheň, * čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov. – Jeho blesky ožarujú zemekruh: * zem to vidí a chveje sa. – Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, * pred Pánom celej zeme. – Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia * a jeho slávu vidia všetky národy. – Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené * a honosia sa svojimi sochami. – Klaňajte sa mu, * všetci jeho anjeli. – Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú, Pane, * nad tvojimi súdmi. – Lebo ty, Pane, si najvyšší na celej zemi, * nesmierne prevyšuješ všetky božstvá. – Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, * veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika. – Vychádza svetlo spravodlivému * a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. – Radujte sa, spravodliví, v Pánovi * a oslavujte jeho sväté meno.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 97

Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné. – Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena. – Pán oznámil svoju spásu, * pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. – Rozpamätal sa na svoju dobrotu * a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. – Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha. – Na chválu Božiu jasaj, celá zem; * plesajte, radujte sa a hrajte. – Hrajte Pánovi na citare, * na citare a na harfe zunivej. – Za hlaholu trúb a poľníc * jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. – Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, * zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú. – Tlieskajte, rieky, rukami, jasajte s nimi, vrchy, * pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. – Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a podľa práva národy.

Žalm 98

Pán kraľuje, traste sa, národy; * tróni nad cherubmi, chvej sa zem. – Veľký je Pán na Sione * a vyvýšený nad všetky národy. – Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, * lebo je sväté. – Mocný kráľ spravodlivosť miluje: * ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ. – Velebte Pána, nášho Boha, * a padnite k jeho nohám, lebo je svätý. – Mojžiš a Áron, jeho kňazi, * a Samuel, ctiteľ jeho mena, – vzývali Pána a on ich vypočul, * 7 z oblačného stĺpa k nim hovoril. – A zachovávali jeho svedectvo * a prikázania, ktoré im dal. – Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, * Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky. – Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, * lebo svätý je Pán, Boh náš.

Žalm 99

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. * S plesaním vstupujte pred jeho tvár. – Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, * sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. – Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; * chváľte ho a velebte jeho meno. – Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky * a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Žalm 100

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe. – Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; * kedyže prídeš ku mne? – Chcem kráčať v nevinnosti srdca * uprostred svojej čeľade. – Nesprávne predsavzatia si nerobím, * podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup. – Skazené srdce sa mi prieči, * zlomyseľníka nechcem znať. – Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. * Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem. – Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. * Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť. – V mojom dome nebude bývať pyšný človek * a luhár neobstojí pred mojimi očami. – Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine * a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Sedalen, 6. hlas

Len čo zapustili drevo tvojho Kríža, Kriste, * hrôzou sa zachveli základy ríše smrti. * Koho s rozkošou pohltila, * toho dnes so žiaľom prepustila. * Oslavujeme ťa, Synu Boží, * lebo si nám priniesol spásu. * Zmiluj sa nad nami.

Sláva i teraz, 1. hlas

Láskyplný Darca života, * klaniame sa drevu tvojho Kríža, * lebo teba, Pane, na ňom za nás ukrižovali. * Lotrovi si otvoril raj, * keď sa k tebe v živej viere obrátil. * Jeho srdce šťastím pretekalo * a tvoje Božstvo vyznávalo: * Spomeň si na mňa, Pane. * Aj my všetci sme veľmi zhrešili. * Zmiluj sa nad nami vo svojom milosrdenstve.

14. katizma

Pane, zmiluj sa. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Žalm 101

Pane, vyslyš moju modlitbu * a moje volanie nech dôjde k tebe. – Neskrývaj svoju tvár predo mnou; * v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. – Kedykoľvek ťa budem vzývať, * čím skôr ma vypočuj. – Lebo moje dni sa tratia ako dym * a kosti mám rozpálené sťa pahreba. – Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, * takže zabúdam jesť svoj chlieb. – Od samého náreku * som iba kosť a koža. – Som ako pelikán na púšti, * ako kuvik uprostred zrúcanín. – Nemôžem spať * a som ako osamelý vrabec na streche. – Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, * preklínajú ma tí, čo zúria proti mne. – Veď popol jedávam ako chlieb * a nápoj miešam so slzami; – to pre tvoj hnev a výčitky, * lebo ty si ma najprv vyzdvihol, a potom odsotil. – Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, * a ja schnem sťa tráva. – Ale ty, Pane, trváš večne * a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie. – Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, * aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas. – Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene * a ľútostia nad jeho troskami. – Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania * a tvojej slávy všetci zemskí králi; – lebo Pán vystaví Sion * a zjaví sa vo svojej sláve. – Zhliadne na modlitbu núdznych * a nepohrdne ich prosbami. – Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce * a obnovený ľud oslávi Pána. – Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne * a z nebies pozerá na zem; – čuje nárek zajatých * a odsúdeným na smrť vracia slobodu, – aby na Sione hlásali meno Pánovo * a v Jeruzaleme jeho slávu, – keď sa tam zídu vospolok národy * a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. – Cestou mi sily podlomil * a skrátil moje dni. – Hovorím: „Bože môj, neber ma v polovici mojich dní; * tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie. – Na začiatku si stvoril zem, * aj nebesia sú dielom tvojich rúk. – Ony sa pominú, ale ty zostaneš; * rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa. – Ale ty ostávaš vždy ten istý * a tvoje roky sú bez konca. – Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí * a ich potomstvo bude pevné pred tebou.“

Žalm 102

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a celé moje vnútro jeho menu svätému. – Dobroreč, duša moja, Pánovi * a nezabúdaj na jeho dobrodenia. – Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * on lieči všetky tvoje neduhy; – on vykupuje tvoj život zo záhuby, * on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; – on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, * preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. – Pán koná spravodlivo * a prisudzuje právo všetkým utláčaným. – Mojžišovi zjavil svoje cesty * a synom Izraela svoje skutky. – Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne. – Nevyčíta nám ustavične naše chyby * ani sa nehnevá naveky. – Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov * ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. – Lebo ako vysoko je nebo od zeme, * také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. – Ako je vzdialený východ od západu, * tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. – Ako sa otec zmilúva nad deťmi, * tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. – Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; * pamätá, že sme iba prach. – Ako tráva sú dni človeka, * odkvitá sťa poľný kvet. – Ledva ho vietor oveje, už ho niet, * nezostane po ňom ani stopa. – No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči tým, čo sa ho boja, – a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, * tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. – Pán si pripravil trón v nebesiach; * kraľuje a panuje nad všetkými. – Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, * udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. – Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, * jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. – Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 103

Dobroreč, duša moja, Pánovi; * Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. – Odel si sa do slávy a veleby, * do svetla si sa zahalil ako do rúcha. – Nebesia rozpínaš ako stan, * nad vodami si buduješ komnaty. – Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, * na krídlach vánku sa prechádzaš. – Vetry sú tvojimi poslami, * ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. – Zem si postavil na jej základoch, * nevychýli sa nikdy – nikdy. – Oceán ju prikryl sťa odev, * nad vrchmi vody zastali. – Pred tvojou hrozbou odtiekli, * zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým. – Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, * na miesto, ktoré si im vyhradil. – Položil si hranicu a neprekročia ju * ani viac nepokryjú zem. – Prameňom dávaš stekať do potokov, * čo tečú pomedzi vrchy – a napájajú všetku poľnú zver * aj divým oslom hasia smäd. – Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. – Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, * plodmi svojich diel sýtiš zem. – Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok * a byli, aby slúžila človeku. – Zo zeme vyvádzaš chlieb i víno, * čo obveseľuje srdce človeka; – olejom rozjasňuješ jeho tvár * a chlieb dáva silu srdcu človeka. – Sýtia sa stromy Pánove * aj cédre Libanonu, čo on zasadil. – Na nich si vrabce hniezda stavajú * a na ich vrcholcoch bývajú bociany. – Vysoké štíty patria kamzíkom, * v skalách sa skrývajú svište. – Na určovanie času si mesiac utvoril; * slnko vie, kedy má zapadať. – Prestieraš tmu a nastáva noc, * a povylieza všetka lesná zver. – Levíčatá ručia za korisťou * a pokrm žiadajú od Boha. – Len čo vyjde slnko, utiahnu sa * a ukladajú sa v svojich dúpätách. – Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, * za svojou prácou až do večera. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva. – Tu more veľké, dlhé a široké, * v ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské. – Po ňom sa plavia lode * i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral. – Všetko to čaká na teba, * že im dáš pokrm v pravý čas. – Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; * otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. – Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; * odnímaš im dych a hneď hynú, a vracajú sa do prachu. – Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, * a obnovuješ tvárnosť zeme. – Pánova chvála nech trvá naveky; * zo svojich diel nech sa teší Pán. – Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, * dotkne sa vrchov a ony chrlia dym. – Po celý život chcem spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.– Kiež sa mu moja pieseň zapáči; * a ja sa budem tešiť v Pánovi. – Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. * Dobroreč, duša moja, Pánovi. – Slnko vie, kedy má zapadať, * prestieraš tmu a nastáva noc. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 104

Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, * rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. – Spievajte mu a hrajte, * rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. – Jeho svätým menom sa honoste; * nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. – Hľadajte Pána a jeho moc, * hľadajte vždy jeho tvár. – Pamätajte na divy, čo učinil, * na jeho znamenia a na výroky jeho úst, – vy, potomci Abraháma, Pánovho služobníka, * synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. – On, Pán, je náš Boh; * jeho rozhodnutia platia po celej zemi. – Večne pamätá na svoju zmluvu, * na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim, – na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, * na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. – Jakubovi to stanovil za zákon, * Izraelovi za zmluvu večitú, – keď povedal: „Tebe dám kanaánsku krajinu * ako váš podiel dedičný.” – Keď ich bolo ešte neveľa, * iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine – a od kmeňa prechodili ku kmeňu, * z jedného kráľovstva k inému národu, – nedovolil, aby im ľudia krivdili; * i kráľov karhal kvôli nim: – „Netýkajte sa mojich pomazaných, * neubližujte mojim prorokom.” – Hlad privolal na krajinu * a poničil všetku zásobu chleba. – Pred nimi poslal muža, * Jozefa, ktorého predali za otroka. – Putami jeho nohy zovreli * a jeho šiju železom; – no potom došlo na jeho slová, * Pán dokázal jeho nevinnosť. – Vyslobodil ho posol kráľovský, * prepustil ho vládca národov; – ustanovil ho za Pána svojho domu * a za správcu všetkého svojho majetku, – aby poučil jeho kniežatá podľa svojej vôle * a jeho starcov učil múdrosti. – I prišiel Izrael do Egypta * a Jakub sa stal hosťom v Chámovej krajine. – Boh tam svoj národ rýchlo rozmnožil * a zdatnejším ho urobil od jeho nepriateľov. – Prevrátil im srdcia, že znenávideli jeho ľud * a ľstivo zaobchodili s jeho sluhami. – Poslal svojho sluhu Mojžiša * a Árona, ktorého si vyvolil. – A oni medzi nimi ohlasovali jeho znamenia * a zázraky v Chámovej krajine. – Zoslal temnoty a zahalil ich, * lež oni sa jeho slovám spriečili. – Ich vody na krv premenil * a pozabíjal ich ryby. – Ich krajina sa zahemžila žabami, * vnikli až do paláca kráľovho. – Rozkázal a prileteli roje múch, * všetky končiny zaplavili komáre. – Namiesto dažďa im zoslal kamenec, * žeravý oheň do ich krajiny. – A zbil im révu i figovník, * dolámal stromy na ich území. – Rozkázal a prileteli kobylky, * nespočetné množstvo sarančí. – Zožrali všetku zeleň v krajine, * zožrali všetku zemskú úrodu. – A pobil všetko prvorodené v Egypte, * prvotiny všetkej ich mužnej sily. – Potom ich vyviedol so striebrom a zlatom * a v ich kmeňoch nebol nik nevládny. – I zaradoval sa Egypt, že už odišli, * lebo strach z nich naň doľahol. – Rozostrel oblak, aby ich tak chránil, * a oheň, aby im svietil za noci. – Keď požiadali, zoslal im prepelice * a sýtil ich chlebom z neba. – Otvoril skalu a voda vytryskla, * po púšti tiekla sťa rieka. – Lebo pamätal na slová svojho záväzku, * ktoré dal Abrahámovi, svojmu služobníkovi. – Vyviedol teda svoj ľud v radosti, * vyvolených svojich s plesaním. – A odovzdal im krajiny pohanov * i zaujali majetky národov, – aby zachovávali jeho predpisy * a jeho zákon plnili.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Sedalen, 6. hlas

Dnes sa splnilo slovo proroctva, * lebo sa klaniame miestu, kde stáli tvoje nohy, Pane. * A keď sme prijali drevo spásy, * dostali sme slobodu od bolestí hriechu * na príhovor Bohorodičky, jediný Milovník človeka.

Sláva i teraz, 8. hlas

Spasiteľ môj, aj Jozue zobrazil tvoj Kríž, * keď rozopäl do kríža svoje ruky. * I zastalo slnko, až kým neporazil tvojich nepriateľov, Bože. * No teraz sa slnko skrylo, * keď ťa uzrelo na Kríži, Kriste, * kde si zničil kráľovstvo Smrti * a oslobodil celý vesmír.

Polyjelej

Žalm 134

(zvyčajne sa prednáša iba skrátená verzia, teda len hrubo zvýraznené verše)

Chváľte meno Pánovo, aleluja, * chváľte ho, služobníci Pánovi. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; * ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Veď si Pán vyvolil Jakuba, * Izraela za svoje vlastníctvo. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Ja viem, že Pán je veľký, * že náš Boh je nad všetkými bohmi. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, * v mori a vo všetkých priepastiach. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Od kraja zeme privádza oblaky, * bleskami vyvoláva dážď. * Aleluja, aleluja, aleluja.

On pobil prvorodených Egypta, * ľudí aj zvieratá. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky * proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom. * Aleluja, aleluja, aleluja.

On porazil mnohé národy * a pozabíjal mocných kráľov: * Aleluja, aleluja, aleluja.

Sehona, kráľa amorejského, a Oga, kráľa Bášanu, * a všetkých kráľov kanaánskych. * Aleluja, aleluja, aleluja.

A ich krajinu dal do dedičstva, * do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Pane, tvoje meno trvá na veky * a tvoja pamiatka z pokolenia na pokolenie. Aleluja, aleluja, aleluja.

Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu * a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata, * sú dielom ľudských rúk. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Majú ústa, ale nehovoria, * majú oči, a nevidia. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Majú uši, ale nepočujú, * nie sú schopné ani dýchať ústami. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Nech sú im podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Dom Izraelov, zvelebuj Pána; dom Áronov, zvelebuj Pána. Dom Léviho, zvelebuj Pána; * Aleluja, aleluja, aleluja.

Všetci bohabojní, zvelebujte Pána. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Nech je zvelebený Pán zo Sionu, čo sídli v Jeruzaleme. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 135

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Oslavujte Boha nad bohmi, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Oslavujte Pána nad pánmi, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On jediný koná veľké zázraky, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On múdro stvoril nebesia, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On rozprestrel zem nad vodami, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On stvoril veľké svetlá, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Slnko, aby panovalo vo dne, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On pobil egyptských prvorodencov, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On vyviedol Izraela spomedzi nich, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Mocnou rukou a vystretým ramenom, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On rozdelil Červené more na dve časti, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

A Izraela previedol jeho stredom, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On previedol svoj ľud cez púšť, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On pobil význačných kráľov, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

A pozabíjal mocných kráľov, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Sehona, kráľa amorejského, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

A Oga, kráľa Bášanu, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné; * Aleluja, aleluja.

A Ich krajinu dal za dedičstvo, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On pamätal na nás v našom ponížení, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

A oslobodil nás od našich nepriateľov, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

On dáva pokrm každému stvoreniu, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Oslavujte Boha nebies, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je večné. * Aleluja, aleluja.

Velebenie sviatku

Velebíme ťa, * Kriste, Darca života, * a uctievame tvoj svätý Kríž, * lebo ním si nás zbavil poroby nepriateľa.

Verš: Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, * napadni tých, čo mňa napádajú.

Verš: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre * ako znamenie.

Verš: Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie, * aby utiekli pred lukom.

Verš: Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.

Verš: Pokloňme sa miestu, * kde stáli Jeho nohy.

Verš: Boh je naším kráľom od vekov * spásu vykonal uprostred zeme.

Verš: Velebte Pána, nášho Boha, * a pokloňte sa podnožke jeho nôh, lebo je svätá.

Verš: Nech nás požehná Boh, náš Boh; * nech nás Boh požehná.

Verš: Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov * a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

Sláva, i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. (trikrát)

Bulhar

Bohabojným si dal znamenie, * aby ich chránilo pred zlým človekom, * tvoj Kríž, Kriste, Bože.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo sa požehnáva tvoje meno a oslavuje sa tvoje kráľovstvo, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Sedalen, 8. hlas, podoben Poveľínnoje tájno:

Strom v raji pozbavil ma milosti Božej * a had mi smrť zavinil, * ale drevo Kríža prinieslo nám rúcho života. * Keď ho do zeme zasadili, * naplnilo radosťou celý vesmír. * A dnes, keď ho kňaz vysoko zdvíha, * s láskou všetci spievajme: * Tvoj dom, Bože, je plný slávy.

Sláva, i teraz:

Strom v raji pozbavil ma milosti Božej * a had mi smrť zavinil, * ale drevo Kríža prinieslo nám rúcho života. * Keď ho do zeme zasadili, * naplnilo radosťou celý vesmír. * A dnes, keď ho kňaz vysoko zdvíha, * s láskou všetci spievajme: * Tvoj dom, Bože, je plný slávy.

Stepenna, 4. hlas

Od mladosti mojej * stíhajú ma mnohé strasti. * Ale zastaň sa ma * a zachráň ma, Spasiteľ.

Vy, čo v nenávisti máte Sion, * zahanbite sa pred Pánom, * lebo budete zničení * ako tráva ohňom.

Sláva, 4. hlas

Svätým Duchom * každá duša sa živí * a čistotou sa povznáša, * skveje sa leskom * tajuplnej Božej Trojice.

I teraz, 4. hlas

Svätý Duch napĺňa * studnice milosti * a nimi oživuje * všetko tvorstvo.

Diakon: Vnímajme!

Kňaz: Pokoj všetkým.

Diakon: Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 4. hlas

Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.

Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné.

Diakon: Modlime sa k Pánovi.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a vo svätyni prebývaš, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud opakuje po každom verši: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Boha v jeho svätyni.

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Diakon: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

Diakon: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium.

Kňaz: Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. (42. začalo od polovice; 12, 28 - 36a)

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Diakon: Vnímajme!

Pán povedal: „Otče, osláv svoje meno!” A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.” Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.” Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.” To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Zástup mu odvrával: „My sme počuli zo Zákona, že Kristus ostane naveky. Ako to teda hovoríš: ,Syn človeka musí byť vyzdvihnutý?!’ Kto je to ten Syn človeka?” Ježiš im povedal: „Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.”

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Videli sme Kristovo vzkriesenie, pokloňme sa svätému Pánu Ježišovi, jedinému bezhriešnemu. Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba iného nepoznáme, tvoje meno vyznávame. Poďte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď hľa, krížom prišla radosť do celého sveta. Vždy dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pretrpel ukrižovanie a smrťou premohol smrť.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. – Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. – Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. – Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, – aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde. – Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. – Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. – Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. – Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. – Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. – Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. – Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. – Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. – Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. – Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. – Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. – Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa. – Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. – Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. – Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Sláva, 6. hlas

Na príhovor prečistej Bohorodičky, * Milostivý, očisť ** množstvo našich hriechov.

I teraz, 6. hlas

Na príhovor svätých apoštolov, * Milostivý, očisť ** množstvo našich hriechov.

Verš: Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Kristov Kríž, nádej kresťanov, * vodca blúdiacich, * pokojný prístav búrkou zmietaných, * pomocník v boji, * upevnenie vesmíru, * lekár nemocných a vzkriesenie zosnulých, * pomáhaj nám.

Diakon: Spas, Bože, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Navštív svoj svet milosrdenstvom a zľutovaním, pozdvihni slávu pravoverných kresťanov a zošli na nás svoje bohaté milosrdenstvo; na prosby našej prečistej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny; mocou úctyhodného a životodarného kríža, ktorého povýšenie nad celým svetom dnes slávnostne slávime; pod ochranou úctyhodných nebeských beztelesných mocností; na prosby ctihodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána; svätých slávnych a všechválnych apoštolov; našich svätých otcov a veľkých učiteľov celého sveta i svätiteľov: Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho; našich svätých otcov alexandrijských arcibiskupov Atanáza a Cyrila; nášho otca svätého Mikuláša arcibiskupa, lýcijskomyrského divotvorcu; svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov; svätého apoštolom rovného veľkého kniežaťa Vladimíra; svätého hieromučeníka Jozafáta; blažených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa, prešovských biskupov; blaženého hieromučeníka Teodora, mukačevského biskupa; blaženého hieromučeníka Metoda, michalovského protoigumena; svätých slávnych mučeníkov víťazných v dobrom boji; našich prepodobných a bohonosných otcov Antona a Teodózia Pečerských a ostatných našich prepodobných a bohonosných otcov i matiek; svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny a všetkých svätých, prosíme ťa, najmilostivejší Pane, vypočuj nás hriešnych, ktorí sa k tebe modlíme, a zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Milosťou a štedrosťou i láskou k ľuďom tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kánon, 8. hlas

1. pieseň. Irmos: Mojžiš urobil symbol kríža, * keď prekrížil Červené more palicou * a Izraelovi spravil suchú cestu! * Ale keď naň znova udrel, zlial ho na vozy faraónove. * Tým dopredu naznačil zbraň nepremožiteľnú. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

Verš: Sláva tvojmu úctyhodnému Krížu, Pane.

Obraz prečistého utrpenia * Mojžiš sám na sebe dávno predobrazil, * keď stál uprostred posvätených v tvare kríža. * Svojimi rozprestretými dlaňami priniesol víťazstvo, * keď zničil moc všezhubcu Amaleka. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

Verš: Sláva tvojmu úctyhodnému Krížu, Pane.

Liek zavesil Mojžiš na stĺp * pre oslobodenie od zhubného, jedovatého uhryznutia. * A k drevu v tvare kríža priviazal hada, čo sa po zemi plazí. * Zločinný v tom našiel svoju záhubu. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

Verš: Sláva tvojmu úctyhodnému Krížu, Pane.

Vladárovi, bohabojnému cisárovi * nebo ukázalo víťazstvo čnosti kríža * i v čom zverstvá zlomyseľných nepriateľov budú zvrhnuté, * lebo podvod bude vyvrátený * a božská viera sa rozprestrie po končinách zeme. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

Katavázia: Mojžiš urobil symbol kríža, * keď prekrížil Červené more palicou * a Izraelovi spravil suchú cestu! * Ale keď naň znova udrel, zlial ho na vozy faraónove. * Tým dopredu naznačil zbraň nepremožiteľnú. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

3. pieseň. Irmos: Áronov prút je znamením kňazstva. * Jeho kvet je obrazom kňaza. * Zo starozákonnej neplodnej cirkvi * teraz vykvitlo drevo Kríža, * aby vládlo a upevňovalo vieru.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Sedalen, 4. hlas, podoben Skóro predvarí:

Požehnaný a životodarný Kríž, * Boží ľud sa z teba teší a spolu s anjelmi ťa oslavuje. * S láskou ťa velebí kňazstvo, * zástupy rehoľníkov a pustovníkov sa ti klaňajú. * Všetci spolu oslavujeme teba, za nás ukrižovaný Kriste.

Sláva i teraz:

Požehnaný a životodarný Kríž, * Boží ľud sa z teba teší a spolu s anjelmi ťa oslavuje. * S láskou ťa velebí kňazstvo, * zástupy rehoľníkov a pustovníkov sa ti klaňajú. * Všetci spolu oslavujeme teba, za nás ukrižovaný Kriste.

4. pieseň. Irmos: Keď som počul, Pane, * o tajných plánoch tvojej prozreteľnosti, * pochopil som tvoje diela * a oslavoval tvoje Božstvo.

5. pieseň. Irmos: Ó, trikrát požehnané Drevo! * Na tebe v mukách umieral Kristus, * náš Kráľ a večný Boh. * On premohol hada, čo ovocím preľstil Adama. * On sa dal ako Boh v tele pribiť na kríž * a tak daroval pokoj našim dušiam.

6. pieseň. Irmos: Keď v mori v útrobách žraloka * Jonáš rozprestrel svoje ruky * a vrúcne sa modlil, * zobrazil tvoje utrpenie na kríži, Kriste, Bože. * Po troch dňoch vydala ryba Jonáša * a tým sa naznačilo tvoje slávne vzkriesenie, * čo svet celý ožiarilo.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ našich duší, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kondák, 4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. * Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. * Poteš svätú Cirkev. * Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. * Pomáhaj jej a obdaruj pokojom ** i trvalými úspechmi.

Ikos

Pavol bol uchvátený až do tretieho neba a počul nevysloviteľné veci. * O takých človek ani vypovedať nesmie. * Aj Galaťanom píše: * Ako znalci Písma dobre viete, * že sa nechcem ničím iným chváliť, jedine Krížom Pánovým, * na ktorom Ježiš zomrel a pochoval naše utrpenie. * Preto aj my sa pevne držme Kristovho Kríža, lebo je našou chválou. * Veď len toto drevo je naša záchrana, * zbraň sveta a nepremožiteľné víťazstvo.

7. pieseň. Irmos: Tyranovo nerozumné nariadenie * zastrašilo ľudí prísnymi trestami a bohorúhavým príkazom, * ale troch mládencov nedesil neskrotný hnev * ani páliaci oheň. * Boh im poslal ovlažujúci vánok * a uprostred plameňov spievali: * Velebíme ťa, Bože náš, * lebo teba ospevovali naši Otcovia.

8. pieseň. Irmos: Dobrorečte, mládenci, počtom Trojici rovní, * dobrorečte Bohu Otcu Stvoriteľovi! * Ospevujte Slovo, čo k nám zostúpilo * a oheň na rosu premenilo * a večne vyvyšujte Svätého Ducha, * lebo všetkým udeľuje život.

Diakon: Bohorodičku a Matku Svetla piesňami zvelebujme.

Velebenie: Zvelebuj, moja duša, * prečestný Kríž Pánov.

9. pieseň. Irmos: Bohorodička, ty si tajuplný raj. * Z teba nám vyrástol Kristus. * On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. * My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame * a v pokornej úcte sa mu klaniame.

Velebenie: Zvelebuj, moja duša, * povýšenie životodarného Kristovho Kríža.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo teba chvália všetky nebeské mocnosti a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Svitilen

Kríž je ochranca celého vesmíru. * Kríž je slávna ozdoba Cirkvi. * Kríž je pevná opora vládcov a sila veriacich. * Kríž je sláva anjelov a postrach zlých duchov.

Sláva, i teraz:

Dnes Kríž vysoko vyzdvihujeme * a celý svet ním posväcujeme, * lebo na ňom rozopäl svoje ruky Ježiš. * Ten, čo tróni spolu s Otcom i Svätým Duchom. * Kríž celému svetu umožnil poznať teba, Kriste. * Všetci v teba nádej skladáme. * Priprav nám miesto vo svojej sláve.

Chvály, 8. hlas

Žalm 148

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. * Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach. * Tebe, Bože, patrí pieseň.

Chváľte ho, všetci jeho anjeli; * chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. * Tebe, Bože, patrí pieseň.

Chváľte ho, slnko a mesiac; * chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé; – chváľte ho, nebies nebesia * a všetky vody nad oblohou. – Nech chvália meno Pánovo, * lebo na jeho rozkaz boli stvorené. – Založil ich navždy a naveky; * vydal zákon, ktorý nepominie. – Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: * obludy morské a všetky hlbiny, –oheň, kamenec, sneh a dym, * víchrica, čo jeho slovo poslúcha,– vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre, – divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo. – Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia, – mládenci a panny, starci a junáci nech chvália meno Pánovo, * lebo iba jeho meno je vznešené. – Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc. – Je chválou všetkým svojim svätým, * synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Žalm 149

Spievajte Pánovi pieseň novú; * jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. – Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. – Nech oslavujú jeho meno tancom, * nech mu hrajú na bubne a na citare. – Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom. – Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach. – Oslavu Boha nech majú na perách * a v rukách meč dvojsečný, – aby sa pomstili na pohanoch * a potrestali národy, – aby ich kráľom nasadili putá * a ich veľmožom železné okovy.

Verš: Aby ich súdili podľa písaného práva. * Všetkým jeho svätým to bude na slávu.

Žalm 150

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni! * Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Verš: Chváľte ho za jeho činy mohutné; * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

(8. hlas, podoben Ó, preslávnaho čudesé:) Ó, div nad všetky divy! * Kríž presvätý, sad životodarný, * dnes sa ľudstvu zjavuješ. * Oslavujú ťa všetky končiny zeme. * Pred tebou prchajú pluky pekla. * Ach, aký to dar dostalo ľudstvo! * Kriste, plný dobroty, * spas Krížom naše duše.

Verš: Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou.

Ó, div nad všetky divy! * Kríž presvätý, sad životodarný, * dnes sa ľudstvu zjavuješ. * Oslavujú ťa všetky končiny zeme. * Pred tebou prchajú pluky pekla. * Ach, aký to dar dostalo ľudstvo! * Kriste, plný dobroty, * spas Krížom naše duše.

Verš: Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Ó, div nad všetky divy! * Dnes Kríž svätý zo zeme sa dvíha * ako vinič plný hrozna. * Všetkých nás vedie k Bohu. * Smrť už navždy zničil. * Ó, ty svätosvätý strom! * Ty si nám v raji pripravil nesmrteľný pokrm! * Tam chceme osláviť Krista.

Verš: Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ó, div nad všetky divy! * Šírka Kríža a jeho výška * sú veľké ako nebesia. * Milosťou Božou všetko oživujú. * On pre vieru získava pohanské národy * a upevňuje žezlá kráľov. * Ó, zázračný rebrík Boží! * Ty nás bezpečne vedieš ku Kristovi do nebies * za spevu víťaznej piesne.

Sláva i teraz, 6. hlas

Dnes je úcte vystavený Pánov Kríž. * Veriaci sa mu s láskou klaňajú. * U neho hľadajú zdravie duše i tela. * Aj my ho s radosťou a s bázňou ctime. * So strachom, lebo sme hriešni a nedôstojní, * s láskou, lebo na ňom Kristus spasil svet, * keď bol za nás ukrižovaný * a preukázal nám veľké milosrdenstvo.

Kňaz: Sláva tebe, ktorý si nám zjavil svetlo.

Veľké slávoslovie

Sláva Bohu na nebi * a mier na zemi. * V ľuďoch dobrá vôľa. * Chválime ťa, velebíme ťa. * Klaniame sa ti, oslavujeme ťa. * Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebeský, * Bože, Otče, všemohúci Vládca, * Pane náš a jednorodený Synu, Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože. * Baránku Boží, Synu Otca. * Ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. * Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. * Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. * Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán, * Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen. * Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a naveky. * Ráč nás, Pane, v tento deň zachrániť od hriechu. * Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba. * Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. * Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svojim pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, bol si naše útočisko z pokolenia na pokolenie. * Riekol som: Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa prehrešil proti tebe. * Pane, k tebe sa utiekam. * Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. * Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo. * Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Premúdrosť, stojme úctivo!

Tropár, 1. hlas

Spas ľud svoj, Pane, * a svoje dedičstvo požehnaj, * zbožným vládam daruj víťazstvo nad protivníkmi ** a svoje spoločenstvo ochraňuj svojím krížom. (trikrát)

Diakon: (kňaz s krížom pozerá zo západu na východ) Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (100-krát)

Diakon: (kňaz s krížom pozerá z juhu na sever) Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca (meno) , rímskeho pápeža, aby si mu dal zdravie a spásu, riadil ho a pomáhal mu vo všetkom, čo robí, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (100-krát)

Diakon: (kňaz s krížom pozerá z východu na západ) Prosíme ťa aj za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (meno), za našich duchovných otcov, za všetkých našich bratov a sestry v Kristovi, za ich zdravie a odpustenie hriechov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (100-krát)

Diakon: (kňaz s krížom pozerá zo severu na juh) Prosíme ťa aj za všetkých kresťanov, za ich zdravie, za odpustenie ich hriechov a za spásu ich duší, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (100-krát)

Diakon: (kňaz s krížom pozerá zo západu na východ, ako na začiatku) Prosíme ťa aj za všetkých tých, čo navštevujú tento svätý chrám, i za tých, čo v ňom prisluhujú, za ich zdravie a za ich spásu, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (100-krát)

Sláva i teraz, kondák, 4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. * Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. * Poteš svätú Cirkev. * Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. * Pomáhaj jej a obdaruj pokojom ** i trvalými úspechmi.

Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. (trikrát)

Stichiry na uctievanie kríža, 2. hlas

Poďte verní, pokloňme sa životodarnému Stromu, * na ktorom Kristus, Kráľ slávy, dobrovoľne rozprestrel ruky. * Povzniesol nás do prvotnej blaženosti, * nás, ktorých kedysi nepriateľ okradol vášňou * a urobil z nás vyhnancov od Boha. * Poďte verní, pokloňme sa Drevu, * ktoré nás urobilo schopnými * rozdrviť hlavy neviditeľných nepriateľov. * Poďte všetci predstavitelia národov, * piesňami uctievajme Pánov kríž: * Raduj sa kríž, dokonalé vyslobodenie padlého Adama, * tebou sa chváli náš verný národ, * lebo tvojou silou mocne pokoruje Izmaelský národ. * Teba teraz s bázňou my kresťania bozkami uctievame. * Boha, ktorý bol na tebe pribitý oslavujeme a voláme: * Pane, pribitý na kríž, zmiluj sa nad nami, * lebo si dobrý a miluješ nás.

(5. hlas) Poďte ľudia, hľa preslávny zázrak. * Pokloňme sa moci kríža; * lebo strom priviedol smrť do raja, * no toto drevo stromu zakvitlo životom, * lebo má na sebe pribitého bezhriešneho Pána. * Všetky národy sme od neho prijali nesmrteľnosť a voláme: * Ty si krížom vyplienil smrť a nás si oslobodil, sláva tebe.

Výrok tvojich prorokov Izaiáša a Dávida sa naplnil, Bože: * Prídu všetky národy, Pane, a poklonia sa pred tebou. * Veď, hľa, ľud, čo sa v tvojich jeruzalemských sieňach * naplnil tvojou milosťou, Dobrý! * Ty, ktorý si pre nás pretrpel kríž a svojím vzkriesením oživuješ, ** zachovaj a zachráň nás!

(6. hlas) Dnes sa posväcujú štyri strany sveta * povýšením tvojho štvorstranného kríža, Kriste Bože náš. * Spolu s ním sa povznáša moc našej vlasti * a tak ničíme moc našich nepriateľov. * Veľký si, Pane, ** a obdivuhodný vo svojich dielach, sláva tebe.

Hlasy prorokov vopred ohlásili sväté drevo, * skrze ktoré sa Adam oslobodil od starodávnej smrteľnej kliatby. * Dnes, keď sa povznáša, stvorenie zdvíha hlas, * prosiac od Boha bohaté milosrdenstvo. * No jediný nesmierny v dobrosrdečnosti, Vládca, ** buď naším očistením a spas naše duše.

(8. hlas) Naplnil sa, Bože, hlas tvojho proroka Mojžiša: * Pozrite na svoj život, čo visí pred vašimi očami. * Dnes sa kríž vyzdvihuje * a svet sa oslobodzuje od klamu. * Dnes sa obnovuje Kristovo vzkriesenie * a končiny zeme sa radujú, * na cimbaloch ti ako Dávid pieseň prinášajú a hovoria: * Vykonal si spásu uprostred zeme, * kríž a vzkriesenie, Bože, * ktorým si nás spasil, Dobrý a Milujúci človeka. ** Všemocný Pane, sláva tebe!

Dnes Vládca stvorenia a Pán Slávy sa dáva pribiť na kríž, * prebodnúť do boku, * zakusuje žlč a ocot, on, sladkosť Cirkvi; * vencom tŕňovým sa korunuje, * on, ktorý pokrýva nebo oblakmi; * odieva sa do odevu výsmechu * a zauškuje ho ruka stvorená z hliny, * toho, ktorý rukami stvoril človeka. * Bitý je po pleciach ten, ktorý odieva nebo oblakmi, * prijíma pľuvance i zauškovanie. * Všetko trpí pre mňa odsúdeného, môj Vykupiteľ a Boh, ** aby spasil svet od klamstva, veď je dobrosrdečný.

Sláva i teraz, 8. hlas

Dnes nedotknuteľný bytosťou sa mi dáva dotknúť. * Trpí strasti ten, ktorý ma oslobodzuje od vášní. * Svetlo darúva slepým, nespravodlivými ústami je opľúvaný, * svoje plecia vydáva na rany za tých, ktorí sú plienení. * Keď ho čistá Panna a Matka videla na kríži v bolesti visieť, volala: * Ach, dieťa moje, čože si to urobil? * Ty najkrajší z ľudských synov si bez dychu, * bez výzoru sa zjavuješ, nemáš podoby ani krásy; * ach moje svetlo, nemôžem ťa vidieť spiaceho, * trhá mi vnútro a hrozný meč mi prechádza srdcom. * Ospevujem tvoje strasti, * klaniam sa tvojmu milosrdenstvu, ** mnohotrpiaci Pane, sláva tebe.

(Ak je prítomný kňaz alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva, i teraz:

Diakon: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Pane, zmiluj sa. (3x)

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

(Ak je prítomný kňaz alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva: I teraz:

Vykonajme našu rannú modlitbu k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Celé ráno prežité v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu prosme si od Pána.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Daruj nám, Pane.

Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána.

Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána.

Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.

Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.

Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si dobrý a láskyplný Boh, tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.

Ľud: Pred tebou, Pane.

A kňaz hovorí potichu túto modlitbu:

Najsvätejší Pane, ktorý žiješ na výsostiach a svojím vševidiacim okom sleduješ každú bytosť, pred tebou sme sklonili svoju dušu i telo. A prosíme ťa, Svätý svätých: požehnaj nás svojou neviditeľnou rukou zo svojho svätého príbytku. Vo svojej dobrote a láske odpusť nám všetky poklesky vedomé i nevedomé. A našej duši i telu udeľ potrebné milosti.

Kňaz: Lebo ty nás miluješ a chrániš, Bože náš, tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Premúdrosť!

Ľud: Požehnaj.

Kňaz: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen. Upevni, Bože, pravú vieru na veky vekov.

Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného a životodarného Kríža, ktorého sviatok Povýšenia nad celým svetom dnes slávnostne slávime, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Čestnejšia si: Sláva i teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Pane, požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.Ornament