Ornament

Vchod

...Spas nás, Utešiteľ dobrý...

Tropár, 8. hlas Požehnaný si, Kriste, Bože náš: – rybárov si urobil nado všetko múdrymi, – keďže si im zoslal Ducha Svätého, – a cez nich si celý svet ulovil, – Milujúci človeka, sláva tebe.

Tropár, 3. hlas Oslavujme Otca, ktorý nemá počiatok, – aj večného Syna spolu s Duchom, tejže podstaty, – jediného Boha, – a s cherubínmi volajme: – „Svätý, svätý, svätý si, Bože náš. – V Trojici ťa velebíme. Zmiluj sa nad nami.“

Kondák, 3. hlas Jednopodstatná Trojica – a nedeliteľná jednota v troch osobách, – tebe, svojmu Bohu, prinášame anjelskú pieseň: – „Svätý, svätý, svätý si, Bože náš, – v Trojici ťa oslavujeme, zmiluj sa nad nami.“

Kondák, 8. hlas Keď zostúpil Najvyšší, – pomiatol jazyky a rozdelil národy. – Teraz však rozdáva ohnivé jazyky – a všetko povoláva k jednote. – Preto jednohlasne – oslavujme presvätého Ducha.

Prokimen, 6. hlas

Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.

Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo.

Verš: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, v troch osobách – jediného Boha.

Irmos, 7. hlas

Panenská Matka, nerodila si následkom telesnej žiadostivosti, – ale dala si telo múdremu Slovu. – Preto ťa velebíme, Bohorodička, že si porodila neobmedzeného Vládcu – a stala sa sídlom svojho Stvoriteľa, – ktorého nemôžu objať nebesia.

Pričasten

Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. Aleluja.

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Ornament