Ornament

Vchod

...čo si slávne vstúpil na nebesia...

Tropár, 4. hlas Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies – a naplnil si radosťou svojich učeníkov, – lebo ako svoj požehnaný dar – prisľúbil si im Svätého Ducha. – Veď ty si Syn Boží – a Vykupiteľ sveta.

Kondák, 6. hlas Splnil si svoje poslanie na zemi – a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, Kriste. – Slávne si vystúpil na nebesá. – Ale nás si neopustil. – Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“

Prokimen, 7. hlas

Bože, vznes sa nad nebesá. – A tvoja sláva nech sa skveje po celej zemi.**

Verš: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce; budem ti spievať a hrať.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, Krista, Darcu života, – ktorý sa vzniesol od zeme k nebesiam.

Irmos, 5. hlas

Matka Božia, – ty si vyvýšená nad všetko pomyslenie. – Ty si v čase zázračne porodila večného Boha. – My veriaci, ťa jednomyseľne oslavujeme.

Pričasten

Za jasotu vystupuje Boh, – Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Aleluja.

Namiesto Videli sme svetlo pravé: Nech sa naplnia ústa naše: a Nech je požehnané Pánovo meno: sa berie Prokimen sviatku až do zakončenia sviatku.

Ornament