Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 66, 10 - 24

Hymnus, ktorý sme dnes prečítali, je spev radosti, v ktorom dominuje obraz Jeruzalem ako matky (porov. Iz 66,11) a potom láskyplná starostlivosť samého Boha (porov. V. 13). Prameňom a dôvodom tohto vnútorného jasotu je znovu nájdenie nového Jeruzalema, ktorý povstal z popola ruín, ktoré sa nad ním spečatili, keď ho babylonské zbrane zborili. Hovorí sa tu totiž o „trúchlení“ (66,10), ktoré teraz skončilo.

Dnes je posledný deň Štyridsiatnice. Zároveň aj posledná časť z knihy proroka Izaiáša, ktorý nás previedol celou svätou Štyridsiatnicou. Je normálne, že už môžeme byť unavení a vyčerpaní pôstnym putovaním. Dobre by padlo nejako slovo povzbudenia, že putovanie „Návratu“ má svoj úžasný cieľ. Tým cieľom je „Nový Jeruzalem“ – nový život, vzťah s Bohom. Preto dnes prichádza od Boha výzva tešte sa, radujte sa a plesajte. Starý Jeruzalem bol zničený, zrovnaný so zemou, ale Boh postavil nový Jeruzalem.

Ten starý Jeruzalem to je ten starý spôsob života, suché kresťanstvo založené na zákazoch a príkazoch, na vlastných predstavách a plánoch a plné kompromisov s hriechom. To bolo potrebné zbúrať, zničiť. To je bolestivé, namáhavé a ťažké. To sme mali odhaliť, počas tejto pôstnej doby. Keď Boh zrúcal moju povrchnosť, falošnú spokojnosť, samospasiteľnosť a aj ľahostajnosť vo viere.

Nový Jeruzalem sa predstavuje ženskými, materskými obrazmi. Keď je mesto v pokoji, je podobné ochrannému a bezpečnému lonu. Je dokonca ako matka, ktorá dosýta a nežne dojčí svoje dieťa. V tomto meste je hojnosť všetkého. Hovorí sa o riekach a potokoch, ktoré symbolizujú život, prosperitu zeme a jej obyvateľov. Prosperita Jeruzalema, jeho pokoj je veľkodušný Boží dar a materinská neha bude nehou samotného Boha.

Vykročme do Svätého a veľkého týždňa s pohľadom upretým na trpiaceho Krista, ktorý zavŕši zbúranie starého Jeruzalema a za tri dni postaví nový Jeruzalem. Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou.....(Iz 66,22a). Postavme svoj život na základnom kameni, ktorým je Ježiš Kristus.

o. Michal Baran