Ornament

Tropár, 2. hlas Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“

Kondák, 2. hlas Vstal si z hrobu, všemocný Spasiteľ. – Peklo žaslo, keď ten div uzrelo. – Aj zosnulých si vzkriesil. – Tvorstvo to vidí a radostne ťa velebí. – Adam šťastím plesá. – Vesmír ťa bude večne oslavovať ako Spasiteľa.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 2. hlas

Mojou silou a chválou je Pán, – on sa mi stal záchrancom.

Verš: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Nech ťa vypočuje Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

Verš: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vypočuj, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Ornament