Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Jn 11, 1-45 Lazárova sobota

Máme Lazárovu sobotu, ktorá pripomína jeden z najväčších Ježišových zázrakov – vzkriesenie už štyri dni mŕtveho Lazára. Týmto veľkým a evidentným zázrakom uprostred mnohých svedkov nabral Ježišov záver života dramatický spád. „Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“ Uvažovala veľrada, keď sa dozvedela o tomto zázraku. „A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.“ Tento nevídaný čin, spustí takú radikálnu reakciu Ježišových neprajníkov. „Veľkňazi a farizeji vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť.“ A zabiť. Boh koná, aj keď je človek mŕtvy. Boha neobmedzuje v jeho spasiteľnom konaní ani ľudská smrť. Lazárovo vzkriesenie nás však pripravuje na Ježišovo vzkriesenie na tretí deň, ktoré má však úplne iný charakter a význam.

Všimnime si ako Ježiš sa správa k svojím priateľom. Lazár, Mária a Marta boli Ježišovi veľmi blízki priatelia. Stále bola medzi nimi srdečná a dôverná komunikácia. „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Ježiš často prichádzal do ich domu. „Ježiš mal rád Martu, i jej sestru a Lazára.“ Napriek Ježišovmu priateľstvu a láske, stretli sa aj s ťažkou chorobou, bezradnosťou, bolesťou a nakoniec aj smrťou svojho blízkeho. Takisto priateľstvo s Ježišom nás neoslobodzuje od útrap ľudského života, od bolesti, choroby, či smrti. Všetky tieto tienisté stránky ľudskej existencie zasahujú aj Kristových učeníkov, veriacich. Nevyhol sa ním ani sám Kristus. Tiež prežíval ľudský život so všetkým ťažkým a bolestným. Veď aj v tomto príbehu „Ježiš zaslzil“, nad stratou priateľa a viackrát bol hlboko dotknutý, „zachvel sa v duchu“.

Ak momentálne ty prežívaš ťarchu kríža, prijmi to nielen ako súčasť svojho života, ale i ako príležitosť nasledovať Ježiša Krista (porov. Lk 9, 23). Zároveň sa však aj rozhliadni okolo seba, či niekomu netreba s jeho krížom pomôcť, pouvažuj, či mu ho nevieš uľahčiť, či aspoň zmierniť, hoc len na chvíľku.

o. Metod Marcel Lukačik CSsR