Hlavicka

Žalm 146

Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, * lebo je milé hlásať jeho slávu.

Pán stavia Jeruzalem * a zhromažďuje roztratených Izraelitov.

Uzdravuje skľúčených srdcom * a obväzuje ich rany.

On pozná počet hviezd * a každú volá po mene.

Veľký je náš Pán a veľmi mocný, * jeho múdrosť je nesmierna.

Tichých sa Pán ujíma, * ale hriešnikov ponižuje až po zem.

Prespevujte Pánovi piesne oslavné, * na citare hrajte nášmu Bohu.

On zaťahuje nebo oblakmi * a zemi pripravuje dážď.

Na vrchoch dáva pučať tráve * aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.

Potravu dáva ťažnému dobytku * i mladým havranom, čo k nemu krákajú.

V sile koňa nemá potechu * ani záľubu v mužovi svalnatom.

Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, * a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.

Ornament Žalm 147

Chváľ, Jeruzalem, Pána, * oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lebo upevnil závory tvojich brán * a požehnal tvojich synov v tebe.

Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, * sýti ťa najlepšou pšenicou.

Svoj rozkaz na zem zosiela, * rýchlo sa šíri jeho slovo.

Sneh dáva ako vlnu, * rozsýpa srieň ako popol.

Kamenec spúšťa ako omrvinky; * ktože vydrží v jeho mraze?

Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo; * keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.

On svoje slovo zvestuje Jakubovi, * svoje zákony a prikázania Izraelovi.

Neurobil tak iným národom, * nezjavil im svoje zámery.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 148

Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach.

Chváľte ho, všetci jeho anjeli; * chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;

chváľte ho, slnko a mesiac; * chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;

chváľte ho, nebies nebesia * a všetky vody nad oblohou.

Nech chvália meno Pánovo, * lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

Založil ich navždy a naveky; * vydal zákon, ktorý nepominie.

Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: * obludy morské a všetky hlbiny,

oheň, kamenec, sneh a dym, * víchrica, čo jeho slovo poslúcha,

vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre,

divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo.

Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia,

mládenci a panny, * starci a junáci

nech chvália meno Pánovo, * lebo iba jeho meno je vznešené.

Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc.

Je chválou všetkým svojim svätým, * synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Ornament Žalm 149

Spievajte Pánovi pieseň novú; * jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.

Nech oslavujú jeho meno tancom, * nech mu hrajú na bubne a na citare.

Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom.

Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach.

Oslavu Boha nech majú na perách * a v rukách meč dvojsečný,

aby sa pomstili na pohanoch * a potrestali národy,

aby ich kráľom nasadili putá * a ich veľmožom železné okovy a aby ich súdili podľa písaného práva. * všetkým jeho verným to bude na slávu

Ornament Žalm 150

Chváľte Pána v jeho svätyni, * chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!

Chváľte ho za jeho činy mohutné, * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť!

Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou!

Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou!

Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, * chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Sláva: I teraz: