Ornament Ornament Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK ŽALM 16; v UTOROK A PIATOK ŽALM 24; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU ŽALM 50.

Žalm 16

Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, * všimni si moju prosbu pokornú.

Nakloň sluch k mojej modlitbe, * čo plynie z perí úprimných.

Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; * tvoje oči vidia, čo je správne.

Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív, * skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť.

Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne. * Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov.

Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, * aby moje nohy nezakolísali.

K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. * Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.

Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, * ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v teba.

Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí * pred bezbožnými, čo ma sužujú.

Obkľučujú ma nepriatelia, * zatvárajú si bezcitné srdcia, ich ústa spupne hovoria.

Už pristupujú a už ma zvierajú, * očami sliedia, ako by ma na zem zrazili.

Sú ako lev pripravený na korisť, * ako levíča, čo čupí v úkryte.

Povstaň, Pane, predíď ich a zraz, * svojím mečom mi zachráň život pred bezbožným,

svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane, * pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi.

Zo svojich zásob im naplň žalúdok, * nech sa nasýtia ich synovia a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom.

Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár * a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

Žalm 24

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, * tebe dôverujem, Bože môj:

Nech nie som zahanbený * a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. * Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, * ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý.

Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť * pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

Pre tvoje meno, Pane, * odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? * Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša * a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, * a zjaví im svoju zmluvu.

Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, * veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, * lebo som sám a úbohý.

Uľav mi v úzkosti srdca * a vytrhni ma z mojich tiesní.

Pozri na moju pokoru a na moje trápenie * a odpusť mi všetky priestupky.

Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli * a nenávidia ma ukrutne.

Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; * nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, * veď sa pridŕžam teba.

Bože, vysloboď Izraela * zo všetkých jeho súžení.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať.

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete, * ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)

Ornament Žalm 134

Chváľte meno Pánovo, * chváľte ho, služobníci Pánovi,

ktorí ste v dome Pánovom * a na nádvoriach domu nášho Boha.

Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; * ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;

veď si Pán vyvolil Jakuba, * Izraela za svoje vlastníctvo.

Ja viem, že Pán je veľký, * že náš Boh je nad všetkými bohmi.

Čokoľvek Pán chce, * urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.

Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď, * zo svojich komôr vypúšťa vetry.

On pobil prvorodených Egypta, * ľudí aj zvieratá.

Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky * proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.

On porazil mnohé národy * a pozabíjal mocných kráľov:

Sehona, kráľa amorejského, * a Oga, kráľa Bášanu, a všetkých kráľov kanaánskych.

A ich krajinu dal do dedičstva, * do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.

Pane, tvoje meno trvá večne; * tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.

Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu * a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.

Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata, * sú dielom ľudských rúk.

Majú ústa, ale nehovoria, * majú oči, a nevidia.

Majú uši, ale nepočujú, * nie sú schopné ani dýchať ústami.

Nech sú im podobní ich tvorcovia * a všetci, čo v ne veria.

Dom Izraelov, zvelebuj Pána; * dom Áronov, zvelebuj Pána.

Dom Léviho, zvelebuj Pána; * všetci bohabojní, zvelebujte Pána.

Nech je zvelebený Pán zo Siona, * čo sídli v Jeruzaleme.

Ornament Žalm 135

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Oslavujte Boha nad bohmi, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Oslavujte Pána nad pánmi, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On jediný koná veľké zázraky, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On múdro stvoril nebesia, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On rozprestrel zem nad vodami, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On stvoril veľké svetlá, * lebo jeho milosrdenstvo je večné:‑ slnko, aby panovalo vo dne, * lebo jeho milosrdenstvo je večné,

mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On pobil egyptských prvorodencov, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On vyviedol Izraela spomedzi nich, * lebo jeho milosrdenstvo je večné;

mocnou rukou a vystretým ramenom, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On rozdelil Červené more na dve časti, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

A Izraela previedol jeho stredom, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On previedol svoj ľud cez púšť, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On pobil význačných kráľov, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

A pozabíjal mocných kráľov, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Sehona, kráľa amorejského, * lebo jeho milosrdenstvo je večné;

a Oga, kráľa Bášanu, * lebo jeho milosrdenstvo je večné;

a ich krajinu dal za dedičstvo, * lebo jeho milosrdenstvo je večné;

za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On pamätal na nás v našom ponížení, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

A oslobodil nás od našich nepriateľov, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On dáva pokrm každému stvoreniu, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Oslavujte Boha nebies, * lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Ornament Žalm 136

Na brehu babylonských riek, * tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion.

Na vŕby tejto krajiny * vešali sme svoje citary.

Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy * a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť:

“Zaspievajte nám * nejaké piesne sionské!”

Akože môžeme spievať pieseň Pánovu * v cudzej krajine?

Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, * nech mi odumrie pravica.

Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, * keby som nepamätal na teba,

keby som Jeruzalem nepovýšil * za vrchol svojej radosti.

Nezabudni, Pane, synom Edomu deň Jeruzalema, * keď volali: “Zbúrajte ho, zbúrajte až po samy základy.”

Babylonská dcéra, ty ničiteľka, * blahoslavený, kto ti odplatí zlo, čo si nám spôsobila;

blahoslavený, * kto chytí tvoje deti a hodí o skalu.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 137

Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, * že si vypočul slová mojich úst.

Budem ti hrať pred tvárou anjelov, * vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný * a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, * a rozmnožil si vo mne odvahu.

Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, * lebo počuli slová tvojich úst.

Budú ospevovať Pánove cesty, * lebo veľká je Pánova sláva;

vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného, * pyšného však zďaleka pozná.

Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš * a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov; zachráni ma tvoja pravica.

Pán za mňa dielo dokončí. * Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

Ornament Žalm 138

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; * ty vieš, či sedím a či stojím.

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: * či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe.

Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, * ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

Obklopuješ ma spredu i zozadu * a kladieš na mňa svoju ruku.

Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; * je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

Kam môžem ujsť pred tvojím duchom * a kam utiecť pred tvojou tvárou?

Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; * ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.

I keby som si pripäl krídla zorničky * a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,

ešte aj tam ma tvoja ruka povedie * a podchytí ma tvoja pravica.

Keby som si povedal: “Azda ma tma ukryje * a namiesto svetla ma zahalí noc,”

pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. * Tebe je tma ako svetlo.‑ Veď ty si stvoril moje útroby, * utkal si ma v živote mojej matky.

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu * a ja to veľmi dobre viem.

Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, * utkávaný v hlbinách zeme.

Tvoje oči ma videli, * keď som ešte nebol stvárnený,

a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, * len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky * a ich počet aký je obrovský.

Keby som ich všetky chcel porátať, * je ich viac ako zŕn piesku;

a keby som prišiel na koniec, * ešte stále som pri tebe.

Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov; * vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.

Oni zlomyseľne hovoria o tebe, * márnivo sa dvíhajú nad teba.

Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane, * a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?

Skrz-naskrz ich nenávidím, *stali sa mi nepriateľmi.

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; * skúmaj ma a všímaj si moje cesty.

Pozri, či nejdem bludnou cestou, * a veď ma po ceste k večnosti.

Ornament Žalm 139

Osloboď ma, Pane, od zlého človeka * a pred násilníkom ma chráň.

Veď oni zamýšľajú robiť zlo, * deň čo deň podnecujú rozbroje.

Ako had si ostria jazyky, * za perami majú jed vreteníc.

Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, * lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.

Pyšní mi nastavujú osídlo; napínajú sieť z povrazov * a kladú mi pasce na cestu.

Pánovi hovorím: “Ty si môj Boh; * čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby.”

Pane, Pane, ty si moja sila a záštita; * keď bojujem, kryješ mi hlavu.

Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného, * aby sa uskutočnili jeho zámery.

Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú; * nech ich pokryje zloba vlastných perí.

Nech na nich padá žeravé uhlie; * vrhni ich do jamy,
aby už nevstali.

Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi, * násilníka stihne náhla skaza.

Viem, že Pán úbohému právo prisúdi * a chudobnému odplatí.

Len spravodliví budú tvoje meno velebiť * a statoční budú bývať u teba.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 140

Pane, k tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť, * počuj môj hlas, keď volám ku tebe.

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo * a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.

Pane, k mojim ústam postav stráž * a hliadku na okraj mojich perí.

Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, * aby bezbožne vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť; ani ich pochúťky nechcem jesť.

Nech ma spravodlivý tresce milosrdne, nech ma karhá, * no olej hriešnika nech nesteká po mojej hlave;

nech zotrvám v modlitbe, * kým oni robia zle.

Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov, * budú počuť moje slová a uznajú, že boli mierne.

Ako keď sa zem orie a rozdrobuje na kúsky, * tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia.

Pane, k tebe, Pane, sa upierajú moje oči: * k tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.

Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili, * pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.

Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel, * ale ja nech cez ne prejdem.

Ornament Žalm 141

Nahlas volám k Pánovi, * nahlas a úpenlivo prosím Pána;

nariekam pred ním * a rozprávam mu o svojom súžení.

Ja síce klesám na duchu, * ale ty poznáš moje chodníky.

Na ceste, ktorou sa uberám, * nastavili mi osídlo.

Pozeral som sa napravo a videl som, * že sa už nik nepriznáva ku mne.

Nemám už kam sa uchýliť, * o môj život nik nestojí.

Pane, ku tebe volám a hovorím: * “Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich.

Všimni si moju úpenlivú prosbu, * lebo som hrozne zdeptaný.

Osloboď ma od prenasledovateľov, * lebo sú mocnejší ako ja.

Vyveď ma zo žalára, * aby som tvoje meno mohol velebiť.

Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, * keď mi prejavíš priazeň.”

Ornament Žalm 142

Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, * pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

A svojho služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.

Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, * do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho.

Duch sa mi zmieta v úzkostiach; * v hrudi mi srdce meravie.

Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem o dielach tvojich rúk.

Vystieram k tebe ruky, * za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

Rýchle ma vyslyš, Pane, * lebo už klesám na duchu.

Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.

Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, * lebo sa spolieham na teba.

Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham ku tebe.

Pred nepriateľmi ma zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam.

Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

Pre
svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; * pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.

Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, * zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament

Tropár, 6. hlas

Pane, ty si o tretej hodine * zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. * Neodním ho od nás, Dobrý, * no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme.

Verš: Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Pane, ty si o tretej hodine * zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. * Neodním ho od nás, Dobrý, * no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme.

Verš: Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Svätého Ducha.

Pane, ty si o tretej hodine * zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. * Neodním ho od nás, Dobrý, * no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen, bohorodičník:

Bohorodička, ty si pravý vinič, * z ktorého nám vyrástol plod života. * K tebe sa modlíme: * Modli sa k nemu, Vládkyňa, so svätými apoštolmi, * aby sa zmiloval nad našimi dušami.

Nech je velebený Pán deň čo deň; * nesie nás Boh, naša spása. * Náš Boh je Boh spásy.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropáre, 8. hlas

Požehnaný si, Kriste, Bože náš: * rybárov si urobil nado všetko múdrymi, * keďže si im zoslal Ducha Svätého, * a cez nich si celý svet ulovil, * milujúci človeka, sláva tebe.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Keď zostúpil Najvyšší, * pomiatol jazyky a rozdelil národy. * Teraz však rozdáva ohnivé jazyky * a všetko povoláva k jednote. * Preto jednohlasne * oslavujme presvätého Ducha.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ty si nádej, zástankyňa a útočisko kresťanov, * pevná hradba a pre nevládnych tichý prístav, prečistá Bohorodička. * Ty zachraňuješ svet svojou neprestajnou modlitbou, * pamätaj i na nás, preslávna Panna

Pane, zmiluj sa. (40x)

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.**

Amen.

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Potom nasleduje táto modlitba:

Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, jednorodený Synu, Ježišu Kriste a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, svojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.**

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.**

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Malé prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. A**men.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Sláva, i teraz. Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj.
P
ane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Ornament