Hlavicka

Žalm 141

Nahlas volám k Pánovi, * nahlas a úpenlivo prosím Pána;

nariekam pred ním * a rozprávam mu o svojom súžení.

Ja síce klesám na duchu, * ale ty poznáš moje chodníky.

Na ceste, ktorou sa uberám, * nastavili mi osídlo.

Pozeral som sa napravo a videl som, * že sa už nik nepriznáva ku mne.

Nemám už kam sa uchýliť, * o môj život nik nestojí.

Pane, ku tebe volám a hovorím: * “Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich.

Všimni si moju úpenlivú prosbu, * lebo som hrozne zdeptaný.

Osloboď ma od prenasledovateľov, * lebo sú mocnejší ako ja.

Vyveď ma zo žalára, * aby som tvoje meno mohol velebiť.

Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, * keď mi prejavíš priazeň.”

Ornament Žalm 142

Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, * pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

A svojho služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.

Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, * do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho.

Duch sa mi zmieta v úzkostiach; * v hrudi mi srdce meravie.

Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem o dielach tvojich rúk.

Vystieram k tebe ruky, * za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

Rýchle ma vyslyš, Pane, * lebo už klesám na duchu.

Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.

Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, * lebo sa spolieham na teba.

Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham ku tebe.

Pred nepriateľmi ma zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam.

Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

Pre
svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; * pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.

Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, * zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník.

Sláva: I teraz:

Žalm 143

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, * čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať.

On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, * on je moje útočište a môj osloboditeľ,

on je moja záštita, na ktorú sa spolieham; * on mi podrobuje môj ľud.

Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš, * a syn človeka, že myslíš na neho?

Preludu sa človek podobá, * jeho dni sú ako letiaci tieň.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich; * dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.

Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov, * vypusť šípy a vydes ich.

Vystri ruku z výsosti; * vytrhni ma a vysloboď z prívalov, z rúk cudzincov;

ich ústa luhajú * a ich pravica je krivoprísažná.

Bože, novú pieseň ti zaspievam; * zahrám ti na desaťstrunovej citare.

Ty pomáhaš kráľom, * ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.

Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov. * Ich ústa luhajú, ich pravica je krivoprísažná.

Naši synovia nech sú ako mládniky, * čo vyrastajú v mladistvej sile.

Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné, * kresané ako kvádre chrámové.

Naše sýpky nech sú plné, * nech je v nich hojnosť všetkých plodov.

Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce * na našich nivách; náš statok nech je vypasený.

Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva, * ani náreku na našich uliciach.

Blažený ľud, ktorému sa tak vodí; * blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

Ornament Žalm 144

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, * a tvoje meno velebiť navždy a naveky.

Budem ťa velebiť každý deň * a tvoje meno chváliť navždy a naveky.

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, * tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov * a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby * a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných * a rozprávajú o tvojej veľkosti.

Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti * a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý.

Dobrý je Pán ku každému * a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria;

nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Pán podopiera všetkých, čo klesajú, * a dvíha všetkých skľúčených.

Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

Otváraš svoju ruku * a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

Vyplní želanie bohabojných, * vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, * a ničí všetkých hriešnikov.

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu * a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 145

Chváľ, duša moja, Pána; * celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

Nespoliehajte sa na kniežatá * ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.

Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; * v ten deň padnú ich plány.

Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, * kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.

On stvoril nebo i zem, * more a všetko, čo je v ňom.

On zachováva vernosť naveky, * utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb.

Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, * Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých.

Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, * ale hatí cesty hriešnikov.

Pán bude kraľovať naveky; * tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.